Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Ten huize van … sp.a (5)

Vandaag beantwoordt sp.a de eindejaarsvragen van DeZoerselaar

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

sp.a: “In de meerderheid Roel van Elsacker (CD&V), hij is gedreven en heeft visie. Hij heeft meer capaciteiten dan een aantal schepenen. In de oppositie is er maar één nieuwkomer die dus met deze titel zou kunnen gaan lopen, maar ik vind Marc de Cordt niet echt ‘beloftevol’.

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

sp.a: “Wie anders dan Katrien Schryvers (CD&V)? Ze heeft een groot palmares en is beroepspoliticus. Bij N-VA zie ik niemand, ook Liesbeth niet. Het is een brave madam, maar daar stopt het dan ook mee. In de oppositie zitten er zeker bekwame mensen, maar geen echt politiek talent. Stan Bartholomeeussen (Open VLD), misschien?”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

sp.a: “1 zetel als we alleen opkomen. In kartel mogelijk twee, anders zouden we wel teleurgesteld zijn.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

sp.a: “Vlaams Belang.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

sp.a: “Terug naar de vorige ploeg wat ons betreft. CD&V samen met ons en eventueel Groen erbij.”

Ten huize van … sp.a (4)

Vandaag kijkt sp.a vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 8-01-16 20 53 10.jpgSomers: “Veel hangt af van factoren die federaal en regionaal bepaald worden. Zo zie je duidelijk dat men de provincies qua bevoegdheden wil beperken en wil gaan voor grotere gemeentelijke verbanden door allerlei fusies. Al zal dat niet voor de eerste drie jaar zijn, denk ik.
Ik vermoed ook dat er onverwachte samenwerkingsverbanden gaan ontstaan naar aanleiding van de verkiezingen. Gaat Jos Vekemans apart opkomen of hangt hij zijn karretje aan een andere partij? Misschien zelfs terug met de VLD? De kleintjes gaan iets moeten doen om te overleven. Je mag er zeker van zijn dat partijen er alles aan zullen doen om de grootste te worden, al lijkt N-VA zich ook solo sterk te wanen.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Somers: “De herlocalisatie van de technische dienst, tenminste als de meerderheid overeen komt.
En natuurlijk ook PPS Halle. Dat dossier gaat stilaan moeten bewegen anders komt de subsidie mogelijk in het gedrang.
Daarnaast staat ook de omleidingsweg rond Zoersel op het programma. Volgens N-VA heeft Ben Weyts een ‘enorme geste’ gedaan om budgetten vrij te geven, terwijl hij er waarschijnlijk niks voor heeft gedaan.
Iets wat eigenlijk een constante moet zijn, zijn de rioleringsdossiers in onze gemeente, maar ook daar staat nog niks op de radar.”

Houwelijckx: “Waarschijnlijk allemaal on hold gezet omwille van budgettaire redenen.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Somers: “De PPS’en gaan zoveel nieuwe woongelegenheden opleveren in handen van de privé. Er zijn twee risico’s voor de gemeente. Dat ze niet gerealiseerd worden, maar ook dat ze niet ingevuld geraken. In dat geval komt de kost gewoon terug naar de gemeente.
Het bestuur doet er alles aan om Zoersel steeds groter te maken qua inwonersaantal omdat het uiteraard veel voordelen ziet als deze mensen ook voor extra inkomsten gaan zorgen. We gaan richting de 25.000 inwoners, terwijl de landelijke trend is dat steden sterker worden ten koste van het platteland. Als ook mensen uit Zoersel deze trend gaan volgen, wat ga je dan met al die woningen doen?”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Somers: “Als we zeker één verkozene hebben, liefst meer uiteraard. Maar voor ons is vooral een deelname aan de meerderheid een wens, uiteraard niet ten koste van alles. Als de potentiële coalitiepartner zou willen zondigen tegen het gelijkekansenbeleid door bijvoorbeeld niet te streven naar de landelijke norm voor sociale woningen, hoeft het voor ons niet. Wij willen die achterstand weg.”

