Ten huize van … N-VA (3)

Vandaag blikt N-VA terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 5-01-16 21 29 15Verstreken: “Het meest spectaculair was zeker de laatste gemeenteraad waarin CD&V besliste om tegen de dotatie van de politiezone te stemmen.
Inhoudelijk vind ik dat het meerjarenplan dat we hebben opgesteld, een belangrijk politiek wapenfeit. We hebben daar zeer goed onze visie om terug te gaan naar de kerntaken van de gemeente kunnen opnemen en we zullen de gemeentelijke organisatie de komende jaren ook slanker en efficiënter maken.
Een andere strategische keuze die weinig ruchtbaarheid heeft gekregen, is de aankoop van de gronden van Van Aerde aan de Watermolen. Hierdoor gaan we in eigen regie de ontwikkeling van dit gebied kunnen opnemen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Van de Velde: “We hebben veel kleine zaken gedaan, maar nog niets wereldschokkends. Deze ploeg moet de dingen doen met minder geld zonder dat de burger het voelt. We hadden gemakkelijk de belastingen kunnen verhogen bij het begin van de legislatuur; dat zou de burger al lang vergeten zijn bij de volgende verkiezingen, maar dat hebben we niet gedaan.
Waar ik zelf ook trots op ben, is dat we de burgerzin hebben aangewakkerd. Zo bestaat al veel langer dan deze legislatuur een aanplantverplichting als je een kapvergunning aanvraagt bij de gemeente. In het verleden werd dit nadien nooit gecontroleerd en werd er dus zelden opnieuw aangeplant. Nu merkt de burger dat het beleid niet alleen de beslissingen neemt, maar ze ook effectief uitvoert. Dat waren onze diensten niet gewoon, en ook de burger niet.”

Verstreken: “Het is misschien niet populair, maar het is wel correct en zo voorkom je dat wie het wel goed doet, de dupe is van wie er de kantjes afloopt.”

Van de Velde: “We hebben op het vlak van aanplantingen de rol overgenomen die Groen in de vorige legislaturen heeft gespeeld. Het mag misschien zo zijn dat het kleine initiatieven zijn die niet spectaculair zijn, maar we willen ook niet per se spectaculair zijn.”

Verstreken: “We lopen minder in de kijker dan de vorige bestuursploeg en zijn ook minder opvallend. Dat is een bewuste keuze.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Verstreken: “Zoersel is nog steeds een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen met een degelijke basis in elke deelgemeente: scholen, middenstand, enz. Ook cultureel en sportief is Zoersel goed bezig met een rijk verenigingsleven en een gemeentelijk aanbod dat een meerwaarde biedt.”

Van de Velde: “Zoersel leeft als gemeente meer dan vroeger. Er komen ook steeds nieuwe initiatieven bij zoals Zoersel Kermis en Halle Proeft, maar ook de landelijke gilden, de middenstand, enz. blijven de handen uit de mouwen steken.”

Verstreken: “De mobiliteit is wel problematisch geworden de voorbije jaren. Wie naar Antwerpen of Brussel moet, staat meer vast dan dat er gereden wordt.
Op financieel vlak doen we het goed, vind ik. Tegenover de schulden staan er investeringen die nog lang mee kunnen.”

Van de Velde: “We doen ook van de hand wat we niet zinvol kunnen gebruiken: percelen grond, gebouwen, enz.”

Vertreken: “Wat we wel nog meer moeten doen, is samenwerken met andere gemeenten over specifieke topics om kennis te delen en elkaar te helpen.”

Van de Velde: “Materiaaluitwisseling gebeurt wel, maar inderdaad zouden we nog stappen kunnen zetten om meer kennis uit te wisselen.”

“Ik ben geen stenograaf, hé”

Bij de aanvang van de gemeenteraad neemt de burgemeester het woord. Ze vraagt nog enkele toevoegingen door te voeren aan het verslag van de gemeenteraad van december.

Bij het agendapunt van de politiedotatie was de tussenkomst van fractieleider Roel van Elsacker van CD&V integraal opgenomen, maar de repliek van de burgemeester slechts in grote lijnen. Burgemeester Verstreken wil het verslag laten aanvullen met info die ze in de vorige gemeenteraad heeft gezegd, maar uiteindelijk niet door de gemeentesecretaris werd genoteerd.

