Ten huize van … Vlaams Belang (4)

Vandaag kijkt Vlaams Belang vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 27-12-15 14 20 28Van Dongen: “Ofwel kabbelt de meerderheid verder, ofwel komt het tot een breuk tussen de meerderheidspartijen. Een nieuwe meerderheid met de CD&V als kern is alleen mogelijk als CD&V de volledige oppositie, inclusief Vlaams Belang mee aan boord neemt. En ook de N-VA zou eigenlijk alleen maar een alternatieve meerderheid kunnen vormen met de Open VLD en het Vlaams Belang, maar dat zie ik ook nog niet direct gebeuren.” (Deze laatste veronderstelling klopt niet helemaal. Indien N-VA en Open VLD voor een alternatieve meerderheid zouden gaan, heeft de nieuwe bestuursploeg een nipte meerderheid van een zetel, ook zonder Vlaams Belang, nvdr)

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Van Dongen: “PPS Halle met de bouw van de nieuwe school, de herbestemming van de gronden aan de Lindedreef, enz. We geloven sterk in een brede school waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden dan alleen schoolactiviteiten, ook buiten de schooluren. Voor ons zou het logisch zijn dat het alternatief voor de parochiezaal (die zal verdwijnen in de Lindedreef) ook op deze site komt. PPS Halle wordt zeker nog in deze legislatuur opgestart. Daar mag je zeker van zijn.”

Meeussen: “Ook de bibliotheek in Sint-Antonius is voor ons een belangrijk dossier. Komt er een nieuwbouw op dezelfde locatie, verhuist ze naar de Achterstraat of wordt ze gewoon afgeschaft? Volgens de Vlaamse regering moet immers niet meer elke deelgemeente over een eigen bibliotheek beschikken. Voor ons is het duidelijk: het best komt er een nieuwbouw op dezelfde locatie omdat deze de omliggende scholen het beste kan bedienen. Als bouwpromotoren vrij spel krijgen, zullen er al gauw appartementen komen op de plaats van de huidige bibliotheek. De alternatieve locatie aan de Achterstraat zou dus wel eens het plan B met het meeste kans op slagen kunnen worden. Afschaffen is voor ons in elk geval geen optie.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Meeussen: “Het leefbaar houden van de dorpskernen en het vrijwaren van de open ruimte, is de grootste uitdaging voor een landelijke gemeente als Zoersel waar in het verleden redelijk wat verkeerde keuzes zijn gemaakt en waar we momenteel geen beterschap merken op dat vlak. De problematiek van de rooilijnen hebben we eerder al uitgelegd. Ook de weekendzones waar permanent verblijf niet toegelaten is, worden steeds beter uitgerust. En er wordt niet opgetreden tegen mensen die er permanent verblijven.”

Van Dongen: “Anderzijds Stan, kan de gemeente er niets aan doen, tenzij ze een RUP maken. Nu kan ze alleen overtredingen laten vaststellen.
De ring rond Zoersel is ook nog een dossier dat blijft sudderen, maar ik acht de kans klein dat er effectief nog in deze legislatuur aan begonnen wordt.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van Dongen: “Als we terug met vier zetelen in de gemeenteraad.”

Meeussen: “Dat kan alleen als we ook meer jonge mensen kunnen aantrekken. De agenda van jonge mensen zit echter meestal zo vol met werk, hobby’s, kinderen en vele nieuwe afleidingen die er bij zijn gekomen, dat een engagement voor een politieke partij niet evident is. Bijkomend blijft het een probleem dat ze Vlaams Belang nog altijd zien als een extreme en racistische partij. Het tegendeel is waar. Kijk maar naar de gemeenteraad van Malle waar Pieter van Boxel zeer constructieve bijdragen levert. Als we een racistische partij zouden zijn, waarom zou dan iemand met Indonesische roots voor Vlaams Belang zetelen in de gemeenteraad?
Jonge mensen die zich voor ons engageren en bijvoorbeeld op dat moment solliciteren, krijgen nog steeds om die reden het deksel op de neus en dat schrikt natuurlijk af.”

Ten huize van … Groen (4)

Vandaag kijkt Groen vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 4-01-16 20 45 23De Cordt: “Ik verwacht een voortzetting van de voorbije drie jaar. Maar in hoeverre zullen de tegenstellingen tussen N-VA en CD&V nog verder escaleren? Ik zou het persoonlijk dom vinden om de zaken op de spits te drijven en te laten escaleren.”

