Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Wie is er tegen fietsers? Niemand? … Echt niemand?

Op verzoek van de Groen-fractie werd de ondertekening van het charter Sterk Fietsbeleid aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. Het charter is een oorkonde van de hand van Fietsberaad Vlaanderen, een organisatie opgericht binnen de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

Met het charter wil Fietsberaad Vlaanderen het potentieel van fietsen en de voordelen ervan, zowel voor functionele als recreatieve doeleinden in de verf zetten en enkele uitgangspunten formuleren.

Leest u even mee?
– Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop.
– Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.
– Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking.
– Fietsen bespaart ruimte.
– Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel.
– Fietsen is duurzaam.
– Investeer in een fietscultuur.
– Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevorderen.
– Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser.
– Luister naar fietsers.

Gemeenten die het charter ondertekenen selecteren minstens drie uitgangspunten waarrond ze een concrete actie wil ontwikkelen en realiseren voor 31 december 2018.

Fractievoorzitter van Groen, Marc de Cordt, bepleit het eigenhandig bijgevoegde agendapunt met een zakelijkheid die we laatst hebben vastgesteld in “Karakter” van F. Bordewijk. Ondanks het gebrek aan brio wordt het agendapunt met unanimiteit goedgekeurd door de raad.

Evident, als je ziet waarover het charter gaat en waar de uitgangspunten van de oorkonde niet verder gaan dan het gezond boerenverstand van elke lokale beleidsmaker.

De heraanleg van een fietspad, het aanbrengen van betere verlichting in fietsenstallingen en een fluoactie bij de start van de herfstperiode is al voldoende om te voldoen aan het charter.

Wie kan er nu tegen de punten van het charter zijn? De gemeente die niet standaard werkt aan een beleid dat op z’n minst leidt tot 3 concrete acties binnen een periode van een halve legislatuur moeten we nog tegenkomen. Welke meerwaarde een dergelijk charter heeft, ontgaat ons dan ook compleet.

Toch wel jammer van de tijd die binnen de Vlaamse administratie, tijdens fractievergaderingen op alle politieke niveaus, gemeenteraden, colleges en andere vergaderingen wordt besteed aan dit soort no-brainers.

(17 november 2015)

Halle breidt verder uit

IGEAN dienstverlening zal in opdracht van het gemeentebestuur gronden ter grootte van 33.240 m2 aankopen gelegen aan de Driesheide, Watermolen en Pannenhuisstraat. Het bestuur wil mogelijkheden voor betaalbaar wonen creëren in het binnengebied van deze zone. De kavels zullen relatief klein gehouden worden en zullen aangeboden worden tegen betere voorwaarden dan de marktprijs.

Hierdoor komt er in de toekomst een groot woonproject bij in Halle.

Open VLD en Groen staan kritisch ten opzichte van de bodemattesten die nodig zijn voor de site Van Aerde waar vroeger ook een tankstation voor vrachtwagens aanwezig was. Burgemeester Verstreken antwoordt dat er een oriënterend bodemonderzoek is geweest en dat een beschrijvend bodemonderzoek niet nodig is. Mocht er toch nog vervuiling vastgesteld worden, dan kan nog steeds overgegaan worden tot een beschrijvend bodemonderzoek.

Groen vraagt zich af waar het buitengebied voor gebruikt zal worden. De burgemeester geeft aan dat deze beslissing enkel gaat over de aankoop van de gronden. De feitelijke invulling en de criteria zullen mogelijk middels een wedstrijd toegekend worden aan een projectontwikkelaar die moet zorgen voor een mix van betaalbaar wonen, groene zones, lage belasting van de omgeving, nieuwe vormen van wonen, enz.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) hekelt het feit dat vanmorgen in de digitale versie van Het Nieuwsblad reeds een uitgebreid interview staat met de burgemeester over dit project terwijl de gemeenteraad er zich nog niet over uitgesproken heeft. Burgemeester Verstreken zegt dat de journalist haar heeft gecontacteerd naar aanleiding van de agenda van de gemeenteraad. Ze heeft uitdrukkelijk gesteld dat zou toegevoegd worden ‘als de gemeenteraad het punt goedkeurt’. Wat ook is gebeurd.

(20 mei 2014)

Nieuwjaarsreceptie Groen Zoersel (1 feb 2014) – deel 3

VAST & VLOEIBAAR

Ondanks de beperkte opkomst spaart Groen koste nog moeite om de aanwezigen in de watten te leggen.