Raadsleden die hun tussenkomst voor de gemeenteraad aan de secretaris bezorgen en zich aan deze uitgeschreven tekst houden, mogen ervan op aan dat hun tussenkomst volledig zal worden opgenomen in het verslag. Omdat Verstreken niet in detail wist wat Van Elsacker zou zeggen, had ze haar repliek niet voorbereid.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) zegt dat hij zich niet kan vinden in de vraag van de burgemeester. Volgens Bartholomeeussen zullen gemeenteraden in de toekomst anders pas om half elf beginnen ‘als iedereen zijn tussenkomst van de vorige raad heeft laten verbeteren’. De burgemeester volgt deze redenering, maar vraagt een eenmalige uitzondering hierop omdat de verslaggeving van de gemeenteraad zal gebruikt worden door de provincie om een uitspraak te doen in de zaak van de politiedotatie die de gemeente Zoersel geweigerd heeft in december.

De gemeentesecretaris neemt er het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bij en leest een artikel hardop voor. Conclusie: tussenkomsten dienen niet in extenso genotuleerd te worden. De secretaris gaat echter publiek uit de bocht door de burgemeester een slotreprimande te geven met de woorden: “Ik ben geen stenograaf, hé!”

Het voorstel van Jos van Dongen (Vlaams Belang) om de audiocaptatie te bezorgen aan de provincie wordt niet gevolgd. De burgemeester trekt haar vraag tot aanpassing van het verslag in na de commotie die erop volgde.

Ten huize van … N-VA (2)

Vandaag evalueert N-VA het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.


Wat is het rapport van de meerderheid?

Van de Velde: “Ik denk dat we het tot nu toe al bij al niet slecht hebben gedaan, al winnen we geen schoonheidsprijs. We gaan zorgzaam om met de beperkte middelen van de gemeente; op financieel vlak doen we het zeker goed. Uiteraard zouden we ook liever meer doen, maar dat kan niet gezien de beperkte budgettaire ruimte. Nu proberen we met veel kleinschalige initiatieven het verschil te maken om Zoersel veiliger en leefbaarder te maken. We werken ook samen met andere instanties om de kosten voor Zoersel te beperken, maar toch dingen gedaan te krijgen. De renovatie van het Lindepaviljoen pakken we bijvoorbeeld aan met toerisme Zoersel dat hier de trekkersrol op zich neemt en ook voor extra inbreng zorgt door private partners aan te trekken.”Foto 5-01-16 21 26 18.jpg

Verstreken: “Ook wat het gebruik van gemeentelijke infrastructuur betreft maken we rationele keuzes, vind ik. Laat ons de bestaande gebouwen intensiever gebruiken. De brede school is daar een voorbeeld van. De speelplaats van de school in Halle wordt open gesteld na de schooluren en dat zal ook in de toekomst zo blijven. We willen ook andere delen van de school meer openstellen zoals de refter en de sporthal.
Bij de plannen voor de bib in Zoersel heb ik aangegeven dat ik ook wilde dat bijvoorbeeld studenten er in hun blokperiode terecht zouden kunnen om in alle stilte te studeren, en dat gebeurt er nu ook. Net als in de raadszaal van het Bethaniënhuis zelfs.”

Van de Velde: “Ook de keuze om het Koetshuis te laten exploiteren door de privé vind ik veel beter dan zelf de vernieuwingen te moeten betalen en in de uitbating te voorzien. Het eindresultaat voor de gemeenschap is hetzelfde: verenigingen kunnen er nog steeds terecht en ook particulieren hebben nu een mooie locatie midden in het groen. Vroeger was de gemeente een professionele doe-het-zelver, uitgaande van de gedachte ‘wat we zelf doen, doen we meestal beter’.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Verstreken: “We hebben bepaalde zaken terug geschroefd van ‘luxe’ naar ‘realistisch’. De gemeentelijke antennes bijvoorbeeld, die hebben we gesloten. Ik begrijp dat dit geen populaire beslissing was, maar een dergelijke kost is niet langer te verantwoorden.”