Frijters: “Heel de meerderheid zal er dan sowieso op afgerekend worden;”

De Cordt: “In Zoersel is er eigenlijk maar één alternatief denkbaar, namelijk dat N-VA met Open VLD in zee zou gaan. CD&V weet dat het wiskundig niet in staat is om zelf een alternatieve meerderheid te vormen.
Ik verwacht dus niet veel meer. Als de twee meerderheidspartijen op de tippen van hun tenen lopen om alleen nog maar door dezelfde deur te kunnen, zal er niet veel meer gebeuren of initiatief genomen worden. Dan kan de burger alleen maar hopen op betere tijden.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Frijters: “Zonder twijfel de realisatie van PPS Halle. Niet alleen omwille van de school maar ook voor de herbestemming van de site aan de Lindedreef, de pastorij, de gronden aan de Watermolen, enz. Voor ons is er geen discussie over mogelijk: we moeten van dit project een toonbeeld van duurzaamheid maken met goed geïsoleerde en geventileerde gebouwen die quasi energieneutraal zijn.

De Cordt: “Ook het feit dat we van de school in Halle een brede school willen maken getuigt van een duurzame kijk. De school moet open staan voor de hele leefgemeenschap, dus ook voor verenigingen en particulieren. Net daarom waren wij tegen het plan om de school te verplaatsen naar de Watermolen, omdat je op die manier de school volledig uit het centrum zou weghalen.
Ook op de invulling van de site aan de Linderdreef hebben we een duidelijke visie. We willen geen koekendozen-appartementencomplex. Een project als PPS Halle kan alleen maar bestaan door inbreng van private partners, maar dat mag niet ten koste van alles gaan.”

Frijters: “De inplanting van de wooneenheden moet inderdaad op schaal van Halle blijven. En waarom ook niet denken over concepten als ‘samentuinen’ waarbij niet iedereen meer over een eigen lapje grond beschikt, maar dat er een grotere gemeenschappelijke buitenruimte is?
Er zijn nog enkele andere infrastructuurprojecten die er zitten aan te komen, maar daarin heeft de gemeente soms maar weinig vat. Ik bedoel dan de omleidingsweg rond Zoersel. De Raad van State moet zich nog uitspreken over de bezwaren die werden ingediend, maar de timing hiervan is nog redelijk onzeker.”

De Cordt: “Ik kom er nog even op terug maar ook de ondertekening van de burgemeestersconvenant is écht wel een serieus engagement voor de toekomst. Als Zoersel hierin meegaat, vraagt dit echt echt wel structurele maatregelen die de gemeente zal moeten nemen op het vlak van isolatie, het wagenpark, enz. De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven en de burgers en bedrijven moeten activeren om de broeikasgassen naar beneden te krijgen, al dan niet met premies. Op zich staat er geen boete op het niet behalen van deze doelstellingen, maar je gaat als lokale overheid wel serieus af als je er niet in slaagt om de doelstellingen effectief te realiseren.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Frijters: “Zonder twijfel: het leefbaar maken en houden van de dorpskernen waarbij we vooral in Zoerseldorp dankzij de omleidingsweg een enorme opportuniteit hebben.”

De Cordt: “Zoerseldorp moet volledig verkeersluw gemaakt worden. Als het van Groen afhangt, maken we er een modeldorp van met een zone 30 van aan de school tot aan de afslag naar Sint-Antonius en vanaf de kerk tot aan de afslag naar Westmalle een fietsstraat waar de fietser primeert. Bussen en auto’s kunnen er nog wel door maar op het tempo van de fietser. We zijn ervan overtuigd dat je hiermee en met het installeren van veilige fietsenparkings het fietsverkeer stimuleert en het autorijden ontmoedigt. Hierdoor wordt de kern van Zoerseldorp een stuk veiliger en zal er meer gefietst worden naar de school, naar winkels, enz.”

Frijters: “Je doorbreekt hiermee de vicieuze cirkel dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat de schoolomgeving onveilig lijkt door het teveel aan auto’s.”

De Cordt: “Idealiter zouden ook andere dorpskernen aangepakt worden, maar je kunt niet alles tegelijkertijd structureel aanpakken. PPS Halle biedt hier wel zeer veel mogelijkheden. Een situatie zoals in de Achterstraat moeten we in elk geval vermijden in de toekomst. Dat is een gemiste kans geweest in het verleden.”

Frijters: “Soms zijn er maar kleine inspanningen nodig om straten een stuk veiliger te maken. Neem nu in Halle. Als je van de Ploeg Halle binnenrijdt, heb je aan de rechterkant een veilig fietspad dat plotseling stopt omwille van parkeervakken voor het kapsalon. Waarom het fietspad daar niet gewoon door trekken?”

De Cordt: “Een uitdaging voor het bestuur is ook de luisterbereidheid naar de bevolking die nu totaal ontbreekt.”

Frijters: “Mensen krijgen zelden een antwoord op vragen of klachten over rioleringen, het aanleggen van opritten, hindernissen op fiets- en voetpaden, enz.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

De Cordt: “We zullen tevreden zijn als we twee zetels halen. Als Groen apart opkomt is dat een na te streven aantal. Hoger zou alleen kunnen als door een natuurramp zoals een overstroming de focus van de media en de bevolking volledig gaat naar milieuthema’s. Maar noteer het zeer duidelijk: Groen wil mee besturen in de volgende legislatuur, maar wel zonder de broek tot onder de knieën te laten zakken.”

