Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Bartholomeeussen ere-burgemeester

foto-27-09-16-22-01-10Na 34 jaar nam Stan Bartholomeeussen gisteravond afscheid van de gemeentepolitiek. In zijn afscheidsspeech haalde hij herinneringen op aan zijn rijk gevulde carrière. 34 is lang, zo stelde het liberale kopstuk vast.

Zo bestelde hij in zijn eerste legislatuur de eerste fax voor de gemeente en stond hij mee aan de wieg van de uitbreiding van de school van Halle eind jaren 80, een school die ondertussen vervangen wordt door een gloednieuwe school- en sportinfrastructuur. Stan was ook een van de bezielers van Eurozoersel, het Lindepaviljoen en de Zoezel.

De oud-burgemeester gaf drie redenen waarom hij er nu een eindstreep onder trekt. Eind 2015 werd Bartholomeeussen voorzitter van Plan België. Hoewel het nergens in de statuten staat, vindt hij beter om dit niet te combineren met een politiek mandaat. Daarnaast kondigde hij ook aan dat de komende weken in het teken zouden staan van bestuursverkiezingen om het bestuur van Open VLD Zoersel samen te stellen. Volgens Bartholomeeussen is het tijd voor een verjongingskuur. Tot slot is er ook een persoonlijke reden: Stan wil graag meer tijd voor zichzelf en zijn gezin en kijkt uit naar langere verblijven in zijn geliefde Andalusië.

Na een lang en oprecht applaus vanop de banken van de meerderheid en de oppositie nam Katrien Schryvers het woord. Met het vertrek van Stan verdwijnt de laatste politicus uit de periode 83-88 van het toneel. Het maakt Katrien Schryvers tot de ouderdomsdeken in Zoersel en dat stemt haar tot nadenken.

Schryvers bedankte Stan uitvoerig voor zijn inzet voor Zoersel en de Zoerselaars. Volgens de huidige OCMW-voorzitter bracht Stan met zijn DDV (De DorpsVernieuwing) heel veel frisse ideeën in de lokale politiek. Zo was communicatie en inspraak een van de speerpunten van DDV. De GGD (de voorganger van ZoerselMagazine) werd toen opgestart, de kantooruren van de politie (8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds) werden uitgebreid naar een 24-uur permanentie en een samenwerking met de gemeente Schilde werd opgezet.

Schryvers haalde naast de initiatieven die Bartholomeeussen zelf had opgesomd ook de rol van Stan in de ontwikkelingssamenwerking aan die uiteindelijk leidde tot de stedenband met Bohicon. Ze haalde ook fijne herinneringen op aan de eerste reizen naar Crucea, het eerste Kerstspel op Einhoven en hun inzet voor de Bijl.

De oud-burgemeester had het in haar speech ook over de rivaliteit tussen beide kopstukken. Volgens Schryvers is rivaliteit in de politiek normaal, maar er was ook veel respect.

Vanuit de CD&V fractie werd Bartholomeeussen bedankt met enkele attenties, o.a. een cadeaupakket Westmalle.

 

Daarop nam Liesbeth Verstreken het woord namens het bestuur. Verstrekens historiek met Stan gaat een stuk minder lang terug dan die van Schryvers en haar speech was dus een stuk korter.

 

Ze benadrukte zijn belangrijke rol als uitdager in de oppositie, zijn retorische talenten en de oprechtheid waarmee hij oppositie voerde.

 

Als dank voor zijn jarenlange inzet overhandigde Verstreken een tekening van de Lindeboom in Zoersel.

 

Bartholomeeussen kreeg gisteren de titel van ere-burgemeester van de gemeente Zoersel. In de stemming was er naast de ja-stemmen van de volledige raad slechts één onthouding: die van Bartholomeeussen zelf.

 

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Stan Bartholomeeussen neemt ontslag als gemeenteraadslid

Het nieuws bereikte ons als een kleine donderslag bij een heldere nazomerhemel: Stan Bartholomeeussen, gemeenteraadslid voor Open VLD neemt dinsdag aanstaande ontslag op de gemeenteraad van september.

stan

Bartholomeeussen is sinds begin jaren 80 actief in de Zoerselse politiek. Van 1983 tot 2000 was hij schepen met zeer uiteenlopende bevoegdheden en tussen 88 en 94 was hij burgervader van Zoersel, tot Katrien Schryvers (CD&V) de fakkel van hem over nam.