Ten huize van … sp.a (3)

Vandaag blikt sp.a terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 8-01-16 20 53 07.jpgSomers: “Zonder twijfel het wegstemmen van de dotatie aan de politiezone. Het is een grondige illustratie van de relatie binnen de meerderheid en het niet functioneren van de burgemeester. Binnen het college waren er afspraken gemaakt over het budget die de burgemeester niet in het politiecollege en op de politieraad heeft gebracht, en dan heeft ze ook nagelaten om de eigen meerderheid hierover tijdig te informeren. Dan heb je maar één felle tussenkomst nodig van een andere burgemeester op de politieraad en het hek is van de dam. Ineens komt er vanalles boven dat de eigen coalitiepartner niet eens weet. Mocht er vooraf open over gecommuniceerd zijn, dan had Roel van Elsacker zijn kritische tussenkomst waarschijnlijk niet gehouden of op z’n minst afgezwakt.
Ook wat er met de villa Markey gebeurt, is eigenlijk onvergeeflijk. De gemeente zou aanspraak maken op de volledige erfenis, inclusief het vastgoed in Antwerpen, als ze de villa van een rijke kunstminnende Zoerselaar een culturele invulling zou geven. De gemeente heeft de erfenis van twee miljoen gewoon ingeschreven in de begroting in de lopende rekening. Wij zouden het geld in een fonds gestoken hebben om er in de toekomst culturele projecten mee te ondersteunen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Somers: “We zijn een groot aantal bestuursleden kwijt geraakt de laatste jaren. De ondersteuning van bovenuit is ook niet van die aard dat we er veel aan hebben. Veel hebben we dus als kleine oppositiepartij nog niet kunnen doen. Onze eigen partijwerking terug op orde krijgen, is nu onze belangrijkste prioriteit, belangrijker dan veel wind maken en acties voeren. De komende drie jaar moeten we werken aan een deftig programma en een deftige lijst.
We zijn wel trots op wat we bereikt hebben samen met Malle en Zandhoven rond de belbus. De meerderheid wilde de werking van de belbus fors beperken tot instellingen als De Buurt en Monnikenheide. Wij hebben hierover een infoavond georganiseerd waar we ook het beleid op hebben uitgenodigd om zijn visie te komen toelichten. Op die infoavond hebben we ook ons alternatief uit de doeken gedaan dat gebouwd is op een privépartner. Op die infoavond hebben de meerderheden gezegd dat ongeveer alles wat we in ons alternatief hadden voorgesteld min of meer gecoverd is. Binnenkort zullen we zien of we hen mochten geloven of niet. En of we hen achter hun veren moeten zitten of niet.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Somers: “Zoersel is nog steeds een gezonde gemeente, maar wordt steeds meer een grijze muis in de massa. Er wordt onvoldoende verantwoordelijkheid genomen op lange termijn. Zo komen er o.a. door de PPS’en in Zoersel en Halle een groot aantal extra woongelegenheden bij, maar dan mag je als bestuur de rest niet op zijn beloop laten. De sport- en culturele infrastructuur moet ook volgen. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in groene plekken, speeltuintjes, enz.
We zien dat er steeds meer bespaard wordt op dienstverlening en ondersteuning terwijl je tegelijkertijd je bevolkingsaantal wil laten groeien met enkele duizenden koppen met een bovengemiddeld inkomen. Ik vind dat je de gevolgen van de besparingen al serieus begint te zien in de dienstverlening.”

Ten huize van … sp.a (2)

Vandaag evalueert sp.a het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Foto 8-01-16 20 52 58

Wat is het rapport van de meerderheid?

Houwelijckx: “Het is niet echt zichtbaar wat de meerderheid al effectief gedaan heeft, vind ik.”