Frijters: “Groen kàn het verschil maken. Kijk maar naar het vorige bestuur. Het kan dus blijkbaar ook anders en beter (lacht). Groen is geen machtspartij, maar een verantwoorde beleidspartij.”

Ten huize van … sp.a (4)

Vandaag kijkt sp.a vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 8-01-16 20 53 10.jpgSomers: “Veel hangt af van factoren die federaal en regionaal bepaald worden. Zo zie je duidelijk dat men de provincies qua bevoegdheden wil beperken en wil gaan voor grotere gemeentelijke verbanden door allerlei fusies. Al zal dat niet voor de eerste drie jaar zijn, denk ik.
Ik vermoed ook dat er onverwachte samenwerkingsverbanden gaan ontstaan naar aanleiding van de verkiezingen. Gaat Jos Vekemans apart opkomen of hangt hij zijn karretje aan een andere partij? Misschien zelfs terug met de VLD? De kleintjes gaan iets moeten doen om te overleven. Je mag er zeker van zijn dat partijen er alles aan zullen doen om de grootste te worden, al lijkt N-VA zich ook solo sterk te wanen.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Somers: “De herlocalisatie van de technische dienst, tenminste als de meerderheid overeen komt.
En natuurlijk ook PPS Halle. Dat dossier gaat stilaan moeten bewegen anders komt de subsidie mogelijk in het gedrang.
Daarnaast staat ook de omleidingsweg rond Zoersel op het programma. Volgens N-VA heeft Ben Weyts een ‘enorme geste’ gedaan om budgetten vrij te geven, terwijl hij er waarschijnlijk niks voor heeft gedaan.
Iets wat eigenlijk een constante moet zijn, zijn de rioleringsdossiers in onze gemeente, maar ook daar staat nog niks op de radar.”

Houwelijckx: “Waarschijnlijk allemaal on hold gezet omwille van budgettaire redenen.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Somers: “De PPS’en gaan zoveel nieuwe woongelegenheden opleveren in handen van de privé. Er zijn twee risico’s voor de gemeente. Dat ze niet gerealiseerd worden, maar ook dat ze niet ingevuld geraken. In dat geval komt de kost gewoon terug naar de gemeente.
Het bestuur doet er alles aan om Zoersel steeds groter te maken qua inwonersaantal omdat het uiteraard veel voordelen ziet als deze mensen ook voor extra inkomsten gaan zorgen. We gaan richting de 25.000 inwoners, terwijl de landelijke trend is dat steden sterker worden ten koste van het platteland. Als ook mensen uit Zoersel deze trend gaan volgen, wat ga je dan met al die woningen doen?”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Somers: “Als we zeker één verkozene hebben, liefst meer uiteraard. Maar voor ons is vooral een deelname aan de meerderheid een wens, uiteraard niet ten koste van alles. Als de potentiële coalitiepartner zou willen zondigen tegen het gelijkekansenbeleid door bijvoorbeeld niet te streven naar de landelijke norm voor sociale woningen, hoeft het voor ons niet. Wij willen die achterstand weg.”

Ten huize van … Heerlijk Zoersel (4)

Vandaag kijkt Heerlijk Zoersel vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met partijvoorzitter Jos Vekemans en mede-oprichter Daniël Talpe.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 12-01-16 21 46 40Talpe: “Wij staan als Heerlijk Zoersel nog niet in de positie om al veel aan politiek te doen. Onze groepsdynamiek is nu onze prioriteit. We zullen zaken zeker blijven aankaarten, ook al hebben we weinig mogelijkheden zonder vertegenwoordiger in de gemeenteraad.”

Vekemans: “We zullen de Zoerselse politiek zeker blijven opvolgen om er te staan in 2018.”
Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Vekemans: “De ring rond Zoersel, ook al is het een dossier dat de grenzen van de gemeente overstijgt. Ze zijn nu al meer dan 20 jaar bezig met het dossier maar ze weten nog steeds niet of er een rotonde of lichten komen aan het begin en het einde.
Ook de school van Halle is een belangrijk dossier. Wij van Heerlijk Zoersel vinden het geen goed idee dat de school op dezelfde locatie komt. Wij kiezen voor een nieuwe locatie, nl. aan de Watermolen aan de vroegere site van Van Aerde. Er is zo minder verkeershinder in het centrum, je zit dan in een groene omgeving met voldoende ruimte. Een ander voordeel is dat de kinderen in de bestaande school kunnen blijven tot de nieuwe school klaar is in plaats van met containerklassen te werken. De site op Halle-Velden kan dan ingevuld worden als woongebied en die inkomsten kun je investeren op de nieuwe locatie en bijvoorbeeld een nieuwe sporthal neerzetten die ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten. Volgens ons een must als je weet dat de Martinuszaal zal verdwijnen.”

Talpe: “Gemeenten uit onze regio zouden zich ook moeten verenigen om op tafel te kloppen over het verkeersinfarct in Antwerpen.”