In die tijd maakte Bartholomeeussen deel uit van DDV, De DorpsVernieuwing, een partij die voor het laatst opkwam in 1994. In 2000 nam Bartholomeeussen niet meer deel aan de lokale verkiezingen.

Iedereen ging ervan uit dat de periode Stan er definitief op zat, tot in de aanloop van de verkiezingen van 2006 de foto van Stan plots op de voorpagina van een verkiezingskrantje van VLD verscheen. Stan wilde er opnieuw voor gaan en werd in één klap de liberale lijsttrekker. Katrien Schryvers had er ineens een uitdager van formaat bij.

Ondanks de bekendheid van Stan bleef VLD status quo in aantal zetels. Bartholomeeussen werd fractieleider van de tweede grootste oppositiepartij (Vlaams Belang had toentertijd 7 zetels, VLD 6).

Ook al had Bartholomeeussen liever op de meerderheidsbanken gezeten, het oppositieleider zijn, ging hem steeds goed af. Dankzij zijn jarenlange ervaring als bestuurder wist hij feilloos de pijnpunten in de budgettaire situatie van de gemeente op de gemeenteraad te brengen, al ging zijn interesse ook uit naar het Zoerselse verenigingsleven, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bartholomeeussen is een van de weinige oppositieraadsleden die de regels van de retorica onder de knie heeft. Zonder vooraf volledig uitgeschreven tussenkomst weet hij tot de essentie van de zaak te komen, argumenten neer te leggen die stuk voor stuk een repliek vanuit de meerderheid verdienen en als de bevoegde schepen er even geen zin in heeft dan weet Bartholomeeussen steeds de schepen of burgemeester te prikken met een spitante opmerking, zodat die wel moet reageren.

De meest legendarische verbale veldslagen voerde Bartholomeeussen met schepen van financiën Bart Sebreghts (CD&V). Het ging vaak hard tegen onzacht, maar er was respect.

Met Bartholomeeussen verliest de gemeente Zoersel een politieke topper en de meerderheid een strijdvaardige challenger. Stan werd over de grenzen van meerderheid en oppositie gewaardeerd omwille van zijn tussenkomsten, dat bleek nog in de ‘Ten huize van’-reeks op DeZoerselaar begin dit jaar.

Ook voor Open VLD is het vertrek van Stan een serieuze aderlating qua ervaring.

Anderzijds zou het vertrek van Bartholomeeussen de politieke kaarten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens grondig door elkaar kunnen schudden en de liberalen in de meerderheid kunnen brengen.

Net voor de vorige lokale stembusslag stichtte oud-Open VLD’er Jos Vekemans een eigen lokale partij H-Eerlijk Zoersel na onenigheid binnen Open VLD. Vekemans en Bartholomeeussen waren de jaren voordien water en vuur. Nu een van de antagonisten de lokale politieke arena verlaat, staat nog maar weinig een hereniging van beide kampen in de weg.
Een versterkt liberaal kamp zonder Bartholomeeussen zou ook voor CD&V wel eens de gedroomde coalitiepartner kunnen zijn, tenminste als de kiezer de partijen voldoende stemmen geeft. Dat het niet boterde tussen Katrien Schryvers en Stan Bartholomeeussen is geen geheim en de huidige coalitie met N-VA is voor CD&V niet echt een match made in heaven. 

Waarom Stan ontslag neemt uit de gemeenteraad is nog niet bekend. Mogelijk wil hij zich meer toeleggen op zijn andere activiteiten, zoals zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Plan België.

Bartholomeeussen wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Caroline Jansen.