Somers: “Het is uiteraard niet zo dat wanneer er een nieuwe coalitie aan de macht komt, dat ineens alles verandert, maar je zou toch wel mogen verwachten dat er na drie jaar iets te zien zou zijn. Nieuwe dingen zie ik echter niet. Daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Wat ze doen, is lopende zaken verder zetten van de vorige legislatuur en vooral dingen stil leggen en schrappen. Zelfs PPS Halle was al gepland door de vorige ploeg.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Houwelijckx: “De kracht van verandering is niet te merken.”

Somers: “Projecten worden uitgesteld of afgevoerd. Alles kan natuurlijk altijd beter, maar waarom moet je mordicus willen veranderen wat goed loopt? Wat ik wel begrijp is dat ze de plannen met de huizen voor het Bethaniënhuis en de feest/podiumzaal terugschroeven. Als het van CD&V had afgehangen, hadden ze er waarschijnlijk wel weer een prestigeproject van gemaakt.
Maar toch: het mantra van de besparingen stel ik nog steeds in vraag. De belastingsvoet in Zoersel is bij de laagste van Vlaanderen. Staat Zoersel er dan zo slecht voor? Is dit probleem zo accuut?
Uiteraard moet je het geld niet langs deuren en ramen buiten smijten, maar nu kan blijkbaar niets meer. Het bekt natuurlijk mooi als je zegt dat je de tering naar de nering zet.
Ook inhoudelijk kun je je vragen stellen over de verschillen met het vorige bewind. Toen ik schepen voor Sport was in de vorige ploeg wilde ik gesprekken aanknopen met de buurgemeenten i.v.m. het zwembad. Toen werd ik terug gefloten, maar nu zie ik dat Bart Sebreghts (CD&V) op dezelfde manier tewerk gaat.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Somers: “Eerlijk? Het is een rol die me niet ligt. Waarschijnlijk omdat ik zes jaar lang een veel actievere rol heb gespeeld in het college. Omdat er zo weinig nieuw gebeurt kun je weinig kritiek geven of alternatieven voorstellen, want de meerderheid zet de projecten verder van het vorige beleid dat ik mee heb vorm gegeven.
Ik zou opmerkingen bij de projecten kunnen geven, maar dan zou ik (terecht) ook het verwijt krijgen dat ik er zelf mee begonnen was. En ik wil ook geen kritiek geven op iets waar ik nog steeds achter sta.
Bovendien is onze partijwerking sinds de verkiezingen ineen gezakt. We zijn met weinig en moeten met slechts enkelen de afdeling runnen, nadat enkele steunpilaren zijn weggevallen door ziekte en overlijdens. De meeste van onze jonge kandidaten van bij de vorige verkiezingen zijn ondertussen verhuisd. Onze afdeling terug opbouwen, daar kruipt momenteel zeer veel energie in, dus komt mijn oppositiewerk op het tweede plan.
De oppositie kan het verschil niet maken. Op zich logisch, want dat is natuurlijk het gevolg van in de oppositie te zitten. Er zijn oppositiepartijen die beweren dat de meerderheid hun programma realiseert, maar als de programma’s zo dicht bijeen liggen is dat niet verwonderlijk. Ik zie wel dat andere oppositiepartijen punten op de agenda zetten in de hoop dat ze op termijn opgepikt worden door de meerderheid. Dat ga ik dus niet doen, hé. Ik zal nieuwe voorstellen en initiatieven wel in ons programma opnemen bij de volgende verkiezingen.
Jos Vekemans van Heerlijk Zoersel heeft dan wel geen zitje in de gemeenteraad, maar probeert wanneer hij kan wel zijn woordje te plaatsen in de gemeenteraad door vragen aan de meerderheid te stellen op het einde van de gemeenteraad in het rondje ‘vragen uit het publiek’. Hij stelt praktische vragen over putten in de weg en andere problemen die eigenlijk voor de diensten zijn i.p.v. voor het college tijdens een gemeenteraad. Als oppositielid kun je wel een punt maken over dit soort kwesties, maar dan wel over waarom iets nog niet werd gerealiseerd nadat het was beloofd door iemand van de meerderheid. Ik begrijp eigenlijk niet dat hij zo’n forum krijgt van de meerderheid, hoezeer ik Jos als persoon ook apprecieer.
De tussenkomsten van Vlaams Belang maken ook weinig verschil. Ze gaan letterlijk over punten en komma’s en geven hoogstens aan dat de administratie niet altijd even nauwkeurig is.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Somers: “Er is wederzijds respect. Ik heb nog steeds een goede relatie met CD&V, met N-VA minder en dat zal waarschijnlijk zo blijven.
Als we vragen stellen aan de administratie krijgen we een antwoord binnen een redelijke termijn. Dat zit dus wel goed.”

