Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Advertenties

Eerst de gemeenteraad of eerst Facebook?

Marc Somers (sp.a) hekelt de manier waarop de nieuwe bestuursploeg communiceert en haar eigen ambitie met de voeten treedt om in dialoog met de oppositie te komen tot beleid.

Somers verwijst naar de beslissingen over bv. het Teuntje en de sluiting van de lokale antennes die eerst en ineens via Facebook, ZoerselMagazine en persoonlijke nieuwsbrieven van schepenen werden gecommuniceerd i.p.v. ze eerst op de gemeenteraad te bespreken. Ook het terugkomen op beslissingen zoals recent met het langer openhouden van de antennes hebben de raadsleden via de pers moeten vernemen.

Omdat ook de verslagen van het schepencollege uitblijven, is het volgens Somers een ernstige bedreiging voor het goed functioneren van de gemeenteraad. Ook Stan Bartholomeeussen (Open VLD) hekelt deze manier van werken.

(21 mei 2013)

De kracht van verandering?

De meerderheidspartijen van de nieuwe ploeg hebben ook in de vorige legislatuur samen bestuurd. Het uitwerken van een beleidsnota die verder bouwt op het reeds uitgezette beleid, waar zowel N-VA als CD&V 100% achter kunnen staan, zou dan ook geen probleem mogen zijn.

Toch verraadt de lange periode die nodig was om tot de beleidsintenties te komen dat er meer aan de hand was.

N-VA is immers naar de kiezer getrokken met de boodschap ‘De kracht van verandering’. Deze verandering moest dan ook duidelijk te zien zijn in de tekst, zonder het verleden te ontkennen. Geen sinecure.

Bovendien is de verschuiving van het zwaartepunt binnen de meerderheid van CD&V naar N-VA lange tijd problematisch geweest. Enerzijds omdat N-VA te weinig ervaren politiek personeel in huis had dat kon optornen tegen de decennialange wezenlijke bestuurservaring van CD&V. Anderzijds omdat CD&V moeilijkheden ondervond om de nieuwe rol waar te nemen als eerste violist i.p.v. als dirigent van het orkest.

Het resultaat van maandenlange besprekingen is een vage tekst die veel vragen onbeantwoord laat. In elk geval leest de tekst niet als een ambitie om veel te veranderen of te verbeteren.

Jos van Dongen van het VB geeft terecht aan dat de beknopte toelichting van de intenties door de burgemeester meer details bevatte dan de nota zelf, bv. over het afbreken van het Zonneputteke nadat de nieuwe bibliotheek gerealiseerd is waarover niets te lezen is in de tekst.

Ook Marc de Cordt van Groen herkent zeer veel punten die een verderzetting zijn van het vorige bestuur en mist de kracht van verandering.

(21 mei 2013)

Verslag nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (27 jan 2013) – deel 3

POLITIEK EN PERCEPTIE

Dat een nieuwjaarsreceptie van 4 afdelingen geen evidentie is qua concept, beschreven we reeds in een eerdere bijdrage. Het concept laat op politiek vlak ook niet direct toe om lokale punten door de voorzitters of mandatarissen in de kijker te zetten. Je hebt al gauw 5 minuten per spreker nodig en de aanwezige afdelingen hebben qua betrokkenheid weinig uitstaans met de strijdpunten van een buurgemeente.

Geen lokaal geïnspireerde speeches dus. Wel de alomtegenwoordige Inge Verhaert, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen van sp.a-signatuur.

Ze belichtte het werk op zovele socialistische fronten dat ze het gemeentelijke niveau in haar lijstje vergat op te nemen. De groepsaankoop van elektriciteit kwam aan bod, net als de investering in geluidsmeters, creatieve ontplooiingsmogelijkheden voor de jeugd zoals graffiti en nachtbussen (voor een seniorenpubliek?), ook het werk van François Hollande en de ‘socialist’ Barack Obama die eindelijk werk maakt van datgene wat in België reeds decennialang bestaat: een degelijke sociale zekerheid.

Ze stak de afdelingen meteen ook een hart onder de riem, want ‘hoe groot of hoe klein je ook bent, of je in de meerderheid zit of in de oppositie, je kunt elke dag het verschil maken’.

Een speciaal woord van dank werd gericht aan Fons, die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn. Fons was een van de bezielers van sp.a Zandhoven en heeft ondertussen de gezegende leeftijd van 92 jaar. Hij is hiermee niet alleen het oudste lid van de afdeling, maar ook van de hele sp.a-familie.
Ook de jongste kandidaat van de vorige stembusslag was van de partij: Kaat Somers, dochter van Marc Somers was een van de vele jongeren waar sp.a Zoersel mee uitpakte op 14 oktober.

Op dit ogenblik blijft er in het openbaar maar weinig over van de golf jong socialistisch geweld, al werd ons verzekerd dat op de bestuursvergaderingen de jonge garde ondanks de verkiezingsuitslag aanwezig blijft en mee de koers wil blijven uitzetten.
Getuige daarvan is de keuze voor Bram Bruynseels als nieuwe voorzitter van de partij.

foto van Tom Sleeuwaert.