De bierproeverij kadert in het project ‘Iedereen mondiaal’, een initiatief van 11 11 11 en de provincie Antwerpen. Voor een beperkte prijs nodig je een lesgever uit die een workshop geeft in verschillende disciplines gaande van een kookworkshop, over een gps-stadsspel tot een chocolade- of in dit geval een bierproeverij.

Zoersel scoort op dit moment trouwens het best van de 11 deelnemende gemeenten als toporganisator van activiteiten.

We krijgen een degustatiefiche met smaken en geuren in de hoop om onze proefbeleving te intensifiëren. Jammer genoeg geeft de jonge, en volgens ons nog te onervaren, lesgeefster geen duiding bij de fiche.

Op tafel staan alleen lokale (bio)producten. Het bier is bio, de kaas, het vlees en het brood ook.

We proeven 4 van de 70 biobieren die België rijk is: Saison Dupont, Maya-bier, Gageleer en Leireken. Vier verschillende smaken, maar geen een bier dat een wrange nasmaak nalaat.

De formule blijkt dus te werken. De eerder vooringenomen beeldvorming ten opzichte van biobier blijkt onterecht. Missie geslaagd.

Na de bierproeverij worden nog extra bieren geserveerd zoals Kempisch Vuur uit buurtgemeente Zandhoven. We krijgen ook de gelegenheid om te proeven van de laatste bak Bolivar, de wereldwinkel-tegenhanger van de blonde Leffe. Veel (h)eerlijker dan de interbrew-chemie, maar toch blijft het bier niet langer in het gamma van de wereldwinkel. Volgens de uitgangspunten van Oxfam moet meer dan 51% van een product fairtrade zijn om verkocht te mogen worden in de wereldwinkel. Bieren voldoen met hun merendeel aan lokaal water dus niet aan de strenge criteria. Bye bye lekker bier dus. Jammer dat door het vasthouden aan achterhaalde principes een lekker bier niet langer verkrijgbaar is.

Ook op de receptie die volgt op de bierproeverij worden de smaakpapillen verwend. Een eindeloze rij hapjes passeert de revue: mini-pizzaatjes en mini-videetjes, wraps, cakejes, taart en ga zo maar door. Wie met honger naar huis gaat, is niet goed wijs. Er blijft gezien het beperkte gezelschap dan ook een berg hapjes over die verdeeld worden onder de bestuursleden.

(4 februari 2014)

foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie Groen Zoersel (1 feb 2014) – deel 2

POLITIEK & PERCEPTIE

Nationale boegbeelden zijn er niet op de receptie van Groen Zoersel. Toch verwijst voorzitter Frijters in zijn speech ook naar de nationale agenda.

In tegenstelling tot de voorbije jaren waarin we ongeveer elk jaar wel eens naar het kieshokje moesten, dienen de komende jaren zich, behoudens een val van de federale regering, verkiezingsstil aan. Als nu het verschil niet gemaakt wordt, is het 4,5 jaar wachten op een herkansing. De toekomst ziet er echter rooskleurig uit volgens Frijters. Niet alleen is de voorbije jaren op nationaal vlak enorm geïnvesteerd in een breed programma dat haalbare oplossingen biedt, er staat ook een ploeg van capabele politici klaar die het kunnen waarmaken. Zij kunnen de ‘position switch’ realiseren.

De voorzitter blikt ook terug op het eerste politieke jaar in Zoersel.

“Vele partijen hebben het probleem dat na lokale verkiezingen het aantal aanwezigen op vergaderingen daalt. Bij ons is dit net omgekeerd. Onze livings zijn bijna niet groot genoeg meer om al het aanwezige volk te laten zitten. Het bestuur van Groen Zoersel is bijna verdubbeld, en dit stemt ons natuurlijk uitermate positief!”

Frijters wijst ook op de studiedag die Groen in eigen rangen hield. De basisvraag op de studiedag was ‘Wie zijn we en wat willen we betekenen voor elke inwoner van Zoersel?’
Een zeer goede zet dat je jezelf als partij bevraagt, maar als we het goed begrepen hebben, gebeurde de bevraging en visievorming zuiver intern. We vragen ons dan ook af in hoeverre de uitgestippelde ideeën ter verbetering effectief gedragen worden door wijken, verenigingen en andere belangengroepen in de gemeente.

