Vragen voor de meerderheid (30) – Communicatie

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Blijft ZoerselMagazine in zijn huidige vorm bewaard?
2 In hoeverre kunnen wijken, verenigingen, enz. een beroep doen op de gemeente om eigen initiatieven meer in de aandacht te brengen?
3 Worden er dynamische elektronische infoborden in de dorpskernen voorzien zoals dat in sommige gemeenten gebeurt met info over activiteiten, maar ook met ander gemeentelijk nieuws?

(7 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (29) – Senioren

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Hoe wil de gemeente een actief seniorenbeleid voeren?
2 Worden er ontmoetingsruimten voor senioren ter beschikking gesteld, zoals dat in andere gemeenten reeds gebeurt?
3 Blijft het aanbod van de belbus behouden of verder uitgebreid in samenspraak met De Lijn?

(6 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (28) – Jeugd

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Hoe zal de gemeente de jeugdverenigingen ondersteunen in hun werking (infrastructuur, uitleendienst, enz.)?
2 Wordt het aantal speelbossen uitgebreid?
3 Wordt er een graffitiwall voorzien in de gemeente (bv. bij de jeugdhuizen)?

(5 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (27) – Kunst

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Wordt in deze legislatuur opnieuw een kunstexpo georganiseerd in het gemeentepark zoals vele jaren geleden?
2 In hoeverre wil de gemeente samen met het deeltijds kunstonderwijs creatief talent van eigen bodem een platform geven?
3 Hoe wil de gemeente waardevolle kunstwerken in onze gemeente meer in de aandacht brengen (bv. zoals bij de recente tentoonstelling in de kerk van Halle)?

(3 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (26) – Personeelsbeleid

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Blijft het huidige personeelskader op getal?
2 In hoeverre zullen backoffice-medewerkers meer multidisciplinair ingezet worden wanneer op bepaalde diensten een (tijdelijk) personeelstekort is?
3 Op welke manier zullen medewerkers geëvalueerd worden in de toekomst?

(2 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (25) – Evenementen

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Hoe staat het bestuur t.o.v. de ondersteuning van evenementen als Parkplezier?
2 Is het de intentie om een proactief beleid te voeren om samen met andere overheden of bepaalde mediapartners evenementen naar Zoersel te trekken?
3 In hoeverre zal het bestuur gemeenteoverstijgende evenementen (bv. de zomerse fietstochten in het Land van Playsantiën) opstarten, ondersteunen of uitbouwen?

(1 maart 2013)

Vragen voor de meerderheid (24) – Politieke cultuur

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 In hoeverre is een gemeentelijk uitvoerend mandaat combineerbaar met een functie als parlementslid (met 2014 in het vooruitzicht)?
2 Welke afspraken wenst het bestuur te maken met de verschillende fracties in het kader van de gemeenteraadscommissies?
3 Is het de intentie van het bestuur om de oppositie meer te betrekken in PPS-projecten?

(28 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (23) – Groen

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Worden de eikenbomen in de Eikenlaan geveld/verzorgd/vervangen?
2 Hoe ziet de gemeente de beplanting van pleintjes en straten (na heraanleg)?
3 Zal de gemeente groendaken ondersteunen?

(27 februari 2013)

Vragen voor de meerderheid (22) – Ontwikkelingssamenwerking

Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

“DeZoerselaar” legt elke dag drie vragen voor aan de nieuwe meerderheid ter inspiratie.

1 Wat wil de gemeente in deze legislatuur bereiken met de stedenband met Bohicon?
2 Zal de gemeente ook in deze legislatuur 0,7% van de gewone dienst aan ontwikkelingssamenwerking geven?
3 Hoe en waar zal de gemeente opvang bieden aan de aan Zoersel toegewezen asielzoekers?

(27 februari 2013)