Licht uit, zonder gevolgen?

donker

In maart dit jaar trad het lichtplan van de gemeente Zoersel in werking. Tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends wordt sindsdien het merendeel van de straatverlichting gedoofd.

Raadslid Jos van Dongen (Vlaams Belang) vraagt op de gemeenteraad of er naast de besparing die er gerealiseerd is, ook al zicht is op de gevolgen op het vlak van inbraken en verkeersveiligheid.

Burgemeester Liesbeth Verstreken antwoordt dat ze vanochtend nog overleg heeft gehad met de politie. Daaruit bleek dat er begin dit jaar een piek was in de inbraken, maar dat was voor het lichtplan in voege trad. Voorlopig heeft het doven van de lichten nog niet geleid tot meer inbraken. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn er nog geen markante cijfers bekend en de details m.b.t. zwakke weggebruikers zijn er ook nog niet.

Raadslid Stan Meeussen (Vlaams Belang) repliceert dat hij persoonlijk al verschillende keren heeft ervaren dat automobilisten hun grootlichten opzetten op niet verlichte straten waardoor je als zwakke weggebruiker verblind wordt. Hij stelt zich de vraag hoe lang het zal duren voor er ongelukken gebeuren als gevolg van het lichtplan.

Meeussen heeft een punt, want zelfs na de evaluatieperiode van het lichtplan blijven er gevaarlijke punten onverlicht. De dorpskernen zijn nog steeds een hindernissenparcours voor zwakke weggebruikers die struikelen over afboordingen, paaltjes en andere obstakels die stammen uit een tijd dat je die nog kon opmerken.

Een besparing van tienduizenden euro’s per jaar is in deze budgettair moeilijke tijden natuurlijk mooi meegenomen, maar of er behalve enkele principes zoals het laten branden van een lantaarn op gevaarlijke punten echt sprake is van een lichtplan (met nadruk op ‘plan’) is maar de vraag.

Ons inziens zou er echt sprake zijn van een lichtplan die naam waardig als er tegelijk ook geïnvesteerd zou worden in energiezuinige verlichting en slimme lichtpalen.

Het zou een mooie zaak zijn, mocht de gemeente een extra hoofdstuk toevoegen aan haar lichtplan met daarin een meerjarentraject om slimme, energievriendelijke verlichting te plaatsen. Het zou volledig in lijn zijn met de pas goedgekeurde Burgemeestersconvenant, zonder dat het bestuur elke avond Zoersel terug katapulteert naar de middeleeuwen.

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Ten huize van … Vlaams Belang (5)

Vandaag beantwoordt Vlaams Belang de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Vlaams Belang: “In de meerderheid Danny Van de Velde, omdat hij zo zit ingebed in het weefsel en Tania Kohlen, alleen heeft ze meer tijd en goesting nodig om zich te smijten. In de oppositie zien we niet direct iemand die ‘beloftevol’ genoemd kan worden; het zijn allemaal mensen op hun retour.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Vlaams Belang: “In de meerderheid zonder twijfel Katrien Schryvers. Ze steekt met kop en schouders boven de rest uit. In de oppositie vinden we Stan Bartholomeeussen van Open VLD het sterkst met zijn expertise op het vlak van begroting en omwille van zijn ervaring en maturiteit.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Vlaams Belang: “We gaan voor 4 zetels.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Vlaams Belang: “Nee, uiteraard niet. Alleen denken we dat niet alle Zoerselse politici even gemakkelijk zijn om mee samen te werken.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Vlaams Belang: “Een absolute meerderheid zal er voor ons niet inzitten, zeker? (lacht) Dan willen we gaan voor een meerderheid met N-VA. Gesteld dat ze op hun aantal zetels blijven en wij groeien met twee zetels, dan hebben we een comfortabele Vlaamsgezinde meerderheid.”

Ten huize van … Vlaams Belang (4)

Vandaag kijkt Vlaams Belang vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 27-12-15 14 20 28Van Dongen: “Ofwel kabbelt de meerderheid verder, ofwel komt het tot een breuk tussen de meerderheidspartijen. Een nieuwe meerderheid met de CD&V als kern is alleen mogelijk als CD&V de volledige oppositie, inclusief Vlaams Belang mee aan boord neemt. En ook de N-VA zou eigenlijk alleen maar een alternatieve meerderheid kunnen vormen met de Open VLD en het Vlaams Belang, maar dat zie ik ook nog niet direct gebeuren.” (Deze laatste veronderstelling klopt niet helemaal. Indien N-VA en Open VLD voor een alternatieve meerderheid zouden gaan, heeft de nieuwe bestuursploeg een nipte meerderheid van een zetel, ook zonder Vlaams Belang, nvdr)