Vervolgens neemt fractieleider Marc de Cordt het woord. Hij gaat vooral in op de constructieve houding die Groen waarneemt in de gemeenteraad onder het motto ‘constructief als het kan, kritisch waar nodig.’

Groen heeft er een sport van gemaakt om op quasi elke gemeenteraad zelf een agendapunt op de agenda te zetten. Slechts een keer volgde de gemeenteraad het voorstel, toen Groen voorstelde om de borden die een doodlopende straat aangeven aan te vullen met een fiets-symbool om fietsers erop attent te maken dat ze op bepaalde plaatsen wel door kunnen fietsen. Alle andere punten werden meerderheid tegen minderheid weggestemd: het in herzien van de voorgestelde wegbreedte bij de heraanleg van de Krimveldweg, de vraag tot openstelling van een gecontesteerde buurtweg, de vraag om brief te sturen naar de Vlaamse regering omwille van de veranderde visie m.b.t. de milieuconvenant, enz.

De retoriek van Groen kleurt heel donkergroen in tussenkomsten op de gemeenteraad en dat is jammer. Hierdoor laten de groenen soms kansen liggen om zich te profileren op andere domeinen waar binnen het partijbestuur voldoende expertise aanwezig is, bv. de financiële toestand van de gemeente.

De politieke afsluiter komt opnieuw van Emery Frijters. Geïnspireerd door komiek Erhan Demirci die zich onlangs op Canvas in het programma “Nuff Said” uitgebreid excuseerde in naam van alle allochtonen, verontschuldigt de voorzitter zich voor een aantal groene feiten.

“Sorry aan ons bestuur voor die lange vergaderingen, telkens weer.
Sorry voor de talrijke Doodles met NOG maar eens de vraag om samen te komen
Sorry voor de partners van ons bestuur, die weeral eens alleen thuis zitten of andersom, het kot vol hebben.
Sorry voor de zoute chips op tafel terwijl je liever paprika eet.
Sorry voor al die kwissen die we winnen met ’t Is Groen.
Sorry voor dat kleinere aantal dat we verliezen
Sorry daarvoor…
Sorry aan onze burgers voor ons imago
Sorry voor onze geitenwollensokken, die pikken zo
Sorry voor onze elektrische fietsen
Sorry dat we zo van bomen houden
Sorry dat we het Zoerselbos koesteren
Sorry dat we graag wandelen in de Halse Bossen
Sorry voor ons Wereldrestaurant
Sorry voor onze goede ideëen, we kunnen er echt niet aan doen
Sorry voor onze maatregelen voor verkeersveiligheid
Sorry voor onze stedenband met Bohicon, deze vinden we echt heel nuttig
Sorry voor onzen Bob, die 12 jaar lang schepen is geweest
Sorry voor onze Marc, die helaas voor jullie in de gemeenteraad zetelt
ZEKER Sorry voor mezelf, die in de OCMWraad zetel
Sorry daarvoor…
Sorry aan onze collega-politici voor onze interventies in gemeente- en OCMWraad
Sorry voor de toegevoegde agendapunten
Sorry voor onze constructiviteit als we vinden dat jullie goed bezig zijn
Sorry voor onze kritiek als we vinden dat jullie net NIET goed bezig zijn
Sorry voor de vastberadenheid als het thema ons aanbelang
Sorry dat we ook onze zeg daar over willen doen
Sorry voor onze hunker naar diversiteit want voor ons is iedereen gelijk
Sorry voor onze strijd tegen GAS-boetes
Sorry over ons herhaaldelijk pleidooi over duurzaamheid
Sorry daarvoor…
Sorry aan onze kiezers om ons bolletje in te kleuren
Sorry dat dit met pen en papier nog steeds een rood bolletje is en met een stemcomputer een zwart (en geen groen)
Sorry dat je op ons gaat stemmen op 25 mei 2014
Sorry dat je spijt gaat hebben als je dit niet gaat doen
Want, Sorry, helaas is Groen broodnodig in het politieke landschap. Of dit nu lokaal, provinciaal, Vlaams, Federaal of Europees is. Sorry!
Als laatste en dan stop ik er echt mee: Sorry voor de ontzettend lekkere hapjes die we hier voorgeschoteld krijgen. Sorry dat Lucia, Linda, Gaby, Laetitia en Monique en de rest hier zo voor gezorgd hebben.
Sorry dat de wijn en het bier ook zo lekker is! Duizendmaal Sorry! Sorry, Sorry, Sorry Sorry, Sorry, Sorry, Schol!”

(4 februari 2014)
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Nieuwjaarsreceptie Groen Zoersel (1 feb 2014) – deel 1

SFEER & GEZELLIGHEID

Een bierproeverij als nieuwjaarsreceptie. Dat hadden we nog niet gehad. Elke politieke partij moet in een samenleving die meer en meer ‘selfie’ wordt op zoek naar een andere invulling voor de klassieke nieuwjaarsreceptie. Die trekken hoe langer hoe minder volk. Recepties zijn er in overvloed en politiek engagement lijkt stilaan iets wereldvreemds te zijn. Het is verre van evident in deze socialemediatijden om je wagentje publiekelijk aan een of andere politieke trekhaak te hangen. Je wordt al snel in een kamertje geduwd van eenheidsdenken waar je alle argumentatie nodig hebt om een basis aan redelijkheid te verdedigen, en waar je bovendien ook als politiek militant of mandataris de gaffels van partijgenoten op hogere niveaus moet verantwoorden naar je familie, vrienden en kennissen. Daarnaast staat op je ‘job description’ dat je ten allen tijde correcter moet zijn dan de andere medemensen in het naleven van wetten en alles wat verwacht wordt van vertegenwoordigers van de maatschappij.

De groene vertegenwoordigers des volks zijn doorgaans nog correcter in de dingen des levens dan andere stervelingen omdat ze het voortbestaan van de planeet op hun eigenste schouders moeten torsen.

Nationaal heeft de partij met de komst van Wouter van Besien en zijn nieuwe ploeg een koerswijziging doorgevoerd. Groen wil niet langer de geitenwollensokkenpartij zijn van Magda Aelvoet en Jos Geysels. Er zijn zelfs groene parlementairen die in maatpak het spreekgestoelte bestijgen, zoals de jonge volbloed Kristof Calvo.

Ook in het zich vastbijten in andere thema’s dan de traditioneel groene, worden de federale en Vlaamse mandatarissen door bijna alle commentatoren de hemel in geprezen. Denk maar aan Elisabeth Meuleman, de schrik van Pascal Smet in onderwijsdossiers. Of Meyrem Almaci in de bankensaga. Of Wouter van Besien op het vlak van institutionele hervorming en zijn rol in de recente staatshervorming. Uiteraard worden de groene thema’s niet vergeten, maar steevast worden ze in een redenering ingebakken die voor de gemiddelde kiezer begrijpbaar is.

Deze nieuwe strategie legt de partij nationaal geen windeieren. Groen is naast N-VA meestal de enige partij die als winnaar uit de peilingen komt en deze nieuwe koers zet zich ook verder in het ledenaantal dat spectaculair is gestegen de voorbije jaren.

De bierproeverij van Groen Zoersel vindt plaats in de Kiekeboes, een basisschooltje in de Zoerselse dorpskern. Er brandt nergens licht in de school en even vermoeden we dat we ons van uur of dag vergist hebben. Dan valt ons oog op een pijl die naar een zwart gat wijst. Als we dichterbij komen, springt dankzij een sensor een licht aan zodat we de volgende pijl zien hangen. Dit ritueel herhaalt zich drie keer zodat we uiteindelijk toch zicht krijgen op een verlicht lokaal. Ook al zijn we ongeveer twintig minuten te laat, er heerst nog een gezellige werkijver om de refter in te richten.

Bij binnenkomst worden we zeer hartelijk begroet door alle aanwezigen. Naast een deel van het partijbestuur is ook Daniel Willaeys van VELT aanwezig.

De degustatietafel is mooi gedecoreerd met aangepaste placemats, stijlvolle Oxfam-degustatieglazen en takjes groen. Het valt ons op dat er maar één tafel ingedekt is als degustatietafel, terwijl er nog verschillende frisgroene sta-tafels zonder degustatieglazen staan. Waarschijnlijk moeten die nog van glazen en placemats voorzien worden, nemen we ons voor.

Tot even later fractieleider Marc de Cordt de aanwezigen vraagt om plaats te nemen aan de degustatietafel, “want ik denk dat we voltallig zijn.”

Voltallig? We zijn met ons beiden meegerekend met 11 aanwezigen! Zonder Daniel en zonder ons zou de degustatie dus een partijbestuur-onderonsje zijn, inclusief partners.