Ten huize van … Open VLD (5)

Vandaag beantwoordt Open VLD de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Open VLD: “Tania Kohlen (N-VA) omdat ze op korte tijd enorm is gegroeid, het kan overbrengen en uitstraling heeft. Jammer dat ze nu maar gewoon raadslid is. In de oppositie zijn er niet echt nieuwkomers die we ‘beloftevol’ kunnen noemen.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Open VLD: “Stan Bartholomeeussen (Open VLD) omwille van zijn dossierkennis en uitstraling. In de meerderheid blijft Katrien Schryvers (CD&V) zich in de picture werpen. Ze blijft een natuurlijke leider, wat niet wil zeggen dat we haar per se als burgemeester willen.” (lacht)

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Open VLD: “4 zetels”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Open VLD: “Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Open VLD: “Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar de N-VA omwille van de programmatorische raakvlakken. Het zal financieel in elk geval makkelijker zijn dan met de CD&V. Uiteraard hangt het ook af van de mensen waarmee je een team moet vormen.”

Ten huize van … Open VLD (4)

Vandaag kijkt Open VLD vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Van Hofstraeten: “Dat is meer een vraag voor de meerderheidspartijen, denk ik, tenminste als ze nog met elkaar spreken momenteel.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Foto 7-01-16 20 40 23.jpgVan Hofstraeten: “PPS Halle. Het ziet er ook naar uit dat dit nog in deze legislatuur gerealiseerd zal worden. De subsidie van de school zal doorslaggevend zijn voor de timing en de invulling van de rest. Geeft de Vlaamse regering prioriteit aan een schooltje in Halle terwijl er enorme capaciteitsproblemen zijn in grote steden? We zullen zien.
Wij willen dat de nieuwe school ook openstaat voor andere initiatieven. Zo hebben we het altijd al een verspilling gevonden om de kinderopvang op een andere manier in te richten dan op een schoolsite. We zijn voor de ondersteuning van werkende mensen en het zou de efficiëntie voor hen alleen maar ten goede kunnen komen. Hopelijk wordt dit in het nieuwe plan mee opgenomen.
Ook ontspanningsruimten en de sportinfrastructuur van de school moet maximaal opengesteld worden voor anderen. Elke euro kun je immers maar één keer uitgeven.
De private woningbouw die bij in PPS Halle zit, is er om het plaatje voor de gemeente te laten kloppen, want anders moet de gemeente zelf opdraaien voor alle investeringen, met uitzondering van de subsidies voor de school zelf. Toch zal de gemeente een evenwicht moeten vinden tussen het toestaan van een groot aantal woonentiteiten en de grenzen van de stedenbouwkundige voorschriften. Open VLD is voorstander van groepswoningbouwprojecten zoals aan de Zandstraat in Zoersel. Dat zou ideaal zijn in PPS Halle. Ze hebben een klassieke huisstijl aan de buitenkant, maar worden toch maximaal ingevuld met woonentiteiten. In de jaren 70 werd er een enorme verkavelingspolitiek gevoerd en zijn er heel wat mensen bijgekomen in onze gemeente. Deze wilden allemaal een huis met een tuin. Ondertussen zijn deze mensen 65-plussers en zoeken ze een kleinere, meer centraal gelegen woning nu de kinderen de deur uit zijn. Of er ook ruimte gaat zijn voor sociale woningen in PPS Halle betwijfel ik omdat dat moeilijk is in een PPS-constructie.
Naast de school in Halle is ook de inplanting van de nieuwe technische dienst een belangrijk dossier. Waar gaat die komen? Ook in de Achterstraat? Het bestuur zal goed moeten afwegen wat haalbaar en betaalbaar is.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Van Hofstraeten: “De erfenis van het verleden vraagt slimme oplossingen. Neem nu de grote villagronden die verspreid in onze gemeente voorkomen. De villa’s staan te koop, maar geraken niet meer verkocht. De huizen zijn te duur en jonge mensen zijn niet geïnteresseerd in zulke grote percelen. Hoe gaat we hier in de toekomst mee om qua ruimtelijke ordening?
Op financieel vlak stellen we ons de vraag hoe we ons hoofd boven water zullen houden als de eenmalige meevallers wegvallen. Er zal immers steeds meer geld nodig zijn. Voor ons moet het kerntakendebat daarom nog strikter gevoerd worden. We moeten steeds nadenken of bepaalde taken niet beter afgestoten of geprivatiseerd kunnen worden, het beheer van zalen bijvoorbeeld.
Ook de ondersteuning van de middenstand is voor ons als liberale partij belangrijk. Zo hebben we aan de meerderheid reeds voorgesteld om nieuwe middenstanders de eerste jaren vrij te stellen van onroerende voorheffing om de kosten voor de beginnende zelfstandigen te drukken. De meerderheid ging het bekijken, maar we hebben er sindsdien niets meer van gehoord. Uiteraard zullen we dit blijven opvolgen.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van Hofstraeten: “Dat we zo sterk erop vooruit gaan dat we op z’n minst op de wip kunnen zitten tussen de twee grote partijen. Dan kunnen we wegen op de onderhandelingen en op het beleid. CD&V heeft ons al twee keer laten staan, N-VA één keer. Vier zetels zou mooi zijn voor ons, al blijft alles natuurlijk ook afhankelijk van wat er nationaal gebeurt. Het is in elk geval onze ambitie om mee te besturen.”