Van de Velde: “De antennes waren eigenlijk alleen maar een doorgeefluik van postzegels en vuilniszakken. Nieuwe rijbewijzen en identiteitskaarten dienden sowieso aangevraagd en opgehaald te worden in het gemeentehuis (dit kon niet meer in de antennes). Daarvoor moet je het dus niet doen. Dat kan anders gebeuren.”

Verstreken: “En zo zijn er nog zaken die we nu slimmer oppakken. De kinderopvang bijvoorbeeld. Waarom moet de gemeente dat in deze tijden nog zelf organiseren? Het is jammer dat hierdoor iemand haar job verloor, maar zij is ondertussen terug opgevist.
Ook de taallessen organiseren we niet meer omdat het niet de taak van de gemeente is om iemand in zijn vrije tijd Spaans te leren. De Lions club Zoersel organiseert deze nu in lokalen die de gemeente ter beschikking stelt.”

Van de Velde: “We durven mensen ook meer aanspreken op hun verantwoordelijkheden, in plaats van alles aan de overheid over te laten. Zo hebben we ondertussen 12 bermmeesters en zijn er 2 bijzondere veldwachters actief als vrijwilliger. Uiteraard is het leuker dat je in betere tijden mensen een job kunt geven aan de gemeente, maar hierdoor swingen de gewone uitgaven ondertussen stevig de pan uit.”

Verstreken: “Dat we als gemeente niet meer alles zelf moeten doen, is een duidelijke beleidskeuze. De gemeente moet in deze budgettair krappe tijden de tering naar de nering zetten en kijken wat haar kerntaken zijn. Zo stond er in het bestuursakkoord dat we een podiumzaal zouden inrichten in het Bethaniënhuis. Deze komt er voorlopig niet, want er is geen geld voor dit soort prestigeprojecten.”

Van de Velde: “En blijkbaar zijn ook de toneelverenigingen zelf geen vragende partij om één goed uitgeruste podiumzaal te hebben. De verenigingen willen in hun eigen deelgemeente actief blijven, maar het is evident dat we onmogelijk drie podiumzalen kunnen gaan bouwen. Hebben we zoiets ook nodig? We zijn toch geen stad, hé?
Ik vind dat in de vorige legislatuur soms projecten werden opgestart ‘om iets nieuws te hebben’. De Vleugel bijvoorbeeld. Waarom moet de gemeente zelf een kinderopvang inrichten, een fuifzaal bouwen die niet gebruikt wordt, een strijkatelier voorzien? En moest dat allemaal zo groots worden uitgewerkt?”

Verstreken: “Behoeften veranderen nu eenmaal. In de tijd dat het strijkatelier werd opgericht was er nog geen breed aanbod van dienstenchequebedrijven die dit soort dienstverlening organiseren.”


Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Verstreken: “De oppositie is klein, maar speelt zeker haar rol. Ze wijst op zaken die we anders of in hun ogen beter zouden moeten doen. Dat de verslagen van de schepencolleges nu veel sneller dan vroeger ter beschikking worden gesteld van de oppositie, is op herhaaldelijke vraag van Open VLD en Vlaams Belang.”

Van de Velde: “De tussenkomsten van het Vlaams Belang zijn dan weer zeer dubbel. Enerzijds zijn er de ellenlange tussenkomsten van Stan Meeussen, anderzijds zijn er de interventies van Jos van Dongen die alle punten en komma’s rechtzet die verkeerd staan en vaak ook terecht inconsequenties of fouten aangeeft. Ik heb veel respect voor de aanpak van Jos.”