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Van Dongen: “PPS Halle met de bouw van de nieuwe school, de herbestemming van de gronden aan de Lindedreef, enz. We geloven sterk in een brede school waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden dan alleen schoolactiviteiten, ook buiten de schooluren. Voor ons zou het logisch zijn dat het alternatief voor de parochiezaal (die zal verdwijnen in de Lindedreef) ook op deze site komt. PPS Halle wordt zeker nog in deze legislatuur opgestart. Daar mag je zeker van zijn.”

Meeussen: “Ook de bibliotheek in Sint-Antonius is voor ons een belangrijk dossier. Komt er een nieuwbouw op dezelfde locatie, verhuist ze naar de Achterstraat of wordt ze gewoon afgeschaft? Volgens de Vlaamse regering moet immers niet meer elke deelgemeente over een eigen bibliotheek beschikken. Voor ons is het duidelijk: het best komt er een nieuwbouw op dezelfde locatie omdat deze de omliggende scholen het beste kan bedienen. Als bouwpromotoren vrij spel krijgen, zullen er al gauw appartementen komen op de plaats van de huidige bibliotheek. De alternatieve locatie aan de Achterstraat zou dus wel eens het plan B met het meeste kans op slagen kunnen worden. Afschaffen is voor ons in elk geval geen optie.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Meeussen: “Het leefbaar houden van de dorpskernen en het vrijwaren van de open ruimte, is de grootste uitdaging voor een landelijke gemeente als Zoersel waar in het verleden redelijk wat verkeerde keuzes zijn gemaakt en waar we momenteel geen beterschap merken op dat vlak. De problematiek van de rooilijnen hebben we eerder al uitgelegd. Ook de weekendzones waar permanent verblijf niet toegelaten is, worden steeds beter uitgerust. En er wordt niet opgetreden tegen mensen die er permanent verblijven.”

Van Dongen: “Anderzijds Stan, kan de gemeente er niets aan doen, tenzij ze een RUP maken. Nu kan ze alleen overtredingen laten vaststellen.
De ring rond Zoersel is ook nog een dossier dat blijft sudderen, maar ik acht de kans klein dat er effectief nog in deze legislatuur aan begonnen wordt.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van Dongen: “Als we terug met vier zetelen in de gemeenteraad.”

Meeussen: “Dat kan alleen als we ook meer jonge mensen kunnen aantrekken. De agenda van jonge mensen zit echter meestal zo vol met werk, hobby’s, kinderen en vele nieuwe afleidingen die er bij zijn gekomen, dat een engagement voor een politieke partij niet evident is. Bijkomend blijft het een probleem dat ze Vlaams Belang nog altijd zien als een extreme en racistische partij. Het tegendeel is waar. Kijk maar naar de gemeenteraad van Malle waar Pieter van Boxel zeer constructieve bijdragen levert. Als we een racistische partij zouden zijn, waarom zou dan iemand met Indonesische roots voor Vlaams Belang zetelen in de gemeenteraad?
Jonge mensen die zich voor ons engageren en bijvoorbeeld op dat moment solliciteren, krijgen nog steeds om die reden het deksel op de neus en dat schrikt natuurlijk af.”

Ten huize van … Vlaams Belang (3)

Vandaag blikt Vlaams Belang terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Van Dongen: “Zonder twijfel: de meerderheidspartijen die elkaar voortdurend stokken in de wielen steken en zelfs een dolk in elkaars rug planten in het openbaar.”

Foto 27-12-15 14 28 59.jpgMeeussen: “Liesbeth Verstreken is te zacht als burgemeester. Ze zoekt steun, maar krijgt die niet van de CD&V en ook niet altijd binnen haar eigen partij. Op die manier staat ze er eigenlijk alleen voor. Het ligt ook aan de aard van het beestje. Zo’n situatie als op de laatste gemeenteraad: stel dat Katrien in de positie van Verstreken had gezeten, ze zou gebeten hebben naar iedereen en een betoog gehouden hebben waar iedereen stil van geworden zou zijn.”

Van Dongen: “Katrien is echt de dochter van haar vader. En ze wordt dan nog geflankeerd door andere doorgewinterde schepenen als Bart Sebreghts die een pokerface heeft om u tegen te zeggen.”

