Nieuwjaarsreceptie N-VA (22 januari 2017) – Politiek & Perceptie

foto-22-01-17-14-40-21-1Liesbeth Verstreken begint haar speech met een terugblik op 2016. Het was een jaar met veel somberheid met de vele aanslagen en de Amerikaanse verkiezingen. “We kunnen jammeren en klagen, maar angst mag ons niet leiden.”

Vervolgens overloopt ze de realisaties van de N-VA-schepenen van het voorbije jaar.

Marcel de Vos opende recent het vernieuwde Lindepaviljoen. “N-VA is erin geslaagd het initieel voorziene megalomane project af te voeren en heeft subsidies gevonden voor de hergeboorte van het Lindemuseum, je moet het maar doen! En dankzij Marcel brandde de kerstverlichting eindelijk een keer op het moment dat het middenstand het wilde.” Voor beide voorbeelden dankt ze ook Tania Kohlen die hier de basis voor heeft gelegd toen ze nog in het schepencollege zat.

Danny Van de Velde sloot recent een erfgoedconvenant af en realiseerde het kleinschalige diamantmuseum door enkele vinnige burgers te ondersteunen.
“Over het park heerst onrust”, geeft Verstreken toe, “maar geef ons de tijd om het eerst uit te voeren zoals we het hebben voorzien.”

Koen Paredaens is de laatste schepen die de revue passeert. Hij heeft voor een Europese primeur gezorgd met de convenant met duurzaamheidsdoelstellingen samen met Bohicon.

De burgemeester blikt daarna vooruit op 2017. Zo komt er ook dit jaar geen belastingverhoging. En verder wil Verstreken de kosten voor de politie in toom houden. De politiemedewerkers leveren prima werk en we verwachten er veel van, maar volgens Verstreken zou Jan Jambon echt wel iets mogen doen aan de moeilijke organisatie van het politieapparaat.

Net als voor de politie, zit Zoersel ook voor de brandweer in een grotere zone. “Veiligheid bieden, is onze belangrijkste kerntaak, ook al gaat het meer kosten omwille van de professionalisering.”

Verstreken wil na de realisatie van de nieuwe school ook vooruit met de andere werven in Halle: de dorpszaal en de sociale huurwoningen in Lindedreef. “We willen rekening houden met inwoners van Halle en de stem van de bewoners.”

Dat Zoersel nu een schepen minder telt, komt volgens Verstreken dankzij N-VA. N-VA had immers volgens het bestuursakkoord recht op een extra schepenzetel vanaf 2017, maar heeft deze niet ingenomen. “Wij kunnen immers ook besparen.”

Verstreken staat ook even stil bij samenwerking over de grenzen van de gemeente heen. Tegenwoordig wordt er immers steeds vaker gesproken over het fuseren van gemeenten om krachtdadiger te worden en kosten te besparen. De burgemeester geeft duidelijk aan dat ze nog meer wil samenwerken met andere gemeenten, fusie of niet.

Ze besluit dat we niet somber moeten zijn. In de tijd dat Thomas More Utopia schreef, was de wereld er volgens haar erger aan toe, maar toch was er een toekomstvisie.

Op het einde van haar volledig voorgelezen speech, citeert ze Erasmus uit De lof der zotheid: “Ik zie, dat ge nog een slotrede verwacht, maar gij zijt al heel dwaas als gij tenminste meent, dat ik mij nu nog herinner wat ik gezegd heb, na zulk een stortvloed van woorden. Het oude spreekwoord luidt: Ik haat hem, die het onder den beker gesprokene niet vergeet, het nieuwe: Ik haat een hoorder met een goed geheugen. Daarom dan: Vaartwel, juicht mij toe, leeft en drinkt, roemruchtige priesters in het heiligdom der Zotheid.”

Op z’n minst een bijzondere manier om een speech op een receptie af te sluiten. Wat de meerwaarde van dit citaat in het geheel is, ontgaat ons. Hoort het onder de noemer ‘wij kennen onze klassiekers’, zoals ook De Wever vlijtig weet te citeren uit De bello Gallico van Julius Caesar?

In elk geval is het vreemd dat een politiek boegbeeld zinnen als ‘Ik haat een hoorder met een goed geheugen.’ gebruikt. Moeten we dan niets geloven van wat er hiervoor gezegd is? Moeten we geen geloof hechten aan de woorden van onze burgermoeder? Dat kan toch niet de boodschap zijn, zelfs al is ze net als bij Erasmus van een dubbele bodem voorzien. In de tijd van de oude George Bush met zijn ‘read my lips: no new taxes’ werden verkiezingsbeloften pas gebroken na de verkiezingen. Nu lijkt het alsof de burgemeester zichzelf alvast uit de wind wil zetten voor alle engagementen die ze tijdens haar speech heeft gedaan.