Vekemans: “Het samenwerken met andere gemeenten is niet evident. Destijds heb ik nog aangekaart dat elke gemeente individueel bepaalt op welke wegen er prioritair gestrooid wordt. Als de ene gemeente een verbindingsweg tussen twee gemeenten strooit tot aan de gemeentegrens en de andere doet dat niet, dan krijg je levensgevaarlijke situaties.
Dat er nu voor politie en brandweer wordt samengewerkt, is in elk geval een goede zaak.”

Talpe: “We zijn voor grotere structuren en samenwerkingsverbanden en verzetten ons niet tegen de idee van fusies tussen gemeenten wat tegenwoordig een hot topic in Vlaanderen is.”

Vekemans: “Samenwerken helpt echt. Toen ik vroeger voorzitter was van VLD Voorkempen konden we door samen te werken zeven gemeenten op de kaart zetten en invloed uitoefenen.”
Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Vekemans: “Zonder twijfel: het aanbieden van meer betaalbare woningen en gronden aan de bevolking. Waarom niet een beleid voeren dat bij grote privéverkavelingen of appartementsblokken telkens 2 van de 10 entiteiten als betaalbare woning voor de Zoerselaar voorzien moet worden?
Wij zijn ook de enige partij die voor het permanent mogen bewonen van woningen in weekendzones is. Jonge koppels kopen voor weinig geld zo’n huisje en kunnen er geleidelijk aan sparen, maar ze blijven tenminste in onze gemeente wonen. We willen geen verdere uitbreiding van de weekendzones op zich, maar wie er permanent zou willen wonen, moet dat met een eenmalige meerwaardevergoeding kunnen doen, voor zij die dat niet willen, moeten er regels vastgelegd worden zodat dit soort tijdelijke bewoning op termijn uitdooft.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Vekemans: “We gaan voor twee zetels. Met de respons die we nu krijgen, zit dat er in. Vorige keer hebben we op enkele tientallen zetels een zetel gemist. En we waren toen maar drie maanden bezig.
We hebben nog werk uiteraard. Vooral het vinden van jonge, geëngageerde mensen is niet evident. Als we hierin slagen, zal ik zeer tevreden zijn.
We mikken op mensen die de politiek van de traditionele partijen beu zijn. Vlaams Belang zal waarschijnlijk volledig opgeslorpt worden en Open VLD zal volgens mij maximum status quo blijven.”

Talpe: “Onderschat zeker de nationale effecten niet. Momenteel ‘scoort’ N-VA met Francken en Jambon met de asielcrisis en Zoersel voert hierin uit wat daar wordt opgelegd. Wie op Heerlijk Zoersel stemt, gaat voor een partij die lokaal impact heeft.

Vekemans: “Op de nieuwjaarsreceptie van onze partij heeft de burgemeester toegelicht wat er in Zoersel georganiseerd wordt qua opvangbeleid. Ik heb er onder andere uit geleerd dat naast gezinnen ook alleenstaande mannen worden opgevangen. Dat is volgens mij ellende zoeken. Dat gaat alleen voor boel zorgen. Deze mensen kennen het comfort en de levenswijze van hier niet en moeten hierin beter begeleid en opgevolgd worden. In de huizen in Halle-Velden naast de school zitten sinds kort opgevangen asielzoekers. Deze huizen raken in verval: ramen zijn kapot, er zijn gaten in de deur, enz. Op de hoek van de Handelslei en de Zoerselsteenweg hangen ondertussen schotelantennes aan de gevel, hangen elektriciteitsdraden los, hangen gescheurde gordijnen voor het raam. Midden in het dorp! De politie moet wat ons betreft optreden als ze de regelgeving in dit verband overschrijden.”

Talpe: “In het andere Halle, bij Brussel, engageren leerkrachten zich om in hun vrije tijd mensen te helpen bij de integratie. Zoiets zie ik hier niet gebeuren. Er is ook geen initiatief van de gemeente op dit vlak.”

Ten huize van … N-VA (3)

Vandaag blikt N-VA terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 5-01-16 21 29 15Verstreken: “Het meest spectaculair was zeker de laatste gemeenteraad waarin CD&V besliste om tegen de dotatie van de politiezone te stemmen.
Inhoudelijk vind ik dat het meerjarenplan dat we hebben opgesteld, een belangrijk politiek wapenfeit. We hebben daar zeer goed onze visie om terug te gaan naar de kerntaken van de gemeente kunnen opnemen en we zullen de gemeentelijke organisatie de komende jaren ook slanker en efficiënter maken.
Een andere strategische keuze die weinig ruchtbaarheid heeft gekregen, is de aankoop van de gronden van Van Aerde aan de Watermolen. Hierdoor gaan we in eigen regie de ontwikkeling van dit gebied kunnen opnemen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Van de Velde: “We hebben veel kleine zaken gedaan, maar nog niets wereldschokkends. Deze ploeg moet de dingen doen met minder geld zonder dat de burger het voelt. We hadden gemakkelijk de belastingen kunnen verhogen bij het begin van de legislatuur; dat zou de burger al lang vergeten zijn bij de volgende verkiezingen, maar dat hebben we niet gedaan.
Waar ik zelf ook trots op ben, is dat we de burgerzin hebben aangewakkerd. Zo bestaat al veel langer dan deze legislatuur een aanplantverplichting als je een kapvergunning aanvraagt bij de gemeente. In het verleden werd dit nadien nooit gecontroleerd en werd er dus zelden opnieuw aangeplant. Nu merkt de burger dat het beleid niet alleen de beslissingen neemt, maar ze ook effectief uitvoert. Dat waren onze diensten niet gewoon, en ook de burger niet.”

