Vragen voor de meerderheid (21) – Kinderopvang

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 In hoeverre wil de gemeente kinderopvang voorzien in elke deelgemeente?
2 Hoe zal de zomerse kinderopvang voortaan geregeld worden?
3 Hoe ziet de gemeente de samenwerking met onthaalmoeders?

(25 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (20) – Financiën

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Hoe zal de gemeente omspringen met financiële meevallers (belastingverlaging, afbouw schuld, investeringen, enz.)?
2 Zal de gemeente opnieuw kiezen voor PPS-projecten in deze legislatuur?
3 Wanneer zal de financiële meerjarenplanning voorgesteld worden aan de gemeenteraad?

(24 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (19) – Inspraak

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Hoe zal de gemeente de onafhankelijke werking van de adviesraden waarborgen?
2 Hoe zal de gemeente omgaan met adviezen uit adviesraden die afwijken van de op dat ogenblik voorgestelde plannen van het bestuur?
3 Zullen op gemeenteraden ook de vragen uit het publiek genotuleerd worden samen met het antwoord vanuit het college?

(23 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (18) – Grote projecten

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Zal voor elk groot project een administratieve en een politieke verantwoordelijke aangesteld worden, respectievelijk uit het Management Team en het schepencollege?
2 Welke bestemming zullen de in de vorige legislatuur verworven gebouwen op de site Bethaniën krijgen?
3 Welke rioleringswerken staan er de komende jaren op het programma?

(22 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (17) – Onderwijs en vorming

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Zal de nieuwe school in Halle gebouwd worden op de huidige site of overweegt het bestuur een andere locatie, bv. op het sportterrein aan den Bremberg?
2 Hoe ziet het bestuur het cursusaanbod van de vormingsdienst?
3 In hoeverre zal het project digidak verder ondersteund of uitgebreid worden?

(21 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (16) – Afval

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Blijft de gemeente kiezen voor inzameling van afval aan huis?
2 In hoeverre zal de gemeente het principe van ‘de vervuiler betaalt’ doorzetten?
3 Blijft groenafval een betalende afvalfractie in het kringlooppark?

(20 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (15) – Ruimtelijke ordening

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Zal er een woonbehoeftestudie gebeuren bij de start van de legislatuur die het beleid van het bestuur zal schragen?
2 Hoe wil de gemeente de leefkernen versterken en de openbare ruimte zoveel mogelijk vrijwaren?
3 In hoeverre wil de gemeente een woonfonds uitbouwen?

(19 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (14) – Wijken

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Zal de gemeente (verder) investeren in pleintjes, petanquebanen, zitbanken, openbare barbecueplekken, enz.?
2 Blijven de zomerse buurtbabbels behouden?
3 Hoe zal de gemeente de wijkverenigingen ondersteunen: financieel, logistiek, enz.?

(19 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (13) – Openbaarheid van bestuur

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Zal er werk gemaakt worden van de achterstand in de verslaggeving van de schepencolleges?
2 Zullen ook de verslagen van de gemeenteraad en sommige adviesraden onmiddellijk na goedkeuring openbaar gemaakt worden via de gemeentelijke website?
3 Is het de intentie van het nieuwe bestuur om zoals in andere gemeenten soms al gebeurt de gemeenteraden op te nemen zodat deze live gevolgd kunnen worden?

(17 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (12) – Cultuur

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 In hoeverre beschouwt de gemeente het als haar kerntaak om een eigen cultureel programma uit te bouwen in de kapel van het Bethaniënhuis?
2 In hoeverre zal de organisatie van De Bijl autonoom de programmatie kunnen blijven bepalen?
3 Zijn er nieuwe culturele initiatieven te verwachten van of in samenwerking met de gemeente?

(16 februari 2013)