Ook de andere aanwezigen van lokale partijen kijken een beetje vreemd op wanneer deze laatste woorden worden geciteerd. Iedereen die er vanmiddag bij was bij CD&V, is nu ook present: de delegatie van Heerlijk Zoersel en Jurgen en Walter van Open VLD. In tegenstelling tot vanmorgen is de andere meerderheidspartij wel vertegenwoordigd. Roel van Elsacker neemt de honneurs waar.

foto-22-01-17-14-57-29-1De Zoerselse N-VA-afdeling heeft zoals elk jaar een nationaal kopstuk weten te strikken. Dit jaar is het de beurt aan Valérie Van Peel, zus van een van onze betere comedians Michael Van Peel en familie van Marc van Peel. Dat moeten nogal eens familiefeestjes zijn daar bij de Van Peels, bedenken we ons.

Van Peel, Valérie bedoelen we dan, is de meter van de Zoerselse N-VA-afdeling. Het is een jong, fris kamerlid dat ook lokaal bezig is met sociaal beleid en veiligheid als schepen in Kapellen.

En dames en heren, wat een présence! Op het moment dat ze de micro overneemt van de burgemeester brengt ze zuurstof in de zaal.

Nadat ze zich kort heeft voorgesteld, deelt ze haar beschouwingen met het publiek.

Ze heeft zich een tijd geleden de vraag gesteld “Waarom ben ikzelf destijds bij N-VA terecht gekomen? En komt dat nu nog overeen met waar ik toen voor gevallen ben?”

Het is volgens Van Peel iets dat iedereen van de partij eens moet doen. “We hebben veel gemeenschappelijk. We voelen ons soms aangevallen en krijgen veel over ons heen. Op zo’n moment moet je jezelf deze vraag durven te stellen.”

Ze getuigt dat ze in de tijd dat ze zelf journalist was, gevallen is voor de visie van Bart de Wever, ‘een visie op lange termijn zonder remmingen’. Dat N-VA een partij is zonder zuilen, is volgens Van Peel een groot voordeel.

Toen ze in 2009 op de persdienst van N-VA actief was, mochten de verschillende persmedewerkers blij zijn als er af en toe een lijntje uit een persbericht werd overgenomen, zelfs al werd het nog verkeerd geciteerd.

“Nu weegt de N-VA een pak meer, maar ziet men ons meer als de vijand.” Van Peel zegt dat de aanvallen vanuit sp.a en Groen haar enorm boos maken. Ze verwijten N-VA asociaal te zijn, maar dat ziet Van Peel helemaal anders.

Ze geeft enkele voorbeelden.

Zo is er de beperking van het aantal artsen. Federaal werd beslist om een stop door te voeren. De gemeenschappen krijgen de verantwoordelijkheid om de instroom te verminderen. Van Peel zegt dat Vlaanderen dit nauwkeurig heeft gedaan en dat in Wallonië drie keer gedaan is alsof, uiteraard door de PS. Nu is er volgens de politica een overtal van 3000 artsen die wij mee betalen.

“Wij hadden bij de regeringsonderhandelingen een splitsing van de gezondheidszorg voorgesteld zodat ze zelf hun beleid konden bepalen, maar dat wilden ze niet. Nu N-VA mee in de regering zit, is er ook in Wallonië een ingangsexamen gekomen, trekken we de kosten naar omlaag, evalueren we jaarlijks, enz.”

Over dit ene voorbeeld van ‘artsencontigentering’ is Van Peel een tiental minuten bezig. Hier en daar zie je enkele toehoorders wegknikken. Want hoe bevlogen Van Peel ook is, het is zware kost voor de toehoorders.

Over de zuilen wil Van Peel ook iets kwijt, vooral dan over de geldverspilling die ermee gepaard gaat. “Kennen jullie het ziekenfonds van de NMBS? Wie wist dat dit bestond?”

Het is een goede retorische manier om enkele wegknikkende luisteraars opnieuw bij de les te krijgen.

Alle statutaire medewerkers van de spoorwegen moeten verplicht lid zijn van dit ziekenfonds dat een heel aparte financiering heeft met ook heel andere voorwaarden dan de andere ziekenfondsen. Dit is historisch zo gegroeid. “Wij van N-VA willen dit weg. Het is duur en onnodig. Het is ook compleet inefficiënt want het kost maar liefst 18 miljoen euro per jaar aan overheadkost.”

Toen N-VA dit op tafel gooide, braken er direct stakingen uit en werden er volgens Van Peel vakbondspamfletten vol leugens verspreid.

Van Peel herinnert zich een debat tijdens De Zevende Dag waar ze in gesprek ging met een vakbondsleider van de NMBS. Na het debat was Van Peel blijkbaar op de man afgestapt met de vraag om zijn kritiek op haar voorstel beter te begrijpen, want ze kon zelfs na het debat hier geen touw aan knopen. De vakbondsman moest ruiterlijk toegeven dat hij het wetsvoorstel nog niet had gelezen, maar dat het sowieso niets zou worden omdat het van N-VA kwam. “En wat dan met de andere meerderheidspartijen, hoor ik jullie denken? Wel, CD&V gaf ons gelijk tussen pot en pint, maar zei er ook in een keer bij dat ze het niet mee konden goedkeuren omdat ze zelf een vakbond hebben.”

Ok, point taken. En nu dan klinken op 2017?

Nee, Van Peel gaat onverstoord verder. De PowerPoint-slides die haar verhaal ondersteunen kunnen haar passionele betoog amper volgen.