Verstreken: “Het is misschien niet populair, maar het is wel correct en zo voorkom je dat wie het wel goed doet, de dupe is van wie er de kantjes afloopt.”

Van de Velde: “We hebben op het vlak van aanplantingen de rol overgenomen die Groen in de vorige legislaturen heeft gespeeld. Het mag misschien zo zijn dat het kleine initiatieven zijn die niet spectaculair zijn, maar we willen ook niet per se spectaculair zijn.”

Verstreken: “We lopen minder in de kijker dan de vorige bestuursploeg en zijn ook minder opvallend. Dat is een bewuste keuze.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Verstreken: “Zoersel is nog steeds een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen met een degelijke basis in elke deelgemeente: scholen, middenstand, enz. Ook cultureel en sportief is Zoersel goed bezig met een rijk verenigingsleven en een gemeentelijk aanbod dat een meerwaarde biedt.”

Van de Velde: “Zoersel leeft als gemeente meer dan vroeger. Er komen ook steeds nieuwe initiatieven bij zoals Zoersel Kermis en Halle Proeft, maar ook de landelijke gilden, de middenstand, enz. blijven de handen uit de mouwen steken.”

Verstreken: “De mobiliteit is wel problematisch geworden de voorbije jaren. Wie naar Antwerpen of Brussel moet, staat meer vast dan dat er gereden wordt.
Op financieel vlak doen we het goed, vind ik. Tegenover de schulden staan er investeringen die nog lang mee kunnen.”

Van de Velde: “We doen ook van de hand wat we niet zinvol kunnen gebruiken: percelen grond, gebouwen, enz.”

Vertreken: “Wat we wel nog meer moeten doen, is samenwerken met andere gemeenten over specifieke topics om kennis te delen en elkaar te helpen.”

Van de Velde: “Materiaaluitwisseling gebeurt wel, maar inderdaad zouden we nog stappen kunnen zetten om meer kennis uit te wisselen.”

Ten huize van … CD&V (3)

Vandaag blikt CD&V terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 14-01-16 20 42 08 (1)Schryvers: “Voor onszelf? Dat we samen met N-VA een coalitie hebben gevormd en ons beleid hebben kunnen verderzetten. We zijn ook kunnen starten met sterke schepenen met ervaring.”

Van Elsacker: “Als we niet mee hadden gedaan, had Zoersel er ondertussen anders uit gezien.”

Schryvers: “Voor Zoersel vind ik het belangrijk dat de twee grootste partijen de handen in elkaar geslagen hebben in plaats van elkaar tegen te werken.”
 

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Schryvers: “Het woonzorgcentrum en het zorgstrategisch plan waarin we in de toekomst kijken naar de noden van zorg: de residentiële zorg en de thuiszorg, de professionele zorg en de vrijwilligerszorg.”

Van Elsacker: “Als je ziet wat we hierrond allemaal doen.”
Schryvers: “Het woonzorgcentrum is ondertussen zo verweven met de Zoerselse dorpskern dat niemand het er nog kan wegdenken.
Ook het project rond betaalbaar wonen in het Klooster is iets waar we trots op zijn.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Schryvers: “Zoersel is al jaren financieel onder controle dankzij een heel sterke schepen van financiën.”

Van Elsacker: “We staan er goed voor, ook dankzij de PPS-constructies. We hebben niets moeten stoppen van wat we hadden opgestart.”

Schryvers: “We zijn als Zoersel ook nog steeds koploper ten opzichte van andere gemeenten. De integratie van gemeente en OCMW onder één dak is zo een voorbeeld. Het Bethaniënhuis is voor mij nog steeds een godsgeschenk: de prijs die we er maar voor hebben moeten geven en de manier waarop we dit alles hebben kunnen financieren. Een gebouw met een van oorsprong zorgend karakter is nu het centrum geworden van ons bestuur. Het is absoluut een meerwaarde voor de bevolking. Weet je dat we met ons geïntegreerde OCMW nu 50% meer mensen bereiken dan vroeger?
Politiek kun je veel plannen, maar soms moet je opportuniteiten ook gewoon grijpen.  Het Bethaniënhuis was zoiets, niet alleen de integratie, maar ook het feit dat nu alles onder één dak zit.”