Verstreken: “Wat ik zelf overbodig vind, is dat sommige partijen soms nationale punten op de agenda zetten die het Zoerselse niveau overstijgen en dus eigenlijk weinig uitstaans hebben met wat we als lokaal bestuur kunnen doen; een brief schrijven naar een vakminister bijvoorbeeld over het heffen van statiegeld op verpakkingen.
Sommige tussenkomsten vind ik ook wel iets te gemakkelijk. Ideeën of voorstellen worden soms voorgesteld als eenvoudig te realiseren, terwijl ze in de praktijk niet direct op die manier uitvoerbaar zijn.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Van de Velde: “Ik vind dat ze hun dossiers goed beheersen en ook goede ideeën aanreiken. Groen heeft op een bepaald moment het idee van de ‘doorlopende straat’ gelanceerd waarbij aangegeven wordt bij het begin van de straat dat de straat doodloopt voor auto’s, maar dat fietsers of voetgangers wel verder kunnen rijden of wandelen. Ik had op dat moment nog nooit van dat concept gehoord en ben het gaan opzoeken. Het was een goed voorstel, dus zou ik niet weten waarom we dat niet zouden doorvoeren, wat we ook gedaan hebben.”

Verstreken: “We kunnen natuurlijk niet alles volgen wat voorgesteld wordt. Het voorstel van Open VLD bijvoorbeeld om de kinderopvang in Zoersel te huisvesten in het Zonneputteke vonden we niet goed en daar hebben we dan ook niets mee gedaan.”

Ten huize van … N-VA (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar N-VA van 1 verkozene in één klap steeg naar 12 verkozenen.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Foto 5-01-16 21 25 44

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

Van de Velde: “Een verrassing. Iedereen had verwacht dat we sterk zouden stijgen, maar 12 zetels had niemand verwacht, behalve dan Bert Claessens, de voorzitter van N-VA Zoersel. Bert zit er eigenlijk nooit naast. Ook de uitslag van de laatste verkiezingen op Vlaams niveau had hij exact zo voorspeld.
De avond van de verkiezingen waren we dolenthousiast natuurlijk, maar al snel werd het ons duidelijk dat we nu aan zet waren. Ons team was nagelnieuw en dus onervaren. Het is ook jammer dat noch Christiaan Janssens, noch Tom Valgaeren die mee de onderhandelingen hebben gevoerd er nog bij zijn. Ik ben pas later mee in het onderhandelingsteam gekomen toen de bevoegdheden waren toegewezen.
We hadden in het najaar van 2012 ook allemaal iets van een ‘wereldverbeteraar’ in ons en wilden snel dingen veranderen. Achteraf is het ons duidelijk geworden dat het in de realiteit moeizamer gaat en langer duurt.”

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Verstreken: “We hadden hard gewerkt aan een programma maar om er dan met een andere sterke partij een bestuursakkoord mee te vormen, bleek niet gemakkelijk.”

Van de Velde: “We hebben voor de verkiezingen onze programmapunten redelijk recht toe recht aan verwoord. Ik heb voor mezelf al genoteerd dat we in toekomstige propaganda onze punten iets minder scherp moeten verwoorden. Want een programma is een ding, een bestuursakkoord schrijven, is van een heel ander allooi. Elk woord, elke nuance telt in een bestuursakkoord.”

Verstreken: “In theorie waren er voor ons andere coalitiepartners mogelijk dan de CD&V. Niet dat we dat echt overwogen hebben, omdat de meerderheid dan wel heel nipt zou zijn, bv. samen met Open VLD. De kiezer had de kaarten ook duidelijk gelegd: er waren twee zeer grote partijen en de andere hadden maximum twee zetels. Ik vind dat je een dergelijke uitgesproken keuze van de kiezer moet respecteren.”

Van de Velde: “CD&V was ongeveer status quo gebleven en wij waren sterk gestegen. Ik denk dat wanneer we met Open VLD in zee gegaan waren, we de personeelscarroussel in onze partij de voorbije drie jaar wel anders beleefd zouden hebben.

Verstreken: “We zouden nu dezelfde keuze maken als toen. Maar het is me wel enorm duidelijk geworden wat het verschil is tussen ervaring en een gebrek aan ervaring. Niet alleen ervaring in concrete dossiers, maar ook in het politieke spel dat vaak hard wordt gespeeld. Soms beseften we ook niet welke mogelijkheden we ter onzer beschikking hadden om sterker te staan.
De vorige coalities waren vaak zeer nipt, wat volgens mij de cohesie tussen meerderheidspartijen ook vergrootte. Met de verkiezingsuitslag van 2012 vonden we het niettemin ‘risky business’ om een meerderheid te vormen van 14 tegen 13. Met meer ervaring konden we misschien een andere keuze maken.”

Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Zoersel doet het binnen een jaar met een schepen minder

In budgettair krappe tijden krijgt elk bestuur lovende woorden als het overgaat tot logische besparingen (of ‘savings’ in managersjargon) die de burger niet raken.

Het schrappen van een schepenmandaat voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode is zo’n logische saving en stemt de oppositieleden dan ook positief.

Even ter duiding: bij de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V in 2012 werd beslist dat de schepenpost van Bart Sebreghts (CD&V) zou overgenomen worden in de twee laatste jaren van de legislatuur door Tania Kohlen van de N-VA. Dit om de electorale evenwichten ook te vertalen in mandaten, lees: N-VA zou onderbedeeld zijn zonder een dergelijke regeling. Deze keuze mag dan wel het resultaat zijn van het betere politiek gemarchandeer, de Zoerselaar kreeg er geen beter bestuur door. Mandaten werden gewoon verdeeld over meer koppen.

Ondertussen is er veel veranderd in de samenstelling van de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden hebben in de loop der jaren de raad verlaten, schepenen werden vervangen en ook Tania Kohlen heeft haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad ondertussen omwille van professionele besognes ingeruild voor dat van een gewoon raadslid.

Het schrappen van een schepenmandaat gedurende een jaar brengt de gemeente 53.000 euro op. Meer dan 100.000 euro savings dus voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) stelt zich de vraag waarom de meerderheid ook in 2016 geen schepenmandaat laat vallen. Het zou een extra besparing zijn zonder gevolgen voor de burger.

In de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is het de enige vraag vanuit de raad die onbeantwoord blijft vanuit de meerderheid.

Wij stellen ons vanuit DeZoerselaar de vraag of alleen budgettaire redenen aan de basis liggen van deze beslissing van de meerderheid. Heeft de N-VA binnen haar verkozenen, naast de huidige schepenen nog voldoende politiek talent in huis om een dergelijk zwaar mandaat over te nemen en heeft de partij daarom er niet zelf voor gekozen deze kelk aan zich voorbij laten gaan?

(16 december 2015)

Vertrouwensbreuk binnen de Zoerselse meerderheid en binnen de N-VA

De dotatie voor de politiezone voor het jaar 2016 zorgt voor oud-Romeinse toestanden in de Zoerselse gemeenteraad. Brutus en Caesar in het Bethaniënhuis.

Eerst de cijfers: de bijdrage van de gemeente bedraagt zo’n 54.000 euro meer dan vorig jaar, nl. 2.183.000 euro. Dit is 22,6 % van alle gemeentelijke dotaties.

Na een zeer uitgebreide toelichting door de burgemeester neemt Stan Bartholomeeussen (Open VLD) het woord. Hij klaagt zoals elk jaar het gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de meerderheid naar de gemeenteraad aan. De oppositie is daarenboven niet vertegenwoordigd in de politieraad en daarom is het zeer moeilijk om hier een debat over te hebben.

Roel van Elsacker (fractieleider van de CD&V) is wel vanuit de gemeente Zoersel lid van de politieraad en houdt een opmerkelijke tussenkomst.

Het raadslid beschrijft wat er zich op de vorige politieraad afspeelde toen de goedkeuring van de begroting en de plaatsing van nieuwe camera’s in de politiezone op de agenda stonden. Het budget van de politiezone werd op de politieraad goedgekeurd, maar met een groot aantal onthoudingen.

Het voorstel dat Van Elsacker daaropvolgend deed om eerst een evaluatie van de bestaande camera’s te doen (werking, exploitatiekost, enz.) alvorens over te gaan tot de installatie van nieuwe camera’s leek op de nodige bijval te mogen rekenen van de andere raadsleden, tot Luc Aerts (CD&V), burgemeester van Brecht, onverwacht het woord nam.