Houwelijckx: “In het OCMW heb ik de indruk dat N-VA weinig contact zoekt en liever een groepje op z’n eigen blijft.”

Somers: “Vroeger gingen we na de gemeenteraad steevast een pint drinken, ook oppositieleden gingen vaak mee. Nu gebeurt dat zelfs binnen de meerderheid niet meer. Ook samen met de andere coalitiepartner deelnemen aan een quiz of iets gaan eten op een feest van een vereniging is gestopt op het moment dat de vorige ploeg ermee stopte.”

Ten huize van … sp.a (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar sp.a 1 zetel wist te bekomen.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Foto 8-01-16 20 53 17

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

Somers: “Het was een aardverschuiving in Zoersel. N-VA heeft in één klap Open VLD en zeker ook het Vlaams Belang leeg gezogen. Ook CD&V heeft kiezers naar N-VA zien trekken, zij het in beperkte mate. Iedereen had wel iets verwacht, maar niet in die richting. Iedereen had gedacht dat CD&V meer klappen zou krijgen en Open VLD minder. Anderzijds speelde het nationale en wat er in Antwerpen gebeurde ook sterk mee en lag de uitslag in het verlengde van wat er zich daar afspeelt. De uitslag heeft voor mij ook bewezen dat de prestaties van de voorbije jaren dat je politiek bezig was weinig meespelen. Anders had Liesbeth nooit zo’n score gehaald.
Een andere vaststelling is dat wanneer we in kartel met Groen naar de kiezer waren gegaan, we samen een zetel meer hadden gehad en mogelijk wel in staat geweest waren om deel te nemen aan de meerderheid. N-VA zou in dat geval een zetel minder gehad hebben. Een meerderheid gevormd door CD&V, Open VLD en wij had dan een optie geweest. Een meerderheid met N-VA had ook gekund. Toen had dat een mogelijkheid geweest. Als ik er nu over nadenk, zou ik daar spijt van gehad hebben. Met wat er nu op Vlaams en federaal niveau gebeurt en hoe de meerderheid in Zoersel mank loopt, was een meerderheid met ons waarschijnlijk al lang ontploft.”

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Somers: “N-VA was en blijft onervaren en heeft veel te weinig bevoegdheden naar zich toe getrokken die rechtstreeks met het middenveld contact hebben. Daar kun je stemmen halen en dat weet CD&V maar al te goed, dus zijn zij voor deze bevoegdheden gegaan. Nu is het natuurlijk ook geen geheim dat CD&V de werking binnen het college serieus bemoeilijkt voor N-VA.
Stel dat N-VA met ons een meerderheid had gevormd, dan waren er minder schepenmandaten en dus ook bevoegdheden naar ons gekomen dan CD&V heeft onderhandeld. Wij hadden dan waarschijnlijk maar twee schepenen en al de rest had voor N-VA geweest. En dan had de N-VA wél uit haar pijp moeten komen, ook voor de moeilijkere mandaten zoals begroting.
Liesbeth is uit het verkeerde hout gesneden om burgemeester te kunnen zijn. Ze heeft het niet. Ze bedoelt het zeker goed, daar twijfel ik niet aan, maar ze wordt zelfs door haar eigen mensen niet gerespecteerd. Ook in haar profilering naar de buitenwereld toe kan het verschil met de vorige burgemeester niet groter zijn. Een tijdje geleden was ik bij de Amigos en iemand zei me dat hij de burgemeester nog nooit bij de Amigos had gezien. ‘Hoezo,’ antwoordde ik, ‘de burgemeester staat daar aan de toog!’ Is dat de burgemeester? was zijn antwoord.
Katrien heeft de verkiezingen niet gewonnen, maar is nog steeds alom tegenwoordig in de pers en op evenementen. Ze zit volgens mij gewoon deze zes jaar uit om dan terug burgemeester te worden.”

Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (12 jan 2014) – deel 3

VAST & VLOEIBAAR

Lieve Eyskens biedt ons bij het binnenkomen vriendelijk een drankje aan: er is keuze tussen wijn en fruitsap.

Ongeveer een uur is het wachten op de film. Tussen de gesprekken door pikken we af en toe een nootje of chipsje weg. Verder is er qua hapjes niets voorzien.

Na de film kan iedereen zijn bonnetjes inruilen voor drankjes. Het aantal bonnetjes dat je krijgt, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. De kosten voor de receptie worden immers verdeeld afhankelijk van de gemeente.

Op zich staat er geen rem op de drankjes en zijn de standaarddranken aanwezig, maar het voelt toch allemaal wat geforceerd aan. De gezellige sfeer van het Staltheater wordt zo herleid tot het neongevoel in een of andere schoolrefter waar je voor een bonnetje een tas soep kunt krijgen.

Om de hongerigen te spijzen zijn er belegde zoete sponsjes voorzien met standaardbeleg. Sponsjes met hesp, sponsjes met kaas en sponsjes met mayonaiseafleidingen.

Zo’n dertig jaar geleden kon een dergelijke culinaire omkadering nog voldoen voor een receptietje, maar in dit ‘Komen eten’-tijdperk is iedereen toch qua verwachtingspatroon een stuk geëvolueerd.

Voor de hapjes zullen er in elk geval de komende jaren geen extra geïnteresseerden naar de nieuwjaarsreceptie van sp.a komen, dat is duidelijk.

(met dank aan Leentje Vervliet voor de input)

(13 januari 2014)

foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (12 jan 2014) – deel 2

POLITIEK & PERCEPTIE

Na de ontvangst werd de film ‘Gasland’ aangekondigd. Lieve Eyskens geeft in haar korte intro voor de film aan dat ze net als Bart Martens tegen de testen voor schaliegas in Limburg is, onder andere omwille van de zware vervuiling die een dergelijke gaswinning met zich meebrengt. Vreemd genoeg zegt ze er in een teug bij dat binnen de sp.a (nog) niet iedereen dezelfde mening is toegedaan. Op zich dus raar dat net over een dergelijk onderwerp een film getoond wordt op een nieuwjaarsreceptie.

Zijn er dan geen andere strijdpunten (meer) die wel consensus genieten en op ferm handgeklap van kameraden kunnen rekenen?

Enfin, Gasland dus. De film is een Amerikaanse documentaire uit 2010 over de gevolgen van de winning van schaliegas. Gasland was genomineerd voor een Oscar.

Marc de Cordt en Emery Frijters, respectievelijk fractieleider en voorzitter van Groen, maakten zich ongetwijfeld de bedenking dat de film eerder op een event van Groen had gepast dan op een socialistische nieuwjaarsreceptie.

Het betoog van ex-BBL’er Bart Martens was er ook een van duurzaamheid, energie en ecologie. Martens wil inzetten op warmtenetten om de restwarmte te bewaren zoals in Roeselare waar industriële warmte hergebruikt wordt voor ziekenhuizen, zwembaden en woonwijken. Volgens Martens geeft de film aan hoe belangrijk politieke invloed is. De overheid moet minder steun geven aan dit soort projecten: “We mogen geen honderden jaren schade creëren voor enkele tientallen jaren profijt.”