Ten huize van … Open VLD (3)

Vandaag blikt Open VLD terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Van Hofstraeten: “Wat op de laatste gemeenteraad gebeurde, is onuitgegeven. Zelfs Stan Bartholomeeussen had dit in zijn 33-jarige carrière nog nooit meegemaakt. Dat verschillen binnen de meerderheid zo openbaar worden gemaakt op een gemeenteraad!
Ook de stoelendans bij de N-VA heeft de eerste drie jaar getypeerd. De N-VA die gestart is, is niet meer te vergelijken met die van nu. Er waren toen sterkhouders als Tom Valgaeren en Christiaan Janssens. Tania Kohlen was een sterke voorzitter van de gemeenteraad en een nog sterkere schepen, maar zit nu verloren als gemeenteraadslid. En ook Pascale Loveniers is ondertussen verhuisd, net als haar zoon Matthias Janssens en haar man Christiaan Janssens die in de OCMW-raad zetelden. Mensen als Christiaan Janssens hebben N-VA lokaal naar de overwinning geleid, maar zijn nu verdwenen. Nu komt alles op de schouders van Liesbeth Verstreken terecht en moet ze zich omringen met anderen om dit te compenseren, maar dat lukt niet.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Foto 7-01-16 20 40 30Van Hofstraeten: “Dat we het kerntakendebat op de politieke agenda hebben gezet. En ook onze kritiek op de onnodige en vroegtijdige sluiting van het Zonneputteke is een pluim op onze hoed, want de meerderheid is ons uiteindelijk dan toch gevolgd: het Zonneputteke blijft langer beschikbaar, al is het maar tijdelijk.
Binnen onze partij zijn we erin geslaagd om een aantal kandidaten na de verkiezingen mee op te nemen in het bestuur met de nodige verjonging tot gevolg, Seppe Carlier en Hilde Huygen bijvoorbeeld. In het verleden bleef er na een verkiezing amper iemand over die mee verder wilde werken.”

Huygen: “En we blijven hier op inzetten, zo hebben we nog gesprekken met jongeren op de agenda staan om ze bij in onze partijwerking te betrekken.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Van Hofstraeten: “Zoersel houdt het hoofd boven water zonder extreme schuldenstijging, maar wel dankzij eenmalige meevallers zoals de opbrengsten van de intercommunale IKA en de erfenis die de gemeente in haar schoot geworpen kreeg.
De enige inkomstenbron was steeds de bevolkings- en inkomensaangroei, maar ook hier bereiken we stilaan een stagnatie. De vergrijzing in Zoersel neemt snel toe en zal de komende jaren een zware financiële last voor de gemeente worden: meer zorgvoorzieningen voor ouderen, een uitgebreider en aangepast vrijetijdsaanbod, enz.”

Ten huize van … Vlaams Belang (3)

Vandaag blikt Vlaams Belang terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Van Dongen: “Zonder twijfel: de meerderheidspartijen die elkaar voortdurend stokken in de wielen steken en zelfs een dolk in elkaars rug planten in het openbaar.”

Foto 27-12-15 14 28 59.jpgMeeussen: “Liesbeth Verstreken is te zacht als burgemeester. Ze zoekt steun, maar krijgt die niet van de CD&V en ook niet altijd binnen haar eigen partij. Op die manier staat ze er eigenlijk alleen voor. Het ligt ook aan de aard van het beestje. Zo’n situatie als op de laatste gemeenteraad: stel dat Katrien in de positie van Verstreken had gezeten, ze zou gebeten hebben naar iedereen en een betoog gehouden hebben waar iedereen stil van geworden zou zijn.”

Van Dongen: “Katrien is echt de dochter van haar vader. En ze wordt dan nog geflankeerd door andere doorgewinterde schepenen als Bart Sebreghts die een pokerface heeft om u tegen te zeggen.”

Meeussen: “Ik denk dat deze coalitie wel had kunnen werken zonder Katrien in het college. Mocht Katrien via het ACW zijn opgeklommen binnen haar partij, dan was ze al lang minister volgens mij. Hoedje af voor Katrien, zelden zo’n bekwaam iemand gezien. Ze steekt ook met kop en schouders boven de burgemeesters van de buurgemeenten uit. Katrien straalt een overschot van zelfvertrouwen uit en blijft ook alom tegenwoordig in de pers. Iemand die de politiek niet zo volgt, zou zweren dat zij nog steeds burgemeester is. Voor haar zijn de verkiezingen reeds begonnen de dag na de vorige verkiezingen. Van Katrien moet onze huidige burgemeester dus niks verwachten. Liesbeth Verstreken heeft pech dat ze talenten als Tom Valgaeren (die startte als voorzitter van de gemeenteraad) en Tania Kohlen is kwijt gespeeld. Of stel dat Paul van Wesenbeeck voor de N-VA was opgekomen of ernaar was overgestapt na de verkiezingen, dan zou hij al lang een van de sterkhouders in het college geweest zijn, of misschien zelfs burgemeester.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Van Dongen: “We zetelen maar met twee raadsleden in de gemeenteraad, maar we staan sterker in onze schoenen dan ooit. De komst van Stan in de raad heeft daar zeker goed aan gedaan.
Door persoonlijke problemen van Walter Vochten (vroegere fractieleider Vlaams Belang) en het overlijden van Hugo Bulckens trekken wij nu de partij. Walter was vaak nog aarzelend in zijn tussenkomsten. Hij ging ook geregeld in op details die meestal op het moment zelf bij hem opborrelden. Onze tussenkomsten zijn nu veel beter voorbereid en gedocumenteerd. We geven meestal een kader van wat er op eerdere gemeenteraden werd beslist of info die voor een dossier belangrijk is om daarna onze visie en ons stemgedrag toe te lichten. Al moet het soms nog wel iets snediger (lacht naar Stan).