Meeussen: “Ik denk dat deze coalitie wel had kunnen werken zonder Katrien in het college. Mocht Katrien via het ACW zijn opgeklommen binnen haar partij, dan was ze al lang minister volgens mij. Hoedje af voor Katrien, zelden zo’n bekwaam iemand gezien. Ze steekt ook met kop en schouders boven de burgemeesters van de buurgemeenten uit. Katrien straalt een overschot van zelfvertrouwen uit en blijft ook alom tegenwoordig in de pers. Iemand die de politiek niet zo volgt, zou zweren dat zij nog steeds burgemeester is. Voor haar zijn de verkiezingen reeds begonnen de dag na de vorige verkiezingen. Van Katrien moet onze huidige burgemeester dus niks verwachten. Liesbeth Verstreken heeft pech dat ze talenten als Tom Valgaeren (die startte als voorzitter van de gemeenteraad) en Tania Kohlen is kwijt gespeeld. Of stel dat Paul van Wesenbeeck voor de N-VA was opgekomen of ernaar was overgestapt na de verkiezingen, dan zou hij al lang een van de sterkhouders in het college geweest zijn, of misschien zelfs burgemeester.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Van Dongen: “We zetelen maar met twee raadsleden in de gemeenteraad, maar we staan sterker in onze schoenen dan ooit. De komst van Stan in de raad heeft daar zeker goed aan gedaan.
Door persoonlijke problemen van Walter Vochten (vroegere fractieleider Vlaams Belang) en het overlijden van Hugo Bulckens trekken wij nu de partij. Walter was vaak nog aarzelend in zijn tussenkomsten. Hij ging ook geregeld in op details die meestal op het moment zelf bij hem opborrelden. Onze tussenkomsten zijn nu veel beter voorbereid en gedocumenteerd. We geven meestal een kader van wat er op eerdere gemeenteraden werd beslist of info die voor een dossier belangrijk is om daarna onze visie en ons stemgedrag toe te lichten. Al moet het soms nog wel iets snediger (lacht naar Stan).

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Meeussen: “De mobiliteitsdossiers staan stil, net als het verkeer. In Zandhoven zie je dat het bestuur ervoor kiest om stelselmatig de zones met ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ van dit etiket te verlossen en het verkeer door te laten. De weg is er van iedereen. In Zoersel gebeurt dit niet. Als de bevolking en het verkeer stijgen, moet je anticiperen in plaats van niets te doen.”

Van Dongen: “De grootste vraag blijft wat er nog budgettair zal overblijven op het einde van de legislatuur. Het vorige bestuur heeft tegen het einde van haar periode nog snel alle plannen laten goedkeuren. Dus, ook al waren de partijen er niet meer bij in de nieuwe bestuursploeg, de realisatie ervan zou toch gebeuren. En als ze er toch bij waren, zouden ze het probleem wel oplossen als het zich stelde. Nu zijn er zelfs geen toekomstplannen meer.”

Ten huize van … Vlaams Belang (2)

Vandaag evalueert Vlaams Belang het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Foto 27-12-15 14 28 57.jpg

Wat is het rapport van de meerderheid?

Meeussen: “De megalomane CD&V-politiek wordt verder gezet. In de vorige legislatuur zijn er grote projecten gerealiseerd die ons nu nog altijd veel geld kosten zoals het Bethaniënhuis, of zijn er plannen goedgekeurd die nu moeten worden uitgevoerd. Veel bewegingsruimte is er dus niet meer. Het huidige bestuur voert nu uit wat het vorige in gang heeft gezet.
Misschien maar goed ook dat Zoersel nu budgettair minder ruimte heeft, anders zou aan de bouwwoede geen einde komen. Ik heb me laten vertellen dat Katrien Schryvers van Sint-Antonius een soort van tussenstad wil maken, netjes in het midden van de as Antwerpen-Turnhout. Dat is de reden waarom het Bethaniënhuis een bestuursfunctie en cultureel centrum heeft gekregen in plaats van een zorgkarakter wat veel logischer geweest zou zijn. Als het woon- en zorgcentrum, de kinderopvang en dergelijke daar waren gehuisvest, was alle zorg op één plaats gecentraliseerd, samen met de psychiatrie en het ziekenhuis.”