Emery Frijters, voorzitter van Groen Zoersel, vertelt ons dat de opkomst voor de proeverij inderdaad tegenvalt. De proeverij is nochtans gratis, ook al mag iedereen een vrije gift geven achteraf. Op de receptie die volgt op de proeverij verwacht Frijters nog extra mensen. Daarin krijgt hij gelukkig gelijk. Er sluiten nog mensen aan, waaronder Hugo van Alphen van Heerlijk Zoersel samen met een partijgenoot, en ook vertegenwoordigers vanuit andere lokale afdelingen zijn present. Roel van Elsacker die namens CD&V aanwezig wilde zijn, liet zich verontschuldigen. Vanuit sp.a is er niemand aanwezig, terwijl Frijters en De Cordt wel eerder hun opwachting hadden gemaakt op de sp.a-receptie.

Groen Zoersel is in tegenstelling tot de nationale strategie nog steeds zeer sterk gefocust op de klassieke groene thema’s als milieu, afval, energie en ontwikkelingssamenwerking. Buiten deze lijntjes kleuren, gebeurt zeer weinig en daardoor heeft de partij het moeilijk om een groter publiek aan te spreken. Als we oud-schepen Bob Peeters mogen geloven, is dat overigens ook niet de ambitie van Groen in Zoersel. Voor de verkiezingen gaf hij nog aan ‘dat het niet de bedoeling is in andere vijvers te vissen’.

De gevolgen laten zich nu gelden. De partij heeft slechter gescoord dan ingeschat en heeft moeite om zich te (her)profileren.

Op zich een logisch gevolg, want een beetje bioloog weet dat wanneer je vijver overwoekerd wordt door groene algen, draadalgen meer precies, de vijver en alles wat erin zit, geleidelijk aan verstikt. Je moet ingrijpen om erger te voorkomen. Als je als partij niet investeert in de uitbouw van je partij dan sterft geleidelijk aan je eigen kiezerspubliek uit.

Het is in die zin tekenend dat een niet politiek evenement van Groen Zoersel, het Wereldrestaurant, elk jaar meer dan 100 eetlustigen op de been brengt. Blijkbaar slaat de wereldkeuken wel aan, maar het politiek verhaal niet (meer).

Dankzij Emery Frijters zijn na de verkiezingen een aantal leden toegetreden tot het partijbestuur en is er opnieuw een enthousiaste bestuursploeg. Hij staat nu met zijn team voor een enorme uitdaging: het opengooien van de deuren en de vensters van de partij door oren en ogen de kost te geven in wijken, bij verenigingen, en waarom niet bij middenstanders, om te polsen wat er leeft bij de bevolking en frisse antwoorden te formuleren vanuit Groen op de gemeenteraad en de OCMW-raad. Alleen op die manier zal Groen in de toekomst opnieuw kunnen groeien in aantal leden, kiezers en zetels.

De sfeer op de proeverij en de receptie is op zich zeer gemoedelijk omdat iedereen iedereen kent en dat schept uiteraard een band.

Over het concept van de bierproeverij, gecombineerd met een receptie kunnen we niet anders dan lof uiten. Het is dan ook erg jammer dat niet meer sympathisanten via deze originele formule in contact komen met de partij.

(4 februari 2014)
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.
foto van Tom Sleeuwaert.

Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid

Op de gemeenteraad staat de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 en de vaststelling van de gemeentebelasting en retributies geagendeerd.

Burgemeester Verstreken en schepen voor financiën Sebreghts leggen gedurende meer dan een half uur klemtonen in de nota en beklemtonen dat het niet evident is om het plaatje te laten kloppen met de stijgende verantwoordelijkheden van de gemeente en enkele financiële tegenvallers. Toch blijven op enkele kleine indexaties na de belastingen en retributies op hetzelfde niveau.

Na de toelichting neemt Stan Bartholomeeusen (Open VLD) als eerste het woord. “Deze meerjarenplanning smaakt zoet en bitter”, volgens Bartholomeeusen. “Enerzijds wordt de analyse van Open VLD eindelijk gevolgd dat de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, de gemeente best terugplooit op haar kerntaken en beter investeert in kleine dan in megalomane projecten. Anderzijds blijft de schuldgraad van de gemeente hoog (25 miljoen euro) en valt hier geen dalende trend vast te stellen, terwijl de gemeente een stuk van haar patrimonium verkoopt (o.a. oude OCMW-gebouwen in Zoersel) en hiervoor 5 miljoen euro inschat aan inkomsten. Verder worden heel wat projecten opgesomd waar geen uitgaven tegenover staan, bv. een nieuwe bestemming voor de lindeboom, de feestzaal in Bethaniën, recreatieve sportmogelijkheden, inrichting gebouwen Galilea en De Rank op de site Bethaniën. Je zou dus vermoeden dat de schuldgraad zou dalen, maar dat is niet zo.”