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Meeussen: “De mobiliteitsdossiers staan stil, net als het verkeer. In Zandhoven zie je dat het bestuur ervoor kiest om stelselmatig de zones met ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ van dit etiket te verlossen en het verkeer door te laten. De weg is er van iedereen. In Zoersel gebeurt dit niet. Als de bevolking en het verkeer stijgen, moet je anticiperen in plaats van niets te doen.”

Van Dongen: “De grootste vraag blijft wat er nog budgettair zal overblijven op het einde van de legislatuur. Het vorige bestuur heeft tegen het einde van haar periode nog snel alle plannen laten goedkeuren. Dus, ook al waren de partijen er niet meer bij in de nieuwe bestuursploeg, de realisatie ervan zou toch gebeuren. En als ze er toch bij waren, zouden ze het probleem wel oplossen als het zich stelde. Nu zijn er zelfs geen toekomstplannen meer.”

Ten huize van … Groen (3)

Vandaag blikt Groen terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 4-01-16 20 45 26De Cordt: “Op politiek vlak is het niet overeen komen van en de continue strijd tussen de meerderheidspartijen opvallend. De pijnlijke interventie op de laatste gemeenteraad was dan ook zeker het belangrijkste politieke wapenfeit van de voorbije drie jaar.
In Zoersel is er momenteel sprake van een non-beleid dat op geen enkele manier wereldschokkend is. Wie de politiek een beetje volgt, merkt dat er steeds meer initiatieven van onderuit komen, van mensen die duurzame veranderingen willen. In andere gemeenten pikt het bestuur hierop in en verwerkt men deze initiatieven in een visie op lange termijn, in Zoersel gebeurt dit niet. Onze taak als groene partij is om hier voortdurend de aandacht op te vestigen. Als de gemeente initiatieven van de burger meer zou faciliteren door communicatie, infrastructuur en logistiek ter beschikking te stellen, zouden we veel verder geraken. Alleen ontbreekt het de gemeente aan visie en gezonde goesting om hierin mee te gaan.”

Frijters: “De visie ontbreekt ook op financieel vlak. Er worden geen fundamentele veranderingen doorgevoerd om de financiële structuur van de gemeente terug gezond te krijgen. Nu bestaat het op orde houden van de begroting vooral uit ‘lucky shots’ zoals een occasionele erfenis die de boel recht trekt of de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Maar weet dat je dit soort zaken maar één keer kunt doen, eens iets verkocht is, is het ook effectief verkocht en kun je het geen tweede keer verkopen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

De Cordt: “Ik spreek nu in voorwaardelijke wijs, maar als de burgemeestersconvenant ook effectief wordt ondertekend, is dat onze belangrijkste realisatie. Door de ondertekening van deze convenant engageert de gemeente zich om de CO2-uitstoot terug te dringen met minstens 20 procent tegen 2020. Toen we 2 jaar geleden dit punt op de agenda plaatsten, wist niemand waar het over ging, zelfs de burgemeester niet.
Ook infrastructurele zaken zoals de aanpassingen die Groen heeft voorgesteld voor het fietspad aan de Oostmallebaan, mogen we op onze hoed steken. Maar ook hier enige voorzichtigheid: het punt is aanvaard op de gemeenteraad, maar nu moet het natuurlijk nog wel uitgevoerd worden.”

Frijters: “Binnen de partij vind ik vooral de verbreding van onze aandachtspunten belangrijk. We hebben steeds meer aandacht voor topics die buiten de traditionele groene thema’s vallen. Ook nationaal is Groen op dit vlak goed bezig vind ik met een Meyrem Almaci en een Wouter De Vriendt op defensie.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

De Cordt: “Financieel staat Zoersel er tot op heden ok voor, wat anderen er ook over mogen zeggen. We huilen niet mee met de anderen in het bos. Onze schepen voor financiën kan het plaatje nog steeds doen kloppen, wat een verdienste is.
Anderzijds mis ik dynamiek in het bestuur. Toen Groen en sp.a deelnamen aan de vorige legislatuur ervaarde ik dit wel. Er werden punten op de agenda geplaatst die echt vernieuwend waren. De stedenband met Bohicon bijvoorbeeld, een initiatief dat op het conto van Groen te schrijven valt, net als het parkbeheersplan, het tragewegenproject, enz. Een aantal jaren geleden was er duidelijk de wil om iets te realiseren. Die is er nu ogenschijnlijk niet meer. Nu duwt men vooral op de rem in plaats van te schakelen, vanuit de idee dat beleid niets mag kosten.”