Van Dongen: “Alle nieuwe woningen die nu nieuw gebouwd worden, zijn wel de verantwoordelijkheid van dit bestuur. Niet dat er geen woningen bij mogen komen uiteraard, maar het bestuur geeft blijk van weinig toekomstvisie als het bouwvergunningen toekent. Er wordt nog steeds op belangrijke assen niet voor gekozen om de rooilijn naar achteren te trekken. Als je alleen nog maar Halle-Dorp neemt, dat is een zijspiegelkerkhof. De woningen die daar de laatste 10 jaren zijn bijgekomen, hadden een aantal meter naar achteren gebouwd moeten worden. Op die manier zouden we over enkele decennia tenminste ruimte hebben in de dorpskern. Maar als ze er niet mee beginnen, gaan we er nooit geraken.”

Meeussen: “De keuze om de oude turnzaal in Halle niet af te breken zodat bij de bouw van de nieuwe school het verkeer niet gehinderd zal worden, is nog zoiets. Het gebouw belemmert het verkeer van de Halmolenweg langs waar het bestuur het schoolverkeer wil geleiden. Als ik dan op een overleg over PPS Halle hoor dat het bestuur erover denkt om een aantal voortuinen te onteigenen zodat dat oude energievretende gebouw kan blijven staan, dan denk ik er het mijne over. Ik vraag me soms af of ik de enige normaal denkende persoon aan de tafel ben.”

Van Dongen: “Je krijgt zogezegd inspraak in deze materie, maar uiteindelijk doen ze toch hun zin.”

Meeussen: “In dit soort dossiers drukt N-VA wel haar stempel op de beslissingen, al is het volgens mij alleen maar om sentimentele redenen.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Meeussen: “Eigenlijk niks. Het bestuur kabbelt gewoon verder. Van een ‘kracht van verandering’ is bitter weinig te merken.”

Van Dongen: “Er zijn binnen de meerderheid naast Katrien Schryvers en Liesbeth Verstreken maar een paar enkelingen die er bovenuit steken. Ik vind dat Danny Van de Velde zich enorm smijt voor zijn job. Hij luistert naar de mensen, komt ter plaatse. Of hij het nadien ook gerealiseerd krijgt, is nog iets anders. Ook Tania Kohlen die een tijd voorzitter van de gemeenteraad en ook schepen is geweest vind ik zeer bekwaam. Jammer eigenlijk dat ze niet meer in het college zit. Nu ze gewoon in de gemeenteraad zetelt, is ze een van de weinige raadsleden uit de meerderheid die ook een kritische noot durft te laten horen over personeelszaken en financiën. Dat was in vorige bestuursperiodes ondenkbaar.”

Meeussen: “Klopt, maar zoals Roel van Elsacker (CD&V-fractieleider) in de gemeenteraad van december de poten onder de stoel van de burgemeester zaagde met een vooraf uitgeschreven interventie is nooit gezien. Hij slaat en zalft tegelijk, een echte tjeef. Op de politieraad was hij veel minder fel. Een beetje kietelen deed hij daar, maar daarna smeerde hij er weer een ferme ‘klot zeep’ over. De argumenten waren zeker terecht. Er was te weinig terugkoppeling geweest in het college en naar de coalitiepartner, maar de manier waarop was niet correct. Het was tjevenpolitiek op het hoogste niveau waar Martens en Leterme nog iets van zouden kunnen leren. Wij waren van plan om tegen te stemmen bij dit agendapunt, maar omwille van de reactie van CD&V hebben we ons onthouden.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Van Dongen: “Is de oppositie eigenlijk wel belangrijk? De meerderheid doet toch gewoon haar zin. Behalve als ik fouten haal uit teksten die ter goedkeuring komen op de gemeenteraad luistert men aandachtig, omdat men weet dat ik ze er uit haal.”

Meeussen: “Ik zou als bestuur beschaamd zijn omdat het er zelfs met zo’n uitgebreide administratie niet in slaagt om die fouten eruit te halen.
Stan Bartholomeeussen van Open VLD doet uitstekend oppositiewerk op het vlak van begroting, daar kan niemand van de oppositie tegenop. Marc De Cordt (Groen) speelt in op verkeersveiligheid en mobiliteit en Marc Somers (sp.a) hoor je af en toe over sociale correcties, maar eigenlijk breken ze geen potten. Het Vlaams Belang heeft een veel breder spectrum in haar tussenkomsten.”

Van Dongen: “De gemeenteraad is de enige plek waar de oppositie haar zeg kan doen en de rol van deze gemeenteraad wordt hoe langer hoe meer uitgehold. Steeds meer beslissingen worden buiten de raad genomen: in het college, in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, enz. De meerderheid vaardigt alleen ja-knikkers af naar de gemeenteraad en naar de oppositie wordt alleen uit beleefdheid geluisterd.”