Verslag nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (27 jan 2013) – deel 2

VAST EN VLOEIBAAR

Sp.a is een volkspartij. Geen chique amuses en fijn bereide knabbels dus, maar witte boterhammen met hesp, kaas, salami, kip curry en zwarte woudham.

Het is eenvoudig, maar toch lekker bij een glas Westmalle. Voor de dorstigen was er verder rode en witte wijn van de gemiddelde Vlaamse parochiezaal, bier en het nodige fris.

Wat ons erg in de smaak viel was de heerlijke maaltijdsoep die blijkbaar door een oud-traiteur was bereid.

Voor de rest valt er weinig te melden in deze rubriek, omdat er simpelweg niet meer te beschrijven is. Toch een beetje jammer dat vier afdelingen samen niet iets meer uit de mouw weten te schudden. Als militanten zich over de gemeentegrenzen bewegen, wat voor sommigen gezien hun leeftijd duidelijk niet alledaags is, verwachten ze bij een feestelijke gebeurtenis toch iets meer.

Het is zoals met een plezant café of een eerlijk restaurant: daar kom je terug, daar wordt over gesproken en dat trekt volk aan.

foto van Tom Sleeuwaert.

Verslag nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (27 jan 2013) – deel 1

SFEER EN GEZELLIGHEID

Sp.a Zoersel had in de vorige legislatuur 2 zetels in de gemeenteraad en had met Marc Somers een schepen in huis.
Bij de laatste verkiezingen verloor de partij een zetel. Sp.a zit sinds kort in de oppositie, een rol die de partij goed af gaat. Somers kent na zijn 6-jarig mandaat als schepen de interne keuken van de gemeente en weet dus fijntjes zout in de gapende wonde van de meerderheid te strooien als het gaat om het uitblijven van de beleidsnotra, het budget, enz.

Toch gaat het de sp.a niet voor de wind. De partij is te klein om als volwaardig door het leven te gaan.

Daarom organiseerde sp.a Zoersel samen met Zandhoven, Ranst en Wijnegem een nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal van Viersel.

We waren nog nooit in de parochiezaal van Viersel geweest, maar konden ons een idee vormen van het opzet. De zaal bleek echter een stuk kleiner dan verwacht en da’s maar goed ook, want hierdoor was het nog betrekkelijk druk in Viersel, ook al waren er maar 30 aanwezigen.

30 personen, inclusief de besturen van de 4 afdelingen, de provinciale spreker en uw dienaar, is zeer weinig.

Nu het salonsocialisme uit het Stevaert-tijdperk achter de rug is, trekt de partij in hoofdzaak een ouder publiek aan. De harde kern.

Toch is het goed dat een partij de achterban nog steeds op geregelde momenten de kans geeft om het glas te heffen en te klinken op goede voornemens en wat al werd bereikt.

Open VLD Zoersel doet dit jaar helemaal niets voor de achterban bij de start van het nieuwe politieke jaar: de partijkas is in hoofdzaak besteed aan de campagne en ze hebben ‘slechts twee verkozenen’. Respect dus voor de kleinere partijen die maar één (Groen en sp.a) of zelfs geen verkozene (Heerlijk Zoersel) hebben en toch de achterban mobiliseren, ook al is het in kleine getale.

Het voelt niettemin onwennig aan om aanwezig te zijn op een receptie van vier afdelingen: er was duidelijk geen ‘trekker’ aanwezig om het geheel in goede banen te leiden, elke afdeling trok zich terug aan een eigen tafel om onder bekenden te reflecteren over de staat van het land en er was geen muziek om de stiltemomenten te overbruggen.

De installatievergadering

Veel blinkende gezichten gisteren op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Evenveel fonkelende oogjes op de publiekstribunes achter de raadsleden want heel veel partners, familieleden en sympathisanten kwamen de nieuwe lichting raadsleden aanmoedigen.

Verschillende applaussalvo’s volgden, zowel voor de verkozen gemeenteraadsleden, de schepenen als de OCMW-raadsleden.

Met 27 zijn de verkozen gemeenteraadsleden. Mede door het monstersucces van N-VA in Zoersel is de meerderheid goed voor een comfortabele 21 zetels: 12 zetels voor N-VA en 9 voor CD&V. De oppositie bestaat uit Vlaams Belang (2 zetels), Open VLD (2), sp.a (1) en Groen (1).

De fractieleiders in de oppositie hebben in het beste geval dus één ‘running mate’. Deze mensen zullen duivel-doet-al moeten zijn om effectief te kunnen wegen op het beleid.
In de meerderheid zullen naast de leden van het college (1 burgemeester en 7 schepenen) en de voorzitter van de gemeenteraad nog 12 raadsleden zetelen.

Wie de verslaggeving van de voorbije legislatuur erop naleest zal merken dat een derde van de raadsleden, naast de eedaflegging, geen enkele tussenkomst heeft gedaan in zes jaar tijd.

Allen legden ze de eed af om ‘de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen’. Hopelijk doen ze dit allemaal en wordt de gemeenteraad een boeiend politiek platform de komende jaren.

(3 januari 2013)