Dat ook de pers niet eerlijk omgaat met N-VA licht Van Peel toe met een voorbeeld over OCMW-steun aan verslaafden. Van Peel wil de steun koppelen aan behandeling. Iedereen moet nu kunnen aantonen dat hij werkbereid is om in aanmerking te komen voor een leefloon. Dit wordt nu vaak geschrapt bij verslaafden. “Ze krijgen dus gewoon 850 euro om een deel van hun verslaving te betalen en aan de rest komen ze niet eens toe. Ik vind dat OCMW’s de verslaafden moeten verplichten om een behandeling te volgen. De dag nadat ik hiermee naar buiten kwam, las ik in de pers krantenkoppen als: ‘N-VA wil verslaafden leefloon afnemen.’ Ik werd ineens uitgescholden voor het rot van de straat. Wat dan met Patrick Janssens die destijds als burgemeester hetzelfde voorstelde? En dat was een socialist! Wij zijn geen asociale partij!”

Als statistische kers op de taart toont ze nog enkele cijfers over leeflonen en armoedecijfers. “Van alle mensen die leefloon trekken, woont 48% in Wallonië terwijl Wallonië maar 32% van de Belgische bevolking uitmaakt. 1 op 5 Waalse kinderen groeit op in een gezin waar niémand werkt, in Vlaanderen is dat 1 op 13. Dàt is pas asociaal beleid, niet?”

Volgens Van Peel zijn er met deze regering 140.000 jobs bij gekomen en staat de teller nu op 54.000 werklozen minder. En de uitkeringen zijn omhoog gegaan voor zij die het echt nodig hebben.

Van Peel zegt nog uren te kunnen doorgaan. En we geloven haar.

Ze wilde naar eigen zeggen de militanten ‘wapens geven om te reageren op kritiek’, maar ze is hierin volgens ons niet gelukt. Niet dat haar betoog niet goed onderbouwd was, maar het was meer een hyperenthousiaste academische zitting met veel te veel detail voor een gezellige winterreceptie. Geef militanten concrete feiten mee die ze kunnen onthouden.

Als we na haar betoog aan de gemiddelde aanwezige zouden vragen wat ‘artsencontigentering’ betekent, zou volgens ons meer dan de helft maar een stuk van het verhaal kunnen doen. Het is al helemaal te ver weg van de gewone burger om er anderen mee te overtuigen als je zelf, in tegenstelling tot Van Peel, niet diep in de materie zit.

Wat ons stoort in het verhaal van Van Peel is het Calimero-gehalte van haar uiteenzetting. Het eierdopje ontbrak om het plaatje compleet te maken, net als ‘zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk’.

Jongens, dit hoort er nu eenmaal bij. Hoge bomen vangen veel wind en zeker wanneer sommige hoge bomen in de partij in quotes redelijk zwart wit praten met een duidelijk doel voor ogen, goed wetende wat de media ermee zullen doen.

Wat Trump deze week zei over de media, ligt een beetje in dezelfde lijn. De media krijgen de schuld: ze gebruiken verkeerde cijfers, zien de dingen verkeerd en zitten altijd op de kap van de politici die het nu voor het zeggen hebben.

Ook in Zoersel gebeurt dit nog steeds vanuit N-VA. Bij het aantreden van deze nieuwe ploeg onder leiding van N-VA gaf toenmalig campagneleider Christiaan Janssens een sneer naar sommige lokale correspondenten van kranten dat N-VA te weinig in de pers kwam. En ook DeZoerselaar wordt door sommige N-VA-boegbeelden op social media verweten partijdig te zijn in het nadeel van N-VA, terwijl gewoon de naakte feiten worden weergegeven en in een ruimer kader worden geplaatst. En de waarheid doet soms pijn om te lezen, maar het zijn en blijven feiten.

Misschien is het dat wat Verstreken bedoelde met ‘Ik haat een hoorder met een goed geheugen.’

Nieuwjaarsreceptie N-VA (22 januari 2017) – Sfeer & Gezelligheid

foto-22-01-17-14-46-51

De koude heeft Zoersel nog steeds in haar greep wanneer we de refter van de Elisabethschool verlaten en koers zetten naar de lokalen van KFC Eendracht voor de receptie van N-VA Zoersel.

De partij heeft net als vorig jaar één van de twee delen van de kantine geboekt, maar nu is er opvallend meer volk dan vorig jaar.

Liesbeth Verstreken is net aan haar speech begonnen wanneer we de zaal binnenkomen. Correctie: willen binnenkomen.

We tellen zo’n 140 aanwezigen en een groot deel ervan staat in de buurt van de inkom waardoor het moeilijk is om binnen te geraken.

Rita Laureyssens doet niettemin haar best om als hartelijke ceremoniemeester iedereen persoonlijk welkom te heten en binnen te vragen. “Er is nog plaats, schuif maar door.”

Iedereen van het lokale bestuur is voor de gelegenheid uitgedost in zwartgele kleuren. De mannen met een gele das boven een zwart hemd, de vrouwen met gele foulards.

Vlaamse Leeuwen hangen aan de muur, staan op de tafels en zitten in de frigo in blonde en donkere vorm.