Meeussen: “Het probleem voor de oppositie is dat de meerderheid steeds vaker beroep doet op deskundigen en externe bureaus die alles zo complex maken en verwoorden dat je er vanuit de oppositie niet in detail op kunt ingaan. Ik ben er zeker van dat ook niet alle schepenen de teksten begrijpen die dit soort mensen opleveren. Waarom ook niet eens het gezond boerenverstand gebruiken? Als bepaalde verkeersremmende maatregelen niet werken, doe er dan iets aan in plaats van vast te houden aan het advies van een ‘expert’ die iets heeft getekend van achter zijn bureau.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Van Dongen: “Het is moeilijk om met een beperkt aantal oppositieraadsleden het verschil te maken. Als het verschil in zetels minder groot zou zijn, zouden we nog druk kunnen zetten. Maar nu is er eigenlijk geen beginnen aan.”

Meeussen: “Ik ervaar wel meer respect en elementaire beleefdheid vanuit de meerderheid. In het verleden kregen we zelfs geen hand van de schepenen. Bob Peeters (Groen) was zo iemand die dacht dat het Vlaams Belang bevolkt werd door racisten die niet konden lezen of schrijven en wilde daarom op geen enkele manier contact met ons hebben. Iemand als Guido Pacquée (sp.a) heeft ons wel altijd correct behandeld.”

Van Dongen: “Ik apprecieer ook sterk dat de gemeentesecretaris onze volledige tussenkomsten opneemt in het verslag van de gemeenteraad, tenminste als we ze volledig uitgeschreven aan hem bezorgen voor de zitting begint. Eigenlijk moet hij dit niet letterlijk overnemen, maar op deze manier worden onze tussenkomsten steeds correct opgenomen in het verslag.”

Ten huize van … Vlaams Belang (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar Vlaams Belang van 7 verkozenen terugviel op 2 raadsleden.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Foto 27-12-15 14 29 00

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

Meeussen: “Drie jaar geleden zijn we leeg gezogen door N-VA in Zoersel. Eigenlijk heeft de N-VA in Zoersel de verkiezingen toen niet gewonnen, maar heeft Bart de Wever Vlaanderen veroverd. En dat heeft zich doorgezet in alle gemeenten, ook in Zoersel. Danny Van de Velde (N-VA) heeft in Halle gewonnen als mens van het volk. Hij had met zijn engagement in de KLJ een groot potentieel aan jonge kiezers en dat heeft hij grotendeels weten te verzilveren. Met Liesbeth Verstreken had N-VA ook iemand met ervaring in het college aan boord en de partij heeft haar daarom als ‘intellectueel’ de lijst laten trekken. Het is voor haar een vergiftigd geschenk omdat het lijsttrekkerschap en ook het burgemeesterschap helemaal haar ambitie niet waren. In Sint-Antonius heeft Walter Vochten (Vlaams Belang) de meubels nog kunnen redden en in Zoersel heeft uittredend burgemeester Schryvers (CD&V) stand weten te houden tegen de N-VA. Halle heeft ons dus veel stemmen gekost.”

Van Dongen: “We zijn meer dan gehalveerd ten opzichte van de vorige verkiezingen. Allemaal stemmen die naar N-VA zijn gegaan. We hebben toen ook veel leden verloren, maar zien er ondertussen ook terug komen omdat N-VA haar verkiezingsbeloften niet nakomt. Nu, al bij al zijn we nog blij dat de stemmen naar een vlaamsgezinde partij zijn gegaan in plaats van naar links.”

Meeussen: “Inderdaad, we waren ontgoocheld over ons eigen resultaat, maar we hebben ons al snel voorgenomen om de N-VA geen stokken in de wielen te steken. Alleen hadden we gehoopt dat de partij zich dan ook fair naar ons toe zou gedragen. Er is ons na de verkiezingen een aantal keer iets beloofd, zoals hun steun voor mijn ocmw-kandidatuur, maar dat is op de laatste nipper ongedaan gemaakt na een overleg binnen de meerderheid.

Van Dongen: “Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat ze op het laatst zouden terugkomen op deze mondelinge afspraak.”

Meeussen: “Ach ja, een ocmw-mandaat was misschien wat hoog gegrepen met onze uitslag, maar dat N-VA ons bijvoorbeeld ook niet steunt als wij ons kandidaat stellen voor bijvoorbeeld Erfgoed van de Kempen vind ik echt jammer. In het verleden, toen we nog sterker vertegenwoordigd waren in de raad, was Fanny Schenkels (Vlaams Belang) de gemeentelijke vertegenwoordiger bij Pidpa. Ze heeft dat toen goed gedaan en heeft op de gemeenteraad ook geregeld verslag uitgebracht van de vergaderingen. Het is niet dat wij ons moedwillig opstellen op dit soort vergaderingen, hè, integendeel.”