Ten huize van … Open VLD (3)

Vandaag blikt Open VLD terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Van Hofstraeten: “Wat op de laatste gemeenteraad gebeurde, is onuitgegeven. Zelfs Stan Bartholomeeussen had dit in zijn 33-jarige carrière nog nooit meegemaakt. Dat verschillen binnen de meerderheid zo openbaar worden gemaakt op een gemeenteraad!
Ook de stoelendans bij de N-VA heeft de eerste drie jaar getypeerd. De N-VA die gestart is, is niet meer te vergelijken met die van nu. Er waren toen sterkhouders als Tom Valgaeren en Christiaan Janssens. Tania Kohlen was een sterke voorzitter van de gemeenteraad en een nog sterkere schepen, maar zit nu verloren als gemeenteraadslid. En ook Pascale Loveniers is ondertussen verhuisd, net als haar zoon Matthias Janssens en haar man Christiaan Janssens die in de OCMW-raad zetelden. Mensen als Christiaan Janssens hebben N-VA lokaal naar de overwinning geleid, maar zijn nu verdwenen. Nu komt alles op de schouders van Liesbeth Verstreken terecht en moet ze zich omringen met anderen om dit te compenseren, maar dat lukt niet.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Foto 7-01-16 20 40 30Van Hofstraeten: “Dat we het kerntakendebat op de politieke agenda hebben gezet. En ook onze kritiek op de onnodige en vroegtijdige sluiting van het Zonneputteke is een pluim op onze hoed, want de meerderheid is ons uiteindelijk dan toch gevolgd: het Zonneputteke blijft langer beschikbaar, al is het maar tijdelijk.
Binnen onze partij zijn we erin geslaagd om een aantal kandidaten na de verkiezingen mee op te nemen in het bestuur met de nodige verjonging tot gevolg, Seppe Carlier en Hilde Huygen bijvoorbeeld. In het verleden bleef er na een verkiezing amper iemand over die mee verder wilde werken.”

Huygen: “En we blijven hier op inzetten, zo hebben we nog gesprekken met jongeren op de agenda staan om ze bij in onze partijwerking te betrekken.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Van Hofstraeten: “Zoersel houdt het hoofd boven water zonder extreme schuldenstijging, maar wel dankzij eenmalige meevallers zoals de opbrengsten van de intercommunale IKA en de erfenis die de gemeente in haar schoot geworpen kreeg.
De enige inkomstenbron was steeds de bevolkings- en inkomensaangroei, maar ook hier bereiken we stilaan een stagnatie. De vergrijzing in Zoersel neemt snel toe en zal de komende jaren een zware financiële last voor de gemeente worden: meer zorgvoorzieningen voor ouderen, een uitgebreider en aangepast vrijetijdsaanbod, enz.”

Het Zonneputteke blijft open tot 2016 … of is het 2019?

Op de gemeenteraad van januari wordt de retributie vastgelegd voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur. Omdat de gemeente recentelijk heeft beslist het Zonneputteke langer open te houden dan eerder voorzien, worden ook de tarieven voor het gebruik van de lokalen en de feestzaal aan de gemeenteraad voorgelegd.