En zoals elk jaar zet Bert Claessens, de lokale voorzitter, het lied van Hippoliet van Peene in nadat de sprekers uitgespeecht zijn.

Om alvast het juiste ritme en de toonaard aan te geven, steekt Claessens van wal: pom pom pom po-pom, pom pom pom po-pom. Ze zullen hem niet temmen …

Elk jaar opnieuw doet dit tafereel me denken aan een legendarische sketch van Gaston en Leo waarin Gaston de Brabanconne zingt. Voor wie het niet kent: kijk en geniet.

Het is voor Bert Claessens elk jaar weer een hoogtepunt om het Vlaamse volkslied te horen zingen door zoveel militanten. En het moet gezegd: wanneer 140 man strijdlustig meezingt, doet dat iets met een mens. Het creëert een groot gevoel van eenheid en samenhorigheid.

foto-22-01-17-15-30-15

Wanneer de voorzitter ook het tweede couplet inzet, valt echter de ene na de andere militant af. En ook Bert Claessens moet even naar woorden zoeken in het midden van het couplet.

Na de lange speechen en de zangstonde is het druk aan de toog. Wat wil je? Na drie kwartier luisteren naar speechen en een potje meezingen met de extended version van de Vlaamse Leeuw feat. Bert Claessens raken de kelen droog.

De dranken vloeien rijkelijk op de receptie, misschien wel iets te rijkelijk voor sommigen.

Misschien daarom klinkt het op een bepaald moment dat de receptie op zijn einde loopt. Geen last call, maar het effect is hetzelfde. Verschillende N-VA-verkozenen schuifelen, net als wij, nog even richting de toog ‘voor de laatste’.

Terwijl de zaal wordt uitgebezemd, nemen we de fiets uit de fietsenstalling. Het zadel is lichtjes berijmd, de duisternis treedt in.

Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Stan Bartholomeeussen neemt ontslag als gemeenteraadslid

Het nieuws bereikte ons als een kleine donderslag bij een heldere nazomerhemel: Stan Bartholomeeussen, gemeenteraadslid voor Open VLD neemt dinsdag aanstaande ontslag op de gemeenteraad van september.

stan

Bartholomeeussen is sinds begin jaren 80 actief in de Zoerselse politiek. Van 1983 tot 2000 was hij schepen met zeer uiteenlopende bevoegdheden en tussen 88 en 94 was hij burgervader van Zoersel, tot Katrien Schryvers (CD&V) de fakkel van hem over nam.

In die tijd maakte Bartholomeeussen deel uit van DDV, De DorpsVernieuwing, een partij die voor het laatst opkwam in 1994. In 2000 nam Bartholomeeussen niet meer deel aan de lokale verkiezingen.

Iedereen ging ervan uit dat de periode Stan er definitief op zat, tot in de aanloop van de verkiezingen van 2006 de foto van Stan plots op de voorpagina van een verkiezingskrantje van VLD verscheen. Stan wilde er opnieuw voor gaan en werd in één klap de liberale lijsttrekker. Katrien Schryvers had er ineens een uitdager van formaat bij.

Ondanks de bekendheid van Stan bleef VLD status quo in aantal zetels. Bartholomeeussen werd fractieleider van de tweede grootste oppositiepartij (Vlaams Belang had toentertijd 7 zetels, VLD 6).

Ook al had Bartholomeeussen liever op de meerderheidsbanken gezeten, het oppositieleider zijn, ging hem steeds goed af. Dankzij zijn jarenlange ervaring als bestuurder wist hij feilloos de pijnpunten in de budgettaire situatie van de gemeente op de gemeenteraad te brengen, al ging zijn interesse ook uit naar het Zoerselse verenigingsleven, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bartholomeeussen is een van de weinige oppositieraadsleden die de regels van de retorica onder de knie heeft. Zonder vooraf volledig uitgeschreven tussenkomst weet hij tot de essentie van de zaak te komen, argumenten neer te leggen die stuk voor stuk een repliek vanuit de meerderheid verdienen en als de bevoegde schepen er even geen zin in heeft dan weet Bartholomeeussen steeds de schepen of burgemeester te prikken met een spitante opmerking, zodat die wel moet reageren.

De meest legendarische verbale veldslagen voerde Bartholomeeussen met schepen van financiën Bart Sebreghts (CD&V). Het ging vaak hard tegen onzacht, maar er was respect.

Met Bartholomeeussen verliest de gemeente Zoersel een politieke topper en de meerderheid een strijdvaardige challenger. Stan werd over de grenzen van meerderheid en oppositie gewaardeerd omwille van zijn tussenkomsten, dat bleek nog in de ‘Ten huize van’-reeks op DeZoerselaar begin dit jaar.

Ook voor Open VLD is het vertrek van Stan een serieuze aderlating qua ervaring.

Anderzijds zou het vertrek van Bartholomeeussen de politieke kaarten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens grondig door elkaar kunnen schudden en de liberalen in de meerderheid kunnen brengen.