Schepen Sebreghts gaat niet in op de concrete punten van de Open VLD’er en wijst erop dat er in het verleden goed bestuurd is en dat het de intentie is van de meerderheid om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden. De schepen maakt er zich in ons ogen net iets te gemakkelijk vanaf door te stellen dat Open VLD hiervan niet te overtuigen valt en dat hij hier dus niet dieper op in hoeft te gaan.

Katrien Schryvers zegt dat de herbestemming van de feestzaal en de gebouwen op de site Bethaniën deel uitmaakt van de verwerving van de site Bethaniën en dat het bestuur hier niet onderuit kan, ook al behoren in het huidige financieel kader deze herbestemmingen niet tot de kerntaken van de gemeente. Ze gaat ervan uit dat via een PPS-formule de kosten voor de gemeente beperkt zullen blijven of zelfs zullen uitblijven. Volgens Schryvers voldoet het Lindepaviljoen niet meer aan de noden van actuele musea. Ze wil in deze legislatuur onderzoeken of het Lindepaviljoen op termijn moet blijven bestaan of de lindeboom niet beter bij De Bijl geïntegreerd kan worden. Hiervoor is nog geen budget voorzien, laat staan dat hiervoor al een duidelijke visie bestaat.

Marc Somers (sp.a) en Jos van Dongen (Vlaams Belang) hekelen dat de gemeente zegt dat ze moet terugplooien op haar kerntaken en dat de meerderheid reeds verschillende keren heeft aangegeven dat hierover een debat gevoerd zal worden. Dat debat heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden binnen de gemeenteraad, toch agendeert de gemeente een meerjarenplan waarin bv. de antennes worden afgeschaft. Schepen Sebreghts zegt dat het inderdaad goed zou zijn om dit debat open te trekken. Gezien de goedkeuring van het meerjarenplan en de daarin reeds gemaakte keuzes zijn dit echter vijgen na Pasen.

Marc de Cordt (Groen) vraagt waarom er geen budget voorzien is voor PPS Halle (met o.a. de herinrichting van de schoolomgeving Halle n.a.v. de integratie van beide scholen). Volgens burgemeester Verstreken zal, in hoofdzaak door samenwerking met de privé, de herinrichting voor de gemeente budgetneutraal kunnen gebeuren. Stan Bartholomeeusen kapittelt deze visie door te stellen dat bv. de vervanging van de parochiezaal van Halle onmogelijk volledig gedragen kan worden vanuit privémiddelen. “Onwaarschijnlijk dat het bestuur ervan uitgaat dat dit allemaal gratis kan,” besluit Bartholomeeusen.

Het meerjarenplan wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.

(17 december 2013)

Een wereld van verschil?

Dat de gemeenteraad begint met een extra agendapunt van Groen is ondertussen stilaan traditie geworden. Fractieleider Marc de Cordt neemt het woord, of het nu gaat over het willen versmallen van de Krimveldweg bij de heraanleg van de straat, het open maken van een trage weg of zoals nu de vraag van de Groen-fractie om een open brief aan de Vlaamse regering te sturen omwille van het afschaffen van het ‘milieuconvenant’, uit vrees dat de duurzaamheidsdynamiek van de gemeente hierdoor zal breken.

Een goede manier om jezelf als partij in de kijker te zetten en de noodzaak van Groen in het gemeentelijk beleid aan te tonen. Toch is de keuze van de profileringspunten niet altijd even gelukkig.

De buurtbewoners van de Krimveldweg vonden in Groen weliswaar een luisterend oor, maar door het lokale belang boven de principes te stellen die bij wegenwerken al in de vorige legislatuur bestonden toen Groen mee in de meerderheid zat, klinkt de vraag wel erg populistisch door. Ook het open maken van de trage weg is reeds een dossier uit de vorige legislatuur.