Open VLD is al langer voorstander van het langer openhouden van het Zonneputteke en fractieleider Bartholomeeussen bezondigt zich in zijn tussenkomst waarschijnlijk daarom aan wishfull thinking. Omdat de retributies worden vastgelegd voor de periode 2016-2019 gaat Bartholomeeussen ervan uit dat het Zonneputteke tot 2019 beschikbaar blijft voor verenigingen.

Katrien Schryvers zegt dat verenigingen de garantie hebben gekregen voor 2016 en dat er alternatieven zullen komen voor deze verenigingen zodra het Zonneputteke afgebroken wordt. De timing hiervan is mede afhankelijk van de verhuis van de technische dienst. Schryvers geeft aan nog voor de zomer hierover meer duidelijkheid te willen hebben na een grondige evaluatie.

Ten huize van … Open VLD (2)

Vandaag evalueert Open VLD het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wat is het rapport van de meerderheid?

Van Hofstraeten: “Onze tussenkomsten in de gemeenteraad op het vlak van de gemeentelijke financiën worden steeds positiever omdat de meerderheid min of meer begint uit te voeren wat wij als Open VLD in ons programma hadden staan: het Foto 7-01-16 20 39 41uitstellen of spreiden van grote prestigeprojecten i.p.v. alles tegelijk willen doen, het investeren in kleine burgervriendelijke initiatieven zoals de tennisterreinen in Zoersel, enz.
Dit is misschien wel een minder spectaculaire aanpak, maar hij is wel noodzakelijk. We hadden dit soort zaken vooraf in het verkiezingsprogramma van N-VA gelezen en we hadden dus echt een goede match kunnen zijn.
De keuze om het Lindepaviljoen met een privépartner nieuw leven in te blazen vind ik zeer positief. Weet je dat in de vorige legislatuur er zelfs sprake was om het Lindepaviljoen af te breken?
Ook het sluiten van de gemeentelijke antennes in de dorpskernen was ongetwijfeld een zwaar discussiepunt bij de onderhandelingen, maar ik vind dat ze de basis dienstverlening al bij al goed hebben opgevangen door de integratie met de bibliotheek.

Huygen: “Echt besparen doen ze anderzijds niet. De balans is nu in evenwicht door eenmalige meevallers en besparingen.”

Van Hofstraeten: “Het schrappen van de extra schepenzetel is goed voor de gemeentelijke financiën, al had dat reeds bij de start moeten gebeuren. Zoersel kan het perfect met een schepen minder doen.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Van Hofstraeten: “In het verleden hadden we vaak de indruk dat ze projecten vooral voor zichzelf of voor de administratie deden, zoals het Bethaniënhuis. Tegenover de grote projecten en de pracht en praal van de Zonnekoningin staan nu kleinschaliger initiatieven, en dat is goed. Het beleid heeft anderzijds ook weinig andere keuze dan de projecten te realiseren die in de pijplijn zaten op het einde van de vorige legislatuur.
Een minpunt vind ik de vermindering van de inspraak van de bevolking, iets dat toch ook in het N-VA-programma stond. Info van de politieraad stroomt niet door naar het college en de gemeenteraad, gemeenteraadscommissies worden alleen maar beperkt ingericht om nadien kritische vragen op de gemeenteraad te vermijden.
Ze hebben in de meerderheid natuurlijk al veel neuzen die ze in dezelfde richting moeten krijgen, maar een ‘third opinion’ zou mijns inziens vaak ook nuttig zijn om een nieuwe kijk op de zaak te werpen.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Van Hofstraeten: “We hebben geen numerieke meerderheid om te blokkeren of voor een wisselmeerderheid te zorgen in de gemeenteraad. Nu ja, de meerderheid blokkeren hoeven we niet te doen, dan doen ze gewoon zelf. Onuitgegeven! De coalitie is net niet gesprongen.
Maar het is niet omdat we klein in aantal zijn dat er geen sterke tussenkomsten zijn. Een aantal oppositieraadsleden leveren goed werk. De inbreng van Jos van Dongen blijft goed, ook al is hij vaak heel detaillistisch bezig. Marc de Cordt weet met maar één zetel toch heel wat vragen en punten op de agenda te zetten. En ook wij hebben dat gedaan toen het ging over het kerntakendebat. Inhoudelijk slagen zowel Groen als wij erin om punten te agenderen die door de meerderheid worden gevolgd.
Bij tussenkomsten valt het op hoe onervaren een groot aantal schepenen is en blijft. Hoe vaak komt het niet voor dat de schepenen de teksten die ze op de raad moeten brengen zelf niet volledig begrijpen, laat staan beheersen. De dossierkennis over de eigen bevoegdheden is bij een aantal zeer beperkt. Dat is het gevolg van hun onervarenheid. Zo begrijp ik het nog altijd niet dat schepenen hun toelichtingen en antwoorden volledig uitschrijven en aflezen in de gemeenteraad.
Jammer dat Tania Kohlen vertrokken is. Dat was echt iemand die haar dossiers beheerste. Ook als Bart Sebreghts verdwijnt uit het college zal dat een braindrain zijn. Ook al hebben we er al veel mee in discussie gelegen, Bart is zeer bekwaam en weet waar hij mee bezig is.