Net voor de vorige lokale stembusslag stichtte oud-Open VLD’er Jos Vekemans een eigen lokale partij H-Eerlijk Zoersel na onenigheid binnen Open VLD. Vekemans en Bartholomeeussen waren de jaren voordien water en vuur. Nu een van de antagonisten de lokale politieke arena verlaat, staat nog maar weinig een hereniging van beide kampen in de weg.
Een versterkt liberaal kamp zonder Bartholomeeussen zou ook voor CD&V wel eens de gedroomde coalitiepartner kunnen zijn, tenminste als de kiezer de partijen voldoende stemmen geeft. Dat het niet boterde tussen Katrien Schryvers en Stan Bartholomeeussen is geen geheim en de huidige coalitie met N-VA is voor CD&V niet echt een match made in heaven. 

Waarom Stan ontslag neemt uit de gemeenteraad is nog niet bekend. Mogelijk wil hij zich meer toeleggen op zijn andere activiteiten, zoals zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Plan België.

Bartholomeeussen wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Caroline Jansen.

Verslag nieuwjaarsreceptie N-VA (31 januari 2016) – deel 3

VAST & VLOEIBAAR

Waar is de tijd dat de volledige catering op een N-VA-receptie samengevat kon worden in één close-up-beeld, namelijk dat van een potje chips en een glas Vlaamse Leeuw?

De partij is ook op culinair vlak gegroeid de voorbije jaren.

Bij het binnenkomen krijg je de keuze tussen cava of fruitsap. Even later gaat het volledige drankenassortiment met uiteraard ook de Vlaamse Leeuw open voor de talrijk opgekomen aanwezigen.

De in zwart-geel uitgedoste N-VA-bestuursleden komen voortdurend rond met allerlei receptiehapjes: gevulde witlofblaadjes, komkommer met garnaal, prikkertjes met aperitieftomaatjes en olijven, belegde toastjes, enz. Na een tijd kunnen de aanwezigen echter geen pap meer zetten en worden de schotels op de tafels gezet. Niet lang daarna wordt vanuit de keuken soep aangerukt om de laatste gaatjes te vullen.

Er is de voorbije jaren enorm gewerkt op de variatie aan hapjes en de hoeveelheden zijn ronduit copieus te noemen. De verfijndheid zoals je die bij Jos Vekemans en zijn kookvrienden vindt, is er nog niet, maar als N-VA blijft groeien en leren dan weet je welke receptie je volgend jaar ook moet aandoen.

Net voor we doorgaan, worden we nog getrakteerd op enkele zoetigheden: een Hals Pierke en een Zoersels Lindeke, twee koekjes uit eigen streek.

Verslag nieuwjaarsreceptie N-VA (31 januari 2016) – deel 2

SFEER & GEZELLIGHEID

Het is gedurfd: een nieuwjaarsreceptie organiseren van een lokale politieke partij op het moment dat iedereen voor de buis gekluisterd zit voor het WK veldrijden.

De slogan van de partij is ‘Denken. Durven. Doen.’ En daarom werd reeds vooraf aangekondigd dat de aanwezigen de bemodderde renners ook op groot scherm zouden kunnen volgen. Sterker nog: de politieke speechen worden in het begin van de receptie geprogrammeerd om nadien naar de beslijkte zandbak te kunnen kijken waarin een Belg, nee zelfs een Vlaming die de wedstrijd wint.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De sfeer zit er goed in, reeds van in het begin. Zwart en geel zijn de kleuren van de namiddag. Overal hangen Vlaamse vlaggen en ook op de afwisselend met zwart en geel tafelpapier bedekte tafels staan er bloempotjes met Vlaamse Leeuwtjes, kwestie van verloren gelopen Belgicisten van in het begin bij de les te krijgen.

Traditioneel wordt er na het speechen gezongen. Voorzitter Bert Claessens leidt ‘De Vlaamse Leeuw’ traditioneel in met een luid ‘po-pom-po-po-pom’ waarna alle aanwezigen trots invallen met de tekst van Hippoliet Van Peene die op groot scherm wordt geprojecteerd. Claessens staat er op om steeds de volledige tekst te zingen, wat niet evident is. Siegfried Bracke moet af en toe spieken naar de geprojecteerde tekst, want zelfs voor deze Vlaamse Blauwvoet gaat dit toch een strofe te ver.

Foto 31-01-16 15 19 48

Zwart en geel zijn trouwens ook de modekleuren van de bestuursleden en de mandatarissen. Gemeenteraadsvoorzitter Griet Decock straalt in een gele jurk met zwarte toetsen en haar mannelijke collega’s dragen allemaal een zwart hemd met een gele das. Een ideetje dat ze van de Zandhovense N-VA hebben opgepikt.

Omdat heel wat leden en sympathisanten niet alle bestuursleden en mandatarissen kennen, dragen ze op hun hemd een naamplaatje met onder de naam de slogan ‘Motor van verandering’. De ideale opener om deze mensen aan te spreken wanneer ze met hapjes langs komen.

Er is duidelijk werk gemaakt van de styling en de organisatie is tot in de puntjes verzorgd. Dat is te danken aan organisatieverantwoordelijke Rita Laureyssens die zich hier persoonlijk voor heeft ingezet.