Frijters: “Het woonzorgcentrum in Zoersel is nog zo’n realisatie van de vorige ploeg die nu ondenkbaar zou zijn, ook al was dit ook in de vorige legislatuur geen evidentie.”

De Cordt: “Ik vind dat ‘er is geen geld, dus doen we niets’ een gemakkelijkheidsexcuus is. Wie geen geld heeft, is meestal net heel creatief om de touwtjes aaneen te knopen. In alle voorgaande legislaturen hoorde ik steeds de boodschap dat we het na een volgende verkiezing met veel minder zouden moeten doen, maar toch zijn er steeds oplossingen gevonden.”

Frijters: “Dat de gemeente het Lindepaviljoen in Zoersel nu opknapt samen met andere partners, onder andere vanuit de privé is meer uitzondering, dan regel. Ik denk ook dat de gemeente veel meer zou kunnen halen door de subsidiemogelijkheden van hogere overheden beter te gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanleg van fietspaden op gewestwegen waar wij de meerderheid op hebben moeten wijzen.”

Ten huize van … sp.a (3)

Vandaag blikt sp.a terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 8-01-16 20 53 07.jpgSomers: “Zonder twijfel het wegstemmen van de dotatie aan de politiezone. Het is een grondige illustratie van de relatie binnen de meerderheid en het niet functioneren van de burgemeester. Binnen het college waren er afspraken gemaakt over het budget die de burgemeester niet in het politiecollege en op de politieraad heeft gebracht, en dan heeft ze ook nagelaten om de eigen meerderheid hierover tijdig te informeren. Dan heb je maar één felle tussenkomst nodig van een andere burgemeester op de politieraad en het hek is van de dam. Ineens komt er vanalles boven dat de eigen coalitiepartner niet eens weet. Mocht er vooraf open over gecommuniceerd zijn, dan had Roel van Elsacker zijn kritische tussenkomst waarschijnlijk niet gehouden of op z’n minst afgezwakt.
Ook wat er met de villa Markey gebeurt, is eigenlijk onvergeeflijk. De gemeente zou aanspraak maken op de volledige erfenis, inclusief het vastgoed in Antwerpen, als ze de villa van een rijke kunstminnende Zoerselaar een culturele invulling zou geven. De gemeente heeft de erfenis van twee miljoen gewoon ingeschreven in de begroting in de lopende rekening. Wij zouden het geld in een fonds gestoken hebben om er in de toekomst culturele projecten mee te ondersteunen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Somers: “We zijn een groot aantal bestuursleden kwijt geraakt de laatste jaren. De ondersteuning van bovenuit is ook niet van die aard dat we er veel aan hebben. Veel hebben we dus als kleine oppositiepartij nog niet kunnen doen. Onze eigen partijwerking terug op orde krijgen, is nu onze belangrijkste prioriteit, belangrijker dan veel wind maken en acties voeren. De komende drie jaar moeten we werken aan een deftig programma en een deftige lijst.
We zijn wel trots op wat we bereikt hebben samen met Malle en Zandhoven rond de belbus. De meerderheid wilde de werking van de belbus fors beperken tot instellingen als De Buurt en Monnikenheide. Wij hebben hierover een infoavond georganiseerd waar we ook het beleid op hebben uitgenodigd om zijn visie te komen toelichten. Op die infoavond hebben we ook ons alternatief uit de doeken gedaan dat gebouwd is op een privépartner. Op die infoavond hebben de meerderheden gezegd dat ongeveer alles wat we in ons alternatief hadden voorgesteld min of meer gecoverd is. Binnenkort zullen we zien of we hen mochten geloven of niet. En of we hen achter hun veren moeten zitten of niet.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Somers: “Zoersel is nog steeds een gezonde gemeente, maar wordt steeds meer een grijze muis in de massa. Er wordt onvoldoende verantwoordelijkheid genomen op lange termijn. Zo komen er o.a. door de PPS’en in Zoersel en Halle een groot aantal extra woongelegenheden bij, maar dan mag je als bestuur de rest niet op zijn beloop laten. De sport- en culturele infrastructuur moet ook volgen. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in groene plekken, speeltuintjes, enz.
We zien dat er steeds meer bespaard wordt op dienstverlening en ondersteuning terwijl je tegelijkertijd je bevolkingsaantal wil laten groeien met enkele duizenden koppen met een bovengemiddeld inkomen. Ik vind dat je de gevolgen van de besparingen al serieus begint te zien in de dienstverlening.”