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Van Dongen: “Er is redelijk wat pasmunt aan te pas gekomen, vind ik. N-VA had geen ervaring en vond al snel in CD&V een sterke coalitiepartner. Noem het een gemakkelijkheidsoplossing. Maar gezien de opdoffer die de partij van Katrien heeft gekregen, heeft de N-VA hun engagement zwaar moeten betalen. Uiteindelijk zijn ze zelfs gestart met een CD&V-schepen meer dan de N-VA. Pas in de laatste twee jaar van de legislatuur zou dit omkeren, maar daar zijn ze ondertussen vanaf gestapt: vanaf het voorlaatste jaar van de bestuursperiode doen ze het met een schepen minder in het college.”

Meeussen: “Ik denk dat Liesbeth Verstreken toen het zekere voor het onzekere heeft gekozen. Ze kreeg ineens een topfunctie, maar had er de maturiteit niet voor. En nu zit ze ermee. De CD&V zwaait nog steeds de plak.”

Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Het woord is aan de burger

Er zijn nog zekerheden in de Zoerselse gemeenteraad. Je kunt er gif op innemen dat Jos van Dongen van het Vlaams Belang het woord neemt wanneer er een punt op de agenda staat dat te maken heeft met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Deze keer was de verduidelijking van de toekenningsvoorwaarden van eretitels aan schepenen en raadsleden een reden om een wijziging door te voeren aan het huishoudelijk reglement en dit als agendapunt op te nemen in de agenda van de gemeenteraad.

Eén van de punten die Van Dongen telkens maakt, is het gebrek aan luistervermogen van het bestuur ten aanzien van de Zoerselaars. Van Dongen pleitte in de gemeenteraad al meermaals om de burger voor de start van de gemeenteraad een moment te bieden om vragen te stellen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Momenteel kan de burger wel vragen stellen na de raad en alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Omdat het nooit vooraf geweten is hoe lang een raadszitting duurt, voelen weinig burgers zich geroepen om soms urenlang te wachten voor ze hun stem kunnen laten horen. De gemiddelde burger is ook niet bezig met het opvolgen van de maandelijkse agenda van de gemeenteraad om te kijken wanneer het een gepast moment is om naar de gemeenteraad te trekken en ‘Thuis’ voor een avond te missen.

Het vooraf tijd uittrekken voor een vragenronde waar de burger het woord mag nemen is volgens Van Dongen niet uitzonderlijk. Het oppositieraadslid haalt voorbeelden aan van verschillende gemeenten waar niet toevallig N-VA en/of CD&V de meerderheid uitmaken. De vragenhalfuurtjes in Diksmuide, Kontich, Stabroek, enz. zijn geen vrijgeleide voor de burger om een gemeenteraad te kapen; in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van deze gemeenten staan krijtlijnen waar de burgers zich aan moeten houden: van een beperking van de spreektijd tot 5 minuten per spreker tot het vooraf schriftelijk indienen van de vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Liesbeth Verstreken wil niet ingaan op de argumentatie van Van Dongen omdat het onderwerp al meermaals bediscussieerd is in de raad. Op zich begrijpelijk dat je niet naar aanleiding van elk agendapunt zomaar alles terug kunt agenderen, want dan duren raadszittingen dagenlang.

Anderzijds zou het een mooie proeve van inspraak en openheid zijn, mocht het bestuur dit voorstel bij een volgende herziening van het reglement zelf opnemen in de herziening en actief hierover communiceren in ZoerselMagazine en de nieuwsbrieven van de gemeente.

(17 november 2015)

Vlaams Belang wil oude turnzaal in Halle weg

De meerderheid heeft de kandidaten die een projectvoorstel willen indienen voor de nieuwe school in Halle en de rest van de gemeenschapsinfrastructuur gevraagd om in hun plannen ervan uit te gaan dat de oude turnzaal op het dorpsplein van Halle moet blijven staan.

Raadslid Meeussen van Vlaams Belang vindt dat deze keuze de vrijheid van de kandidaat-indieners beknot en oordeelt dat het gebouw geen historische waarde heeft. Een vreemde redenering voor een partij die de bescherming van erfgoed in haar programma heeft staan.

(22 september 2015)