Verslag nieuwjaarsreceptie N-VA (31 januari 2016) – deel 1

POLITIEK & PERCEPTIE

Een gure wind waait zenuwachtig rond wanneer we het wandelpad naar de kantine van KFC Eendracht op wandelen.

De voorbije weken kreeg N-VA en meer specifiek de burgemeester geregeld de wind van voren. In de ‘Ten huize van …’-reeks op DeZoerselaar werd de partij onervarenheid verweten en gaven verschillende politici aan dat ze geen visie achter de maatregelen konden ontwaren die de nieuwe bestuursploeg onder N-VA-leiding nam. Op de laatste gemeenteraad van 2015 had coalitiepartner CD&V de dotatie aan de politie, die burgemeester Verstreken met haar collega-burgemeesters had voorbereid, naar de prullenmand verwezen, na een uitvoerige tussenkomst van CD&V-fractieleider Van Elsacker.

Als een Vlaamse filmscenarist een openingsbeeld zou moeten bedenken om de verwachte stemming in N-VA-geledingen te omschrijven, zou dat er één zijn met een zompig voetbalterrein met in de verte een kantine die schuil gaat achter een sluier van motregen.

Wanneer we de zaal binnen komen, is burgemeester Verstreken net aan haar speech begonnen. De bijna 140 aanwezigen luisteren geïnteresseerd naar haar tussenkomst.

Enkele weken geleden speechte de burgemeester nog op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zoals een notaris een notariële akte voorleest. De speech die ze op de N-VA-receptie brengt, is met uitzondering van enkele openingswoorden, niet in de verste verte te vergelijken met die van toen. Vooral de stijl waarmee Verstreken de speech brengt, valt op: ze is vurig en spitant. De speech getuigt van een dosis welgeplaatste humor en is ook inhoudelijk sterk.

Feilloos pareert ze de kritiek die de partij en zij persoonlijk als boegbeeld heeft gekregen en kadert ze de genomen beslissingen in een visie die neerkomt op ‘durven veranderen, wat altijd zo was’. Dankzij N-VA wordt binnen de gemeente nu een kerntakendebat gevoerd. Zo is er de rationalisering van de dienstverlening die op termijn ook de personeelslast voor de gemeente moet verminderen, net als de keuze om gepensioneerde medewerkers van de gemeente niet te vervangen. En recent ook de beslissing om huwelijksceremonies niet langer in het kasteel, maar in het Bethaniënhuis te laten plaatsvinden omwille van de druk op de werking. Of het ter beschikking stellen van het kasteel aan ondernemers zonder dat de bezoekers van het park er hinder van ondervinden. ‘Het zijn kleine voorbeelden van wat anders kan als je nadenkt over wat echt moet en wat eerder leuk is om te hebben, maar niet essentieel is,’ besluit de burgemeester.

Verstreken erkent dat er een wereld van verschil schuilt tussen intenties op papier en daden in de realiteit, en dat het hard werken is, elke dag opnieuw. Maar ‘van hard werken gaat ge niet dood.’

Ze bedankt daarom uitdrukkelijk alle militanten en de mandatarissen die zich samen blijven inzetten voor Zoersel en voor de partij.

Opvallend is ook dat ze Tania Kohlen in de bloemen zet. Kohlen was na een zoveelste stoelenwissel binnen N-VA een tijdlang schepen, maar liet het schepenambt staan omwille van professionele redenen. De burgemeester noemt het vertrek van Kohlen een verlies voor Zoersel, een compliment dat haar zeker deugd gedaan zal hebben. Ook in de reeks ‘Ten huize van …’ hadden verschillende politici Kohlen als beloftevolle politicus getypeerd met een brede dossierkennis.

Slechts enkele lokale politici van andere partijen waren trouwens aanwezig op de receptie zelf: Jos Vekemans van Heerlijk Zoersel, Hilde Huygen en Jurgen Joossens van Open VLD en Roel van Elsacker van CD&V. In tegenstelling tot op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zijn er geen CD&V-schepenen aanwezig, ook OCMW-voorzitter Katrien Schryvers is er niet.

Over het verstandshuwelijk met CD&V doet Verstreken in het openbaar geen uitspraken. Ook in de ‘Ten huize van …’ was ze veel terughoudender over haar coalitiepartner dan CD&V was over N-VA. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de burgemeester geen olie op het vuur gooit in haar speech. Slechts één keer kun je een verwijzing naar de moeilijke samenwerking met CD&V ontwaren in haar speech en dat is bij de introductie van gastspreker Siegfried Bracke.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De Kamervoorzitter wordt door Verstreken geroemd om zijn werk dat hij ‘op grootse wijze doet’. Naast nationaal actief, is Bracke ook oppositieleider in Gent. Verstreken verwijst naar de eerste strofe van het Niebelungenlied, een oud-Germaanse sage waarin Siegfried onsterfelijk werd door zijn bad in drakenbloed, behalve op een klein plaatsje op zijn rug. ‘Let goed op uw rug, Siegfried, want het kan gebeuren in de gemeentepolitiek,’ geeft ze de eerste burger van het land nog mee.

In de speech van Bracke zit ook een duidelijke lijn, namelijk de boodschap dat voortschrijdend inzicht bij sommigen nogal traag gaat en dat N-VA vooral verder moet gaan op de uitgezette koers.

N-VA zit sinds enkele jaren stevig ingebed op alle politieke niveaus van het land. En de partij is overal overtuigend veel groter dan de eerstvolgende politieke partij. Dat zorgt voor wantrouwen en afgunst. ‘Op zich niet vreemd,’ vindt Bracke, ‘want wie gaat er nu graag eten met kannibalen?’

Volgens de Kamervoorzitter speelt zich telkens hetzelfde ritueel af wanneer N-VA iets voorstelt: ‘In het begin is iedereen tegen, Kris Peeters voorop, maar uiteindelijk worden onze voorstellen mondjesmaat toch uitgevoerd.’

Bracke pleit ook schuldig wanneer het neerkomt op informatiedoorstroming naar de bevolking, en in het bijzonder naar de N-VA-achterban die zich afvraagt waar nu precies de ‘kracht van verandering’ zit.

Hij geeft twee voorbeelden. Zo vindt Bracke de pensioenhervorming fundamenteel. Het betekent een besparing van 4% van het bnp. Hij geeft ter indicatie aan dat dat overeenkomt met de volledige kost van al onze politiediensten en het leger samen. Een besparing die volgens hem geen impact heeft op de huidige gepensioneerden en slechts beperkt op de bijna gepensioneerden. Wie nog ver staat van zijn of haar pensioen doet wel een grotere bijdrage, maar kan meestal ook genieten van extra pensioenpijlers.

Ook de tax shift wordt in de verf gezet: de verschuiving van de belasting op arbeid naar kapitaal, milieu, enz. ‘Belastingen op arbeid vernietigen arbeid,’ zegt Bracke met een ietwat dreigende stem. ‘We moeten onze bedrijven competitiever maken en de eerste resultaten zijn nu reeds zichtbaar, want de werkgelegenheid trekt nu opnieuw aan.’

Op het einde van zijn speech doet Bracke nog een masochistische oproep. De Kamervoorzitter vraagt de militanten om hun nationale vertegenwoordigers te dwingen meer uitleg te geven over hun beleid. ‘Hoe komt het dat we dit niet weten?’ is volgens Bracke de meest gehoorde uitspraak die hij voor de voeten geworpen krijgt als hij ten velde het beleid gaat toelichten aan de hand van een Powerpoint. Over het waarom moet Bracke niet lang nadenken: de media lusten N-VA niet en berichten niet (correct) over het gevoerde beleid en het constante gekibbel tussen de meerderheidspartijen spuit ook de nodige mist waardoor het voor een buitenstaander niet altijd gemakkelijk is om alles goed te kunnen plaatsen.

Bracke krijgt luid applaus en wordt in de bloemen gezet door de burgemeester.

Even later neemt voorzitter Bert Claessens het woord en hij zet op zijn beurt Liesbeth Verstreken in de bloemetjes. Hij heeft haar destijds bij de N-VA betrokken, zegt Claessens, ‘iets wat je mij waarschijnlijk al verschillende keren verweten hebt’, verwijzend naar de moeilijke tijden die de burgemeester heeft meegemaakt. En ook de N-VA-voorzitter pareert een stuk van de kritiek op de burgemeester, namelijk dat ze te weinig zichtbaar is. ‘Liesbeth is heel sportief en komt bijna overal met de fiets naartoe tenzij het zeer slecht weer is natuurlijk. Onze burgemeester houdt het sober. Haar zul je niet opvallend de parking zien oprijden met een dure Audi of BMW.’

En ook Liesbeth mag rekenen op een stevig applaus.

N-VA Zoersel kent woelige tijden, maar de partij en haar burgemeester rechten hun rug en doen stelselmatig meer ervaring op. Ze pikken de commentaren op die ze her en der krijgen, en doen er iets mee.

De manier waarop Verstreken haar publiek toespreekt op deze laatste januaridag, kan maar op één manier samengevat worden: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger!’

Foto 31-01-16 15 15 28

Ten huize van … N-VA (5)

Vandaag beantwoordt N-VA de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

N-VA: “In de meerderheid: Roel van Elsacker (CD&V) omdat hij zich laat gelden. Ook Paul van Wesenbeeck (CD&V) vinden we beloftevol: het mag dan wel een oude rot zijn, hij heeft nog veel in zijn mars en wordt gerespecteerd. Vanuit onze eigen rangen denken we aan Geert Heeres omwille van zijn tomeloze inzet, zijn brede interesse en het feit dat hij erg sociaal is.
In de oppositie zijn er niet echt nieuwkomers, dus daar moeten we voor passen. We hadden even gehoopt op Seppe Carlier (Open VLD) maar hij lijkt van het politieke plan verdwenen.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

N-VA: “Bart Sebreghts (CD&V) omwille van zijn inzicht, dossierkennis, creativiteit en het feit dat hij niet altijd in beeld wil staan. In de oppositie zijn Jos van Dongen (Vlaams Belang) en Stan Bartholomeeussen (Open VLD) sterke politici omwille van hun dossierkennis, al lijkt Stan minder geëngageerd dan vroeger.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

N-VA: “Een status quo. 12 zetels dus.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

N-VA: “Vlaams Belang. Dit zou nooit aanvaard worden vanuit nationaal.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

N-VA: “Liefst een absolute meerderheid natuurlijk. Als we een meerderheid moeten vormen met een andere partij zijn er programatorisch matchen met verschillende partijen. Er zijn dus wel wat mogelijkheden. We vinden het ook wel belangrijk met welke personen we rond de tafel gaan zitten en een bestuur gaan vormen in dat geval.”