De actuele vraag van Groen omtrent het milieuconvenant kon redelijk eenvoudig geparkeerd worden door de N-VA-schepen voor milieu, Koen Paredaens. In zijn overtuigend voorgelezen antwoord op de voorgelezen vraag van raadslid De Cordt, kapittelde de schepen de vraagsteller door de open brief af te doen als een politieke stunt van enkele gemeentebesturen waar Groen deel van uitmaakt. Volgens Paredaens ontslaat het afschaffen van de middelen de lokale besturen niet om hun verantwoordelijkheid te nemen. De schepen verwees hierbij naar de situatie in Boechout waar Groen mee in de meerderheid zit en haar verantwoordelijkheid ontloopt, dixit Paredaens. Volgens de schepen blijft Zoersel investeren in rioleringswerken, blijft de verantwoordelijke ambtenaar in functie en zal er dus niet gesaneerd worden op dit vlak. Paredaens nodigde De Cordt daarom uit om een brief aan zijn Boechoutse collega te sturen. De Cordt repliceerde dat hij gerust is in het beleid van zijn collega.

De vraag van Groen werd weggestemd door de meerderheid.

Dat Groen zich wil profileren in de gemeenteraad is uiteraard haar goed recht, sterker nog: het is haar verdomde plicht. De raad is immers hét forum voor elke politieke fractie om de eigen standpunten en maatschappijvisie in concrete dossiers te laten gelden.

Groen slaagt er echter vooralsnog niet in om aan te tonen dat de afwezigheid van de partij in de meerderheid een gemis is voor het Zoerselse (groen)beleid.

De kracht van verandering?

De meerderheidspartijen van de nieuwe ploeg hebben ook in de vorige legislatuur samen bestuurd. Het uitwerken van een beleidsnota die verder bouwt op het reeds uitgezette beleid, waar zowel N-VA als CD&V 100% achter kunnen staan, zou dan ook geen probleem mogen zijn.

Toch verraadt de lange periode die nodig was om tot de beleidsintenties te komen dat er meer aan de hand was.

N-VA is immers naar de kiezer getrokken met de boodschap ‘De kracht van verandering’. Deze verandering moest dan ook duidelijk te zien zijn in de tekst, zonder het verleden te ontkennen. Geen sinecure.

Bovendien is de verschuiving van het zwaartepunt binnen de meerderheid van CD&V naar N-VA lange tijd problematisch geweest. Enerzijds omdat N-VA te weinig ervaren politiek personeel in huis had dat kon optornen tegen de decennialange wezenlijke bestuurservaring van CD&V. Anderzijds omdat CD&V moeilijkheden ondervond om de nieuwe rol waar te nemen als eerste violist i.p.v. als dirigent van het orkest.

Het resultaat van maandenlange besprekingen is een vage tekst die veel vragen onbeantwoord laat. In elk geval leest de tekst niet als een ambitie om veel te veranderen of te verbeteren.

Jos van Dongen van het VB geeft terecht aan dat de beknopte toelichting van de intenties door de burgemeester meer details bevatte dan de nota zelf, bv. over het afbreken van het Zonneputteke nadat de nieuwe bibliotheek gerealiseerd is waarover niets te lezen is in de tekst.

Ook Marc de Cordt van Groen herkent zeer veel punten die een verderzetting zijn van het vorige bestuur en mist de kracht van verandering.

(21 mei 2013)

N-VA-voorzitter Janssens haalt uit naar Groen

Kersvers N-VA-voorzitter Christiaan Janssens haalt uit naar de lokale afdeling van Groen in Zoersel.

Groen had geschreven dat N-VA bij de verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigers in intercommunales voor verschillende functies een kandidaat van het Vlaams Belang had gesteund. Janssens ontkent dit nu.

Onze redactie had dit weekend nochtans een gesprek met een N-VA-verkozene. Die bevestigde de steun aan Vlaams Belang met de boodschap dat ‘Walter Vochten’ toch geen ‘verkeerde’ is. “In Antwerpen zit Groen zelfs samen met de PVDA in een meerderheid, en dat kan wel?” vervolgde de N-VA’er.

Bovendien weet iedereen die op de laatste gemeenteraad aanwezig was dat enkele N-VA’ers inderdaad effectief hun stem hebben gegeven aan het Vlaams Belang. Dit in twijfel trekken, is het licht van de zon ontkennen.

http://www.zoe.fm/regionieuws.php?id=23500

(11 maart 2013)