Aerts bracht de politieraad ervan op de hoogte dat de installatie van de camera’s in Brecht en Schilde pasmunt is voor het moratorium op de politiedotatie. In mensentaal: de camera’s ter waarde van 546.000 euro, exploitatiekosten niet meegerekend, zijn een compensatie voor het niet verhogen van de lagere dotatie van de gemeenten Zoersel en Malle. Dit werd, volgens Aerts, zo afgesproken in het politiecollege waarin vanuit de gemeenten alleen de burgemeesters vertegenwoordigd zijn.

Roel van Elsacker gaat verder: “Collega’s, onze fractie heeft vragen bij deze manier van werken. In het politiecollege zijn blijkbaar afspraken gemaakt met betrekking tot de dotaties, waarvan noch de leden van de politieraad van onze gemeente, noch de leden van het schepencollege op de hoogte waren. Dit stoot ons tegen de borst. Deze informatie had op zijn minst door de burgemeester moeten worden gedeeld, zodat ook het schepencollege en de raadsleden hierover een standpunt hadden kunnen innemen. Het achterhouden van deze informatie door de burgemeester vindt onze fractie onaanvaardbaar.De Zoerselse politieraadsleden in de politieraad, en met ons het Zoersels college, werden voor voldongen feiten geplaatst. Voldongen feiten die onze gemeente veel centen kosten. (…) Een goed gemeentelijk beleid is maar mogelijk wanneer in een geest van vertrouwen op een constructieve manier kan worden samengewerkt binnen het schepencollege, met de raadsleden en de burgemeester. Slechts zo kan een bestuur ook vertrouwen uitstralen naar de burger. (…) Onze fractie betreurt eensgezind dit gebrek aan vertrouwen en informatiedeling, en wil een sterk signaal uitzenden. De politiedotatie zal door ons om bovenvermelde redenen niet worden goedgekeurd.”

Het is gezegd. De CD&V steunt de burgemeester niet in de beslissing die ze nam in het politiecollege en zal tegen stemmen.

Marc Somers (SP.a) hekelt de burgemeester vervolgens dat ze aan de raad vraagt om de dotatie in vertrouwen goed te keuren, terwijl blijkt dat zelfs binnen de meerderheid er geen vertrouwen is in de burgemeester. Marc de Cordt (Groen) vindt het anderzijds wel goed dat er blijkbaar ook vanuit de meerderheid een kritische stem te horen is.

Burgemeester Verstreken is duidelijk aangeslagen door de felle en uitgebreide tussenkomst van de fractieleider van haar coalitiepartner.

Verstreken licht toe dat de verdeelsleutel tussen de gemeenten destijds werd bepaald op basis van een aantal parameters, parameters die niet de lokale overheden bepalen, maar wel in Brussel werden vastgelegd. De verdeelsleutel tussen de gemeenten werd in de loop der jaren nooit aangepast, wat bv. de gemeente Schilde een doorn in het oog is omdat ze per inwoner meer dient te betalen dan de gemeente Zoersel en Malle. Omdat er geen oplossing werd gevonden om deze verschillen weg te werken, kwamen de burgemeesters tot een compromis bij de begrotingsbespreking. Zo zouden de gemeenten die minder betalen per inwoner ‘een loyale investeringsbereidheid’ tonen voor het plaatsen van camera’s, ook al worden deze geplaatst in de gemeenten die momenteel meer betalen.

De burgemeester besluit nederig dat ze er niet van uit ging dat ze de gemeente Zoersel zou benadelen in een dergelijke constructie omdat hierdoor niet geraakt zou worden aan de lagere Zoerselse dotatie. Haar tussenkomst is oprecht, maar de opgesomde feiten vallen haar zwaar.

Jos van Dongen (Vlaams Belang) spreekt zich na de tussenkomst van de burgemeester niet uit over wie gelijk heeft omdat hij niet over alle cijfers beschikt en kondigt aan dat de partij zich zal onthouden.

Bij de stemming blijkt dat ook binnen de N-VA sommige raadsleden zich niet kunnen vinden in het verhaal van de burgemeester die uit eigen rangen komt. Van de 9 N-VA-raadsleden stemmen immers maar 7 voor het agendapunt. 2 andere partijgenoten onthouden zich, net als het Vlaams Belang. De voltallige oppositie en coalitiepartner CD&V stemmen tegen.