Ten huize van … N-VA (4)

Vandaag kijkt N-VA vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Van de Velde: “Wat ik in ieder geval niet meer wil, is het voortdurend geschuif binnen onze partij met mandaten en raadsleden.” (lacht)

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Foto 5-01-16 21 26 20Verstreken: “Zonder twijfel: PPS Halle. Het project is immers ruimer dan de school alleen. Waar gaan er woningen bijkomen? Waar komt het alternatief voor de parochiezaal als die wordt afgebroken?

Van de Velde: “Ook de dorpsploeg aan de Blokskens zal verdwijnen. Maar dat kan uiteraard pas als de school er effectief is en de materialen van de dorpsploeg geherlokaliseerd worden naar een ruimte bij de school en de nieuwe technische dienst.”

Verstreken: “De site aan de Lindedreef zal herbestemd moeten worden. Hier zullen woningen komen, met respect voor de identiteit van ons dorp. We moeten ermee rekening houden dat de manier van wonen verandert. Percelen en woningen wonen steeds kleiner, maar men wil nog een stukje groen om tot rust te komen. Dat is niet evident. Bovendien stijgen samenlevingsproblemen als mensen dichter bij elkaar wonen.”

Van de Velde: “En een goede sociale mix is belangrijk. We moeten voorzien in een aanbod voor jong en oud, uiteraard met de nodige hulp en ondersteuning via thuiszorg. Onze sociale dienst levert hier uitstekend werk.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Verstreken: “We moeten durven verder denken en vooruit plannen. Wat gaan we in de toekomst doen met onze kerken, met de pastorijen, enz.? Hoe gaan we daar mee om?

Van de Velde: “Waar gaat onze jeugd in de toekomst zwemmen als het preventorium in Pulderbos niet meer beschikbaar is of voldoet aan de verwachtingen? We gaan hier sowieso over de grenzen van de gemeente moeten kijken.”

Verstreken: “We moeten ook nog ruimtelijke structuurplannen maken en stedenbouwkundige verordeningen opstellen. Waar mogen welke ruimtelijke ontwikkelingen komen? Als de omleidingsweg rond Zoersel wordt aangelegd in 2017 is er een enorme opportuniteit om van Zoerseldorp meer een dorpsstraat te maken dan een doorgangsweg. Het centrum moet er verkeersluwer worden: de bus moet er zeker nog door kunnen, maar de focus ligt vanaf dan op de fietser en de voetganger.”

Van de Velde: “Het personeelskader is ook een uitdaging: wat kunnen we ons nog veroorloven? De uitleendienst bijvoorbeeld. Hoe kunnen we die optimaliseren, zodat de verenigingen nog steeds geholpen worden en deze taak minder belastend is voor de gemeente? Kunnen we dit deels uitbesteden aan een private partner?”

Verstreken: “De betaalbaarheid en de organisatie van de politie en de brandweer is ook zeker een uitdaging. Beiden worden steeds professioneler, maar kosten de gemeente ook meer. Uiteraard heb ik alle begrip voor een verdere optimalisering, maar wordt de hulpverlening er beter van? Dat weet ik nog zo niet. Onze vrijwillige brandweer deed ook uitstekend werk. Zoersel betaalt momenteel ten opzichte van omliggende gemeenten weinig voor de brandweer. We hebben 1 professionele brandweerman tegenover een ploeg van een tiental professionelen in Malle, wat een kleinere gemeente is. Onze kazerne barst ondanks dat uit haar voegen. We vertrekken hier met een achterstand en het zal duidelijk zijn dat we in een toekomstig scenario niet in elke gemeente de infrastructuur zullen kunnen behouden.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van de Velde: “Als we de absolute meerderheid hebben! (lacht) Dan zou je meer kunnen doen. Of dit realistisch is, is wat anders. Nochtans is dat de pronostiek van Bert Claessens, onze voorzitter, en hij heeft er de laatste verkiezingen in zijn prognoses nog nooit naast gezeten.”

Verstreken: “We willen terug deelnemen aan het beleid. In de meerderheid heb je de kans om effectief dingen te realiseren i.p.v. erover te praten. Veiligheid bijvoorbeeld is een thema waar Vlaams Belang mee uitpakt, maar wij kunnen er tenminste in de realiteit iets rond doen.
Qua zetels zal ik zeer tevreden zijn als we terug hebben wat we nu hebben. Ondertussen blijven we verder werken en blijven we meer ervaring opdoen om er in 2018 meer te staan.”

Van de Velde: “Als we onze zetels kunnen houden, zal dat een blijk van vertrouwen van de bevolking zijn.”