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Van Hofstraeten: “De impact van de gemeenteraad verkleint systematisch. Zo wordt alles wat te maken heeft met politie en brandweer nu al boven de grenzen van de gemeente beslist. Er worden ook steeds meer beslissingen genomen door het schepencollege die niet meer op de gemeenteraad geagendeerd worden. Zo kunnen we onze visie of alternatieven niet eens geven.
De informatiedoorstroming, daar schort ook nog iets wezenlijks aan. We krijgen amper info door, al moet ik wel toegeven dat de verslagen van de gemeenteraad nu veel sneller doorkomen dan vroeger.”

Ten huize van … Open VLD (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar Open VLD van 6 zetels terugviel op 2.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Foto 7-01-16 20 41 06

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

Van Hofstraeten: “Het was een serieuze tegenvaller. We vielen terug van 6 op 2 zetels. Op zich wisten we dat het moeilijk zou worden. Het nationale speelde bij de lokale verkiezingen sterk mee. N-VA heeft een pak liberale kiezers aangetrokken. Anderzijds stond Open VLD er nationaal niet goed voor en ook dat speelde mee. En ook het apart opkomen van Heerlijk Zoersel met Jos Vekemans en een aantal ex-Open VLD’ers heeft ons stemmen gekost.
Niet alleen wij hadden last van de oprukkende N-VA, het Vlaams Belang zag haar raadsleden zelfs terugvallen van 7 naar 2.
Dat N-VA in Zoersel fors zou groeien, wisten we, maar dat de partij groter dan de CD&V zou worden, hadden we niet ingeschat. Vooraf dachten we dat ze ongeveer even groot zouden worden.”

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Van Hofstraeten: “De sleutel lag bij N-VA. Had de CD&V groter geweest, dan hadden we als Open VLD op de wip gezeten en eisen kunnen stellen aan N-VA en CD&V. Nu N-VA de facto alleen aan zet was, lagen de kaarten anders. Op zich hadden we zeer graag een coalitie gevormd met N-VA omdat we dan echt een verandering hadden kunnen realiseren. Het had gekund …

We zijn vlak na de verkiezingen uitgenodigd door N-VA, net als de andere partijen, en hebben toen onze verwachtingen en breekpunten geformuleerd.
Ik weet dat het intern bij N-VA kantje boord was om verder met ons te praten i.p.v. met de CD&V. Het gebrek aan ervaring bij N-VA speelde zeker mee in de keuze en de nipte meerderheid die we samen met N-VA zouden hebben, heeft volgens mij de doorslag gegeven om toch met CD&V verder te gaan. Ook hoe de administratie destijds stond tegen de N-VA was mogelijk een reden om CD&V erbij te pakken om zo de weg van de geleidelijkheid te bewandelen. We zijn zeker niet opzij gezet omdat we te veel gevraagd zouden hebben. Enfin, na drie dagen wisten we al dan het geen meerderheid voor ons zou worden in deze legislatuur.

De samenstelling van de ploeg is zeer stroef verlopen en nadien zou het nog moeizamer gaan om samen tot een bestuursakkoord te komen. Het heeft zelfs geduurd tot na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Ik kan me inbeelden dat er rond bepaalde dossiers redelijk wat discussie was.”