Stoelendans bij CD&V

Op de volgende gemeenteraad zullen Paul van Wesenbeeck en Dirck Haest afstand nemen van hun mandaat als gemeenteraadslid voor CD&V. Beiden worden OCMW-raadslid. Ze worden opgevolgd door Jan de Prins en Luc Peeters.

(13 januari 2013)

Waarom nog niet alle schepenen gisteren de eed hebben afgelegd

Op de gemeenteraad van 2 januari legden de verschillende schepenen de eed af. Iedereen … behalve Katrien Schryvers.

Schryvers combineert immers haar mandaat als OCMW-voorzitter met haar mandaat van schepen van o.a. cultuur. Mocht Schryvers reeds op 2 januari de eed hebben afgelegd zou er een probleem geweest zijn t.o.v. artikel 5 van het Gemeentedecreet dat het maximum aantal raadsleden vastlegt. In dat geval hadden er nu 7 schepenen in het college gezeten i.p.v. de maximum toegestane 6.blog003

Het feit dat de functie van OCMW-voorzitter gecombineerd wordt met de taak van schepen lijkt ons geen probleem en zou zelfs een meerwaarde kunnen bieden als de bevoegdheden in elkaars verlengde liggen, zoals in de vorige legislatuur toen Paul van Wezenbeeck het OCMW-voorzitterschap combineerde met sociale zaken.