De oppositie was in de wandelgangen al deels op de hoogte van de frictie tussen de meerderheidspartijen, maar waren niettemin zwaar verrast door de felheid van het betoog van raadslid Van Elsacker.

Het is zeer lang geleden dat een probleem binnen de meerderheid zo publiek en pijnlijk duidelijk wordt. Verstreken beleefde vanavond ongetwijfeld de zwaarste politieke avond van haar burgemeesterschap.

(16 december 2015)

En het woord is aan … de N-VA

Tot voor kort had niemand ooit een van de 7 N-VA-raadsleden een woord horen zeggen tijdens de gemeenteraad, met uitzondering van hun eedaflegging als raadslid.

Dit stilblijven was een bewuste keuze van de lokale N-VA-afdeling omdat de partij oordeelde dat raadsleden uit de meerderheid zich niet moeten profileren in de gemeenteraad. De gemeenteraad was volgens de lokale partijdoctrine de arena van de schepenen die er hun beleid verdedigen en de oppositieraadsleden die er weerwerk bieden en hun kijk kunnen verwoorden.

We hebben dit steeds een zeer vreemde redenering gevonden. Het is niet omdat je in de meerderheid zit, dat je geen mening mag hebben en tussenkomsten mag doen. Als je deze redenering zou doortrekken naar andere politieke niveaus, zou het betekenen dat de parlementairen van de meerderheidspartijen nooit zouden (mogen) tussenkomen in het politieke debat.

We zijn blij dat de N-VA het geweer van schouder heeft veranderd: niet alleen ex-schepen Tania Kohlen, maar ook nieuwkomer Kitty Busschodts drukken op het microfoonknopje en laten hun stem door de luidsprekers van de raadszaal klinken.

(22 september 2015)

DJ Marcello is in da house

Tania Kohlen (N-VA) werd recent als schepen opgevolgd door neofiet Marcel de Vos. De verantwoordelijkheid voor bibliotheek, middenstand, gelijke kansen, toerisme, jumelages en de 11 juliviering werden aan hem overgedragen.

De belangrijke posten organisatie en personeel werden echter toegevoegd aan het takenpakket van Koen Paredaens, die verantwoordelijk was voor ontwikkelingssamenwerking, milieu, communicatie, dienstverlening en kwaliteit.

Paredaens heeft de voorbije maanden redelijk wat positieve kritiek gekregen, zelfs vanuit de oppositie. Oud-schepen Bob Peeters loofde recent nog zijn opvolger voor zijn werk op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de stedenband met Bohicon.

Een bank vooruit dus voor Paredaens en een lage opstapdrempel voor De Vos die zich ondertussen in de gemeenteraad out als D.J. Marcello.

(22 september 2015)

foto van Tom Sleeuwaert.

Meerderheid overtuigt met woonbeleidsplan

Op de gemeenteraad staat de gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen geagendeerd, kortweg het gemeentelijk woonbeleidsplan. Dit plan bestaat naast een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse vooral uit strategische en operationele doelstellingen en acties.

In een uitvoerige toelichting overloopt burgemeester Verstreken (N-VA) de verschillende doelstellingen in een perfecte tandem met OCMW-voorzitter Schryvers (CD&V). Beiden maken een overtuigende indruk die ook door de oppositie wordt opgemerkt.

Vanuit alle oppositiepartijen klinkt waardering voor het lijvige document dat een duidelijke visie uitstraalt. Er volgt geen enkel fundamenteel punt van kritiek, behalve de opmerking dat het beleid zich uiteindelijk zal moeten tonen in de realisaties, maar dat geldt natuurlijk voor alle beleidsplannen.

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt om voortaan dergelijke uitgebreide plannen ook in geprinte vorm aan elke fractie te bezorgen. Als je als meerderheid dit soort vragen als enige tussenkomst krijgt, heb je een mooi werkstuk afgeleverd in moeilijke omstandigheden aangezien de medewerker van Igean gedurende de ontwikkeling van het plan zelden beschikbaar was.

Het doet ons ook plezier te zien dat de twee meerderheidspartijen stilaan hun draai hebben gevonden en elkaar voldoende licht gunnen om te groeien.

(24 juni 2014)