Tijdens de receptie na de film neemt ook Inga Verhaert, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen, het woord. Ze start actueel met de vraag wie er al een selfie van zichzelf heeft getrokken. Volgens Verhaert is er nood aan een nieuw woord: een ‘onsie’. Onze samenleving is immers geen optelsom van individuen maar wel van mensen die samenwerken. “Als een speler zoals Vincent Kompany een tijdje uitvalt, blijft de ploeg overeind.” Gelijk heeft ze natuurlijk, maar hoe zal sp.a dit in de praktijk omzetten? Welke lessen leert de partij hieruit? Er volgen nog vage uitspraken die telkens steek houden, maar geen politiek vervolg krijgen: “Als succes een keuze is, is pech dan ook een keuze?” of “Wederzijds wantrouwen leidt nergens toe.”
De relatie die gelegd wordt met de voorgestelde loopbaan van 42 jaar, de maximumfactuur in het onderwijs en het bewaken van de index ontgaat ons grotendeels.

Sp.a staat zowel nationaal als lokaal voor een herbronning wil de partij nog een factor kunnen (blijven) spelen in de politieke arena. De zoektocht naar profileringspunten nu de grote ideologische strijdpunten bijna allemaal werden gerealiseerd op nationaal niveau, brengt de partij hoe langer hoe meer in het vaarwater van Groen.

Lokaal mist de partij de drive om ervoor te gaan met nieuwe mensen en frisse ideeën. We vragen ons dan ook af of er binnen enkele jaren nog wel een sp.a-afdeling in Zoersel zal zijn.

(met dank aan Leentje Vervliet voor de input)

(13 januari 2014)

foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie sp.a Zoersel (12 jan 2014) – deel 1

SFEER & GEZELLIGHEID

De tweede receptie van de dag vindt plaats in het Staltheater in Oelegem. Oelegem, hoor ik jullie denken, dat ligt toch helemaal niet in Zoersel. Inderdaad, want net als vorig jaar organiseert sp.a Zoersel haar nieuwjaarsreceptie samen met enkele andere sovchozen uit de buurt: Ranst, Zandhoven en Wommelgem. Met een beetje geluk mogen we dus binnenkort de buurtgemeenten een keer bij ons ontvangen.

De namiddag valt grosso modo uiteen in drie delen: de ontvangst, een film en de receptie.

We worden hartelijk ontvangen door Lieve Eyskens uit Ranst. We vernemen dat ze bij de komende verkiezingen naar voren geschoven zal worden namens de regio.

Vanuit Zoersel zijn fractieleider Marc Somers en secretaris Guido Pacquée aanwezig. Voorzitter Bram Bruynseels geeft verstek wegens zijn studies diplomatieke wetenschappen. Zijn ouders nemen de honneurs waar. We vragen ons af of ze ook in de rest van 2013 deze taak op zich hebben genomen, want het jonge bloed heeft op geen enkele manier een rol gespeeld naar de buitenwereld toe.

Zo blijft de sp.a in Zoersel nog steeds de partij van oud-schepen Marc Somers. Het verschil echter met Heerlijk Zoersel is dat de dorpspartij van Jos Vekemans een enthousiaste ploeg is die het verschil wil maken.

Sp.a Zoersel is op haar retour. Zo is er weinig jong volk te spotten. Onze aanwezigheid trekt de gemiddelde leeftijd met enkele jaren naar beneden. Statistisch onmogelijk? Toch niet als slechts 30 mensen hun opwachting maken in het Staltheater. Met gemiddeld net geen 8 aanwezigen per afdeling, mag de situatie gerust als palliatief bestempeld worden.

De jongste aanwezigen konden tijdens het grotemensengebeuren samen met een kinderanimatrice knutselen in een knutselhoek. Fijn dat de organisatie de moeite neemt om de jeugdige aanwezigen gepast te entertainen. Met een beetje geluk herinneren ze zich over een tiental jaar deze fijne tijd nog en treden ze spontaan toe tot de jeugdafdeling van de sp.a.

(met dank aan Leentje Vervliet voor de input)

(13 januari 2014)

foto van Tom Sleeuwaert.