Kerst in Zoersel, vrede in de stal

Op de laatste politieraad werd de gemeentelijke bijdrage voor Zoersel goedgekeurd voor de politiezone. Dit gebeurde echter niet unaniem. CD&V-raadsleden Jan de Prins en Roel van Elsacker onthielden zich.

De burgemeester leidt ruimer dan gewoonlijk dit agendapunt in. De stijging is voorzien binnen het meerjarenplan en ze stelt ook dat er geen reserves meer zullen opgebouwd worden naar de komende jaren. Verder gaat ze in op de ANPR-plannen en andere engagementen die vanuit de politiezone zijn gekomen na de kritiek vanuit de gemeente Zoersel die vorig jaar middels een motie werd uitgedrukt.

Marc de Cordt (Groen) hekelt het feit dat er geen toelichting over dit punt op papier voorligt. “Dit punt ligt ter goedkeuring voor, maar waar ik ook mijn licht heb opgestoken, ik vond nergens extra informatie.” Verstreken antwoordt dat de verslagen van de politieraad en het politiecollege vrij zijn. “Klopt, maar dan zouden ze wel beschikbaar moeten zijn. De laatste verslagen dateren respectievelijk van juni en september,” antwoordt De Cordt schamper. Groen en andere fracties zijn niet vertegenwoordigd in de politieraad. Daarom vraagt De Cordt om de verslagen sneller ter beschikking te stellen en punten die goedgekeurd moeten worden grondig schriftelijk te motiveren. Hij stelt vervolgens voor het punt te verdagen tot deze info wordt gegeven.

Ook Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt zich af waarom er weer 6% extra bijkomt en zegt dat er een signaal gegeven moet worden. Hij mist, net als Groen, de details van de volledige begroting.

Roel van Elsacker (CD&V), getooid in een vrolijke kersttrui, is in tegenstelling tot de gemeenteraad van december 2015 zeer positief over de inspanningen die eindelijk geleverd worden vanuit de zone. Een pluim die hij deels op zijn hoed steekt omwille van de kritische stem die hij in het verleden liet horen in de politieraad en de gemeenteraad over het gebrek aan transparantie vanuit de zone en de dreigende stijging van de bijdrage van de gemeente Zoersel.

Vorig jaar nog leidde dit jaarlijks terugkerend punt op de agenda van de gemeenteraad tot een ongeziene publiekelijke vertrouwensbreuk tussen de meerderheidspartijen. Burgemeester Verstreken had volgens CD&V solo slim gehandeld in de negotiaties met de andere gemeenten in de politiezone zonder terug te koppelen of af te stemmen met de coalitiepartner.

Met de onthouding van Van Elsacker en De Prins op de politieraad hadden velen verwacht dat er een sequel zou volgen op de pijnlijke vertoning van vorig jaar.

Van Elsacker is, zoals gezegd echter gelukkig gestemd. Volgens hem is er dankzij de motie in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de kritiek van de gemeente Zoersel. Hij geeft aan dat de communicatie vanuit de politie veel beter is. Er is ook duidelijkheid gekomen in de fasering van de ANPR-camera’s en er komt ook een evaluatie van het cameraproject. En ook de belofte om gedetailleerde info te krijgen van alle ongevallencijfers, stemt Van Elsacker vrolijk.

Over het financiële plaatje is de CD&V fractieleider niet onverdeeld blij. Hij stelt zich de vraag waarom het nodig is een rekeningoverschot van 1,5 miljoen op te bouwen en de bijdrage van onze gemeente hiervoor te laten stijgen. Zijn vrees dat de bijdrage vanuit de gemeente ook de komende jaren verder zou stijgen, werd in de inleidende motivering bij het agendapunt door de burgemeester ongedaan gemaakt.

Daarmee was de laatste hete aardappel uit de mand gelicht zodat de dotatie ook door CD&V kon worden goedgekeurd. Van Elsacker en De Prins onthouden zich omdat dit ‘in lijn is met het stemgedrag in de politieraad’.

Het moge duidelijk zijn dat er in de periode tussen de politieraad en de gemeenteraad aardig wat binnenskamers is gebakkeleid tussen de coalitiepartners om een gezichtsverlies als vorig jaar te vermijden. We vinden het een goede evolutie dat dit soort interne verschillen binnen het college worden besproken en dat de coalitiepartijen niet vechtend over de straatstenen rollen.

 

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Verslag nieuwjaarsreceptie Groen (6 februari 2016) – deel 3

POLITIEK & PERCEPTIE

Voorzitter Frijters neemt vlak voor het dessertenbuffet wordt aangevallen kort het woord. Ook al is het intussen 6 februari, Frijters blikt terug op 2015 als ware het vandaag Nieuwjaarsdag en zijn uitgeprinte speech een nieuwjaarsbrief.

Foto 6-02-16 20 32 362015 was een somber jaar volgens de voorzitter. Angst, polarisering en asociaal lijken wel de kernwoorden om het voorbije jaar te typeren. Frijters drukt de hoop uit dat er een kentering komt, een kentering waarin hij Groen een belangrijke rol ziet spelen. Zo kan angst omgezet worden in hoop om te komen tot oplossingen van wereldproblemen, verandert polarisering in solidariteit en valt de ‘a’ weg in ‘asociaal’.

Volgens de voorzitter dringen belangrijke maatschappelijke keuzes zich op. Positieve oplossingen zijn nodig, ook in Zoersel.

Frijters vindt het dan ook erg dat de meerderheid meer opvalt door haar gekibbel in plaats van met resultaten te komen. Hij geeft de meerderheidspartijen een niet mis te verstane boodschap: ‘Dit helpt Zoersel niet vooruit!’

Net voor hij het woord aan fractieleider De Cordt geeft, zegt Frijters dat het de komende jaren wennen zal zijn voor hem. Sinds begin dit jaar is hij immers niet langer OCMW-raadslid, een taak die hij met veel plezier en overgave heeft uitgevoerd. Frijters zegt trots te zijn op het sociale beleid van Zoersel waar hij mee zijn schouders onder heeft gezet. Hij pikt er de goed georganiseerde opvang van de vluchtelingen in Zoersel uit als een van de beleidskeuzes waar hij het meest trots op is en drukt zijn hoop uit dat dit in de laatste drie jaar van de legislatuur wordt voortgezet door Frederika Houwelijckx van sp.a die de fakkel van hem overneemt in het OCMW.

Houwelijckx is naast Jos Vekemans (Heerlijk Zoersel) overigens de enige Zoerselse politicus die aanwezig is op de receptie. De meerderheidspartijen geven beiden verstek geven op de receptie van hun vroegere coalitiepartner.

Marc de Cordt stelt de aanwezigen de retorische vraag ‘Hoe gaat het met de politiek in Zoersel?’ Volgens hem kun je hierop twee antwoorden krijgen. Een ‘Bwah, het valt wel mee’ van mensen die niet verder kijken dan hun eigen voordeur en een ‘Niet goed bezig’ voor wie verder kijkt, voor wie toekomstgericht denkt.

Foto 6-02-16 20 38 22.jpgVolgens De Cordt heeft Zoersel geen beleid. ‘Vroeger waren we koploper, onder andere dankzij Bob Peeters, en nu geraken we steeds verder achteraan in het peloton.’ De fractieleider haalt de burgemeesterconvenant als voorbeeld aan. Door die te ondertekenen, engageert een lokale overheid zich om klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. In de Igean-regio zijn volgens De Cordt zo goed als alle andere gemeenten Zoersel voorgegaan, zelfs Zandhoven. Zoersel heeft deze convenant nog steeds niet ondertekend.

De Cordt ziet wel positieve punten, zoals het sociaal beleid en de recente opvang van vluchtelingen. Maar de eindbalans blijft voor hem negatief omdat er veel te weinig gebeurt.

Groen wil constructief oppositie voeren door punten op de agenda te zetten. En de meerderheid volgt deze voorstellen meestal volgens De Cordt. Het zijn punten die de meerderheid zelf niet oppakt, maar toch belangrijk zijn, volgens de fractieleider.

De speechen van Frijters en De Cordt waren ondanks de vingerwijzingen naar de meerderheid redelijk braaf van toon en te algemeen om te beklijven. Waarom niet de leden en de sympathisanten verrassen met nieuwe voorstellen die het constructieve karakter van het groene oppositiebeleid in de verf zullen zetten? En waarom ook geen nationaal kopstuk uitnodigen op de receptie? Groene parlementairen zoals Almaci, Calvo en De Vriendt zijn publiekstrekkers, zowel voor de eigen leden als voor sympathisanten.

Verslag nieuwjaarsreceptie Groen (6 februari 2016) – deel 2

VAST & VLOEIBAAR

Het dessertenbuffet werd samengesteld met creaties van de bestuursleden en ziet er zeer lekker uit. Chocomousse à la Jeroen Meus, chocodesserts op basis van tofu, dadeltruffels, een gigantisch lange cake, tarte tatin, fruitsla, koekjes, tiramisu, en ga nog maar even door. Hier is werk van gemaakt.

Op de partytafeltjes staan fijn gesneden groentjes en dipsausjes, potjes chips en nootjes en kaas. En niet zo maar een kaas, nee, in primeur wordt de kaas gepresenteerd die gemaakt werd met Den Halse Tuimelaar door ‘t Lekker Koeike. Voorzitter Frijters is er echt wel trots op dat dit streekproduct op de tafeltjes staat, een week nadat het via sociale media werd gelanceerd.

Bij de kaas hoort natuurlijk Den Halse Tuimelaar zelf, en ook een Gageleer, een bier uit Lochristi, staat te wachten om genuttigd te worden. De aanwezigheid van deze bieren in het gamma zorgt ervoor dat zo goed als iedereen aan de partytafels bier drinkt in plaats van wijn. Naast rode en witte wijn, is er trouwens ook cava en op de toog staan er jeneverflessen, maar daar zien we niemand een neut van nemen.

Een ecologisch verantwoorde toets vinden we ook op de toog: een bag-in-box met appelsap van een mobiele fruitpers die in het najaar van 2015 onze gemeente heeft aangedaan en waar je met je appels terecht kon om ze te laten persen. Het appelsap blijft in de bag-in-boxen ongeveer een jaar lang overeind.

Als experiment wordt door Frijters verwarmd appelsap met kaneel aangeboden, maar deze kelk laten we aan ons voorbij gaan.

Dat Groen kiest voor eigen kweek op het vlak van bieren, de kaas en de alcoholvrije dranken, maar ook voor het dessertenbuffet terug valt op de eigen mensen, typeert de partij die duurzaamheid niet alleen (meer) vindt in de Wereldwinkel, maar ook in de eigen omgeving.

Verslag nieuwjaarsreceptie Groen (6 februari 2016) – deel 1

SFEER & GEZELLIGHEID

Wanneer we rond 20 uur aankomen aan het Koetshuis is traiteur Sigrid druk in de weer in haar camionette. Een traiteur? Op een receptie van Groen? Ok, dit hadden we niet verwacht.

Even later blijkt dat de traiteur bezig is haar spullen in te laden in plaats van schotels aan te rukken om de aanwezigen te verwennen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De leden van Groen waren deze middag blijkbaar uitgenodigd door het bestuur van de partij om een wandeling te maken in Halle en omgeving, om daarna rond etenstijd verwend te worden door een heuse traiteur.

‘Wij doen echt iets voor onze leden,’ grapt oud-schepen Bob Peeters. ‘Je weet dus wat je te doen staat om ook mee te kunnen genieten.’

Ondertussen valt ons oog op een uitgebreid dessertenbuffet dat de traiteur blijkbaar vergeten in te laden is. Niets is minder waar: de desserts zijn er wel effectief voor de receptie en zijn allemaal van de hand van de (partners van de) bestuursleden.

Een dessertenbuffet is op een huwelijksfeest een manier om ook kennissen en collega’s erbij te kunnen laten zijn, zonder dat je voor hen een diner hoeft te voorzien. Omdat de harde kern van familieleden en goede vrienden er op huwelijksfeesten al een diner met aangepaste wijnen op heeft zitten en je zelf als laatkomer middernacht ziet naderen, kan het feest dat erop volgt meestal niet snel genoeg beginnen. Een openingsdans wordt ingezet en daarna vliegen benen en andere ledematen uit de kom op de dansvloer.

Op de receptie van Groen gaat het er minder frivool aan toe; er is zelfs geen achtergrondmuziek. Omdat de eerste helft van de zaal wordt ingenomen door tafels waar de leden aan gegeten hadden, valt het bijna niet op dat in het tweede deel, aan de toog, partytafels staan met knabbeltjes.

De meeste leden blijven ongeveer de hele avond aan hun tafel zitten. Wie later arriveert, gaat aan een partytafeltje staan.

Iedereen die binnenkomt, wordt persoonlijk begroet door voorzitter Emery Frijters of gemeenteraadslid Marc de Cordt. Ze zorgen onmiddellijk voor een drankje en circuleren daarna tussen de mensen die alleen voor het dessertenbuffet zijn gekomen, in plaats van zich te nestelen aan een tafel, wat ten zeerste geapprecieerd wordt.

Foto 6-02-16 21 21 51.jpg

In totaal tellen we iets meer dan 30 aanwezigen, waarvan tweederde reeds aanwezig was om 20 uur. De receptie trekt dus niet veel extra bezoekers. Er zijn enkele afgevaardigden van Zoerselse politieke partijen, enkele mensen van andere Groen-afdelingen uit de regio en ook de regioverantwoordelijke van Groen is aanwezig.

Groen heeft er vanavond echt alles aan gedaan om alle aanwezigen te soigneren, zowel de leden die er al vroeger waren als de mensen die alleen voor de receptie zijn gekomen. Jammer dat niet meer sympathisanten de weg hebben gevonden naar deze receptie, want het is een ideaal biotoop om te genieten van lekkere, vaak lokale producten en tegelijk kennis te maken met de partij.

Ten huize van … Groen (5)

Vandaag beantwoordt Groen de eindejaarsvragen van DeZoerselaar

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Groen: “Roel van Elsacker (CD&V) is zeker een sterke nieuwkomer binnen de meerderheid. Hij weet waar hij mee bezig is, kent zijn dossiers en kan het ook op een aangename manier brengen. In de oppositie is Marc de Cordt (Groen) de enige echte nieuwkomer, dus hij is ook de enige die voor deze titel in aanmerking komt. Marc heeft zeker een pak dossierkennis en weet punten op de agenda te plaatsen.”
 

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Groen: “In de meerderheid zijn er wel enkele namen die we kunnen noemen. Danny Van de Velde (N-VA) omdat hij voor oplossingen gaat i.p.v. alleen voor de eigen partij te rijden. Liesbeth Verstreken (N-VA) omdat ze als persoonlijkheid de rol van verzoener met overtuiging opneemt. Katrien Schryvers (CD&V) is natuurlijk een zeer sterk figuur in de Zoerselse politiek. Ze draait ook op Vlaams niveau mee, dat geeft aan dat ze echt van tel is. Maar ook Bart Sebreghts (CD&V) is sterk omwille van zijn dossierkennis. Voor de oppositie passen we, tenzij we onszelf mogen roemen (lacht).

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Groen: “Drie graag, al zijn twee zetels meer realistisch.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Groen: “Vlaams Belang.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Groen: “Die hebben we niet. Sp.a is steeds onze bevoorrechte partner geweest, maar we zetten geen rangschikking in de andere partijen.”

Ten huize van … Groen (4)

Vandaag kijkt Groen vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 4-01-16 20 45 23De Cordt: “Ik verwacht een voortzetting van de voorbije drie jaar. Maar in hoeverre zullen de tegenstellingen tussen N-VA en CD&V nog verder escaleren? Ik zou het persoonlijk dom vinden om de zaken op de spits te drijven en te laten escaleren.”

Frijters: “Heel de meerderheid zal er dan sowieso op afgerekend worden;”

De Cordt: “In Zoersel is er eigenlijk maar één alternatief denkbaar, namelijk dat N-VA met Open VLD in zee zou gaan. CD&V weet dat het wiskundig niet in staat is om zelf een alternatieve meerderheid te vormen.
Ik verwacht dus niet veel meer. Als de twee meerderheidspartijen op de tippen van hun tenen lopen om alleen nog maar door dezelfde deur te kunnen, zal er niet veel meer gebeuren of initiatief genomen worden. Dan kan de burger alleen maar hopen op betere tijden.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Frijters: “Zonder twijfel de realisatie van PPS Halle. Niet alleen omwille van de school maar ook voor de herbestemming van de site aan de Lindedreef, de pastorij, de gronden aan de Watermolen, enz. Voor ons is er geen discussie over mogelijk: we moeten van dit project een toonbeeld van duurzaamheid maken met goed geïsoleerde en geventileerde gebouwen die quasi energieneutraal zijn.

De Cordt: “Ook het feit dat we van de school in Halle een brede school willen maken getuigt van een duurzame kijk. De school moet open staan voor de hele leefgemeenschap, dus ook voor verenigingen en particulieren. Net daarom waren wij tegen het plan om de school te verplaatsen naar de Watermolen, omdat je op die manier de school volledig uit het centrum zou weghalen.
Ook op de invulling van de site aan de Linderdreef hebben we een duidelijke visie. We willen geen koekendozen-appartementencomplex. Een project als PPS Halle kan alleen maar bestaan door inbreng van private partners, maar dat mag niet ten koste van alles gaan.”

Frijters: “De inplanting van de wooneenheden moet inderdaad op schaal van Halle blijven. En waarom ook niet denken over concepten als ‘samentuinen’ waarbij niet iedereen meer over een eigen lapje grond beschikt, maar dat er een grotere gemeenschappelijke buitenruimte is?
Er zijn nog enkele andere infrastructuurprojecten die er zitten aan te komen, maar daarin heeft de gemeente soms maar weinig vat. Ik bedoel dan de omleidingsweg rond Zoersel. De Raad van State moet zich nog uitspreken over de bezwaren die werden ingediend, maar de timing hiervan is nog redelijk onzeker.”

De Cordt: “Ik kom er nog even op terug maar ook de ondertekening van de burgemeestersconvenant is écht wel een serieus engagement voor de toekomst. Als Zoersel hierin meegaat, vraagt dit echt echt wel structurele maatregelen die de gemeente zal moeten nemen op het vlak van isolatie, het wagenpark, enz. De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven en de burgers en bedrijven moeten activeren om de broeikasgassen naar beneden te krijgen, al dan niet met premies. Op zich staat er geen boete op het niet behalen van deze doelstellingen, maar je gaat als lokale overheid wel serieus af als je er niet in slaagt om de doelstellingen effectief te realiseren.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Frijters: “Zonder twijfel: het leefbaar maken en houden van de dorpskernen waarbij we vooral in Zoerseldorp dankzij de omleidingsweg een enorme opportuniteit hebben.”

De Cordt: “Zoerseldorp moet volledig verkeersluw gemaakt worden. Als het van Groen afhangt, maken we er een modeldorp van met een zone 30 van aan de school tot aan de afslag naar Sint-Antonius en vanaf de kerk tot aan de afslag naar Westmalle een fietsstraat waar de fietser primeert. Bussen en auto’s kunnen er nog wel door maar op het tempo van de fietser. We zijn ervan overtuigd dat je hiermee en met het installeren van veilige fietsenparkings het fietsverkeer stimuleert en het autorijden ontmoedigt. Hierdoor wordt de kern van Zoerseldorp een stuk veiliger en zal er meer gefietst worden naar de school, naar winkels, enz.”

Frijters: “Je doorbreekt hiermee de vicieuze cirkel dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat de schoolomgeving onveilig lijkt door het teveel aan auto’s.”

De Cordt: “Idealiter zouden ook andere dorpskernen aangepakt worden, maar je kunt niet alles tegelijkertijd structureel aanpakken. PPS Halle biedt hier wel zeer veel mogelijkheden. Een situatie zoals in de Achterstraat moeten we in elk geval vermijden in de toekomst. Dat is een gemiste kans geweest in het verleden.”

Frijters: “Soms zijn er maar kleine inspanningen nodig om straten een stuk veiliger te maken. Neem nu in Halle. Als je van de Ploeg Halle binnenrijdt, heb je aan de rechterkant een veilig fietspad dat plotseling stopt omwille van parkeervakken voor het kapsalon. Waarom het fietspad daar niet gewoon door trekken?”

De Cordt: “Een uitdaging voor het bestuur is ook de luisterbereidheid naar de bevolking die nu totaal ontbreekt.”

Frijters: “Mensen krijgen zelden een antwoord op vragen of klachten over rioleringen, het aanleggen van opritten, hindernissen op fiets- en voetpaden, enz.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

De Cordt: “We zullen tevreden zijn als we twee zetels halen. Als Groen apart opkomt is dat een na te streven aantal. Hoger zou alleen kunnen als door een natuurramp zoals een overstroming de focus van de media en de bevolking volledig gaat naar milieuthema’s. Maar noteer het zeer duidelijk: Groen wil mee besturen in de volgende legislatuur, maar wel zonder de broek tot onder de knieën te laten zakken.”

Frijters: “Groen kàn het verschil maken. Kijk maar naar het vorige bestuur. Het kan dus blijkbaar ook anders en beter (lacht). Groen is geen machtspartij, maar een verantwoorde beleidspartij.”

Ten huize van … Groen (3)

Vandaag blikt Groen terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 4-01-16 20 45 26De Cordt: “Op politiek vlak is het niet overeen komen van en de continue strijd tussen de meerderheidspartijen opvallend. De pijnlijke interventie op de laatste gemeenteraad was dan ook zeker het belangrijkste politieke wapenfeit van de voorbije drie jaar.
In Zoersel is er momenteel sprake van een non-beleid dat op geen enkele manier wereldschokkend is. Wie de politiek een beetje volgt, merkt dat er steeds meer initiatieven van onderuit komen, van mensen die duurzame veranderingen willen. In andere gemeenten pikt het bestuur hierop in en verwerkt men deze initiatieven in een visie op lange termijn, in Zoersel gebeurt dit niet. Onze taak als groene partij is om hier voortdurend de aandacht op te vestigen. Als de gemeente initiatieven van de burger meer zou faciliteren door communicatie, infrastructuur en logistiek ter beschikking te stellen, zouden we veel verder geraken. Alleen ontbreekt het de gemeente aan visie en gezonde goesting om hierin mee te gaan.”

Frijters: “De visie ontbreekt ook op financieel vlak. Er worden geen fundamentele veranderingen doorgevoerd om de financiële structuur van de gemeente terug gezond te krijgen. Nu bestaat het op orde houden van de begroting vooral uit ‘lucky shots’ zoals een occasionele erfenis die de boel recht trekt of de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Maar weet dat je dit soort zaken maar één keer kunt doen, eens iets verkocht is, is het ook effectief verkocht en kun je het geen tweede keer verkopen.”

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

De Cordt: “Ik spreek nu in voorwaardelijke wijs, maar als de burgemeestersconvenant ook effectief wordt ondertekend, is dat onze belangrijkste realisatie. Door de ondertekening van deze convenant engageert de gemeente zich om de CO2-uitstoot terug te dringen met minstens 20 procent tegen 2020. Toen we 2 jaar geleden dit punt op de agenda plaatsten, wist niemand waar het over ging, zelfs de burgemeester niet.
Ook infrastructurele zaken zoals de aanpassingen die Groen heeft voorgesteld voor het fietspad aan de Oostmallebaan, mogen we op onze hoed steken. Maar ook hier enige voorzichtigheid: het punt is aanvaard op de gemeenteraad, maar nu moet het natuurlijk nog wel uitgevoerd worden.”

Frijters: “Binnen de partij vind ik vooral de verbreding van onze aandachtspunten belangrijk. We hebben steeds meer aandacht voor topics die buiten de traditionele groene thema’s vallen. Ook nationaal is Groen op dit vlak goed bezig vind ik met een Meyrem Almaci en een Wouter De Vriendt op defensie.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

De Cordt: “Financieel staat Zoersel er tot op heden ok voor, wat anderen er ook over mogen zeggen. We huilen niet mee met de anderen in het bos. Onze schepen voor financiën kan het plaatje nog steeds doen kloppen, wat een verdienste is.
Anderzijds mis ik dynamiek in het bestuur. Toen Groen en sp.a deelnamen aan de vorige legislatuur ervaarde ik dit wel. Er werden punten op de agenda geplaatst die echt vernieuwend waren. De stedenband met Bohicon bijvoorbeeld, een initiatief dat op het conto van Groen te schrijven valt, net als het parkbeheersplan, het tragewegenproject, enz. Een aantal jaren geleden was er duidelijk de wil om iets te realiseren. Die is er nu ogenschijnlijk niet meer. Nu duwt men vooral op de rem in plaats van te schakelen, vanuit de idee dat beleid niets mag kosten.”

Frijters: “Het woonzorgcentrum in Zoersel is nog zo’n realisatie van de vorige ploeg die nu ondenkbaar zou zijn, ook al was dit ook in de vorige legislatuur geen evidentie.”

De Cordt: “Ik vind dat ‘er is geen geld, dus doen we niets’ een gemakkelijkheidsexcuus is. Wie geen geld heeft, is meestal net heel creatief om de touwtjes aaneen te knopen. In alle voorgaande legislaturen hoorde ik steeds de boodschap dat we het na een volgende verkiezing met veel minder zouden moeten doen, maar toch zijn er steeds oplossingen gevonden.”

Frijters: “Dat de gemeente het Lindepaviljoen in Zoersel nu opknapt samen met andere partners, onder andere vanuit de privé is meer uitzondering, dan regel. Ik denk ook dat de gemeente veel meer zou kunnen halen door de subsidiemogelijkheden van hogere overheden beter te gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanleg van fietspaden op gewestwegen waar wij de meerderheid op hebben moeten wijzen.”

Ten huize van … Groen (2)

Vandaag evalueert Groen het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Foto 4-01-16 20 45 30

Wat is het rapport van de meerderheid?

De Cordt: “Ik ervaar op heel wat domeinen zoals mobiliteit en milieu gewoon géén beleid. En het beleid dat wel gevoerd wordt, is alleen maar geïnspireerd door geld: de centen tellen. Beleid voeren, is meer dan zien dat de rekening klopt. Voor mij krijgt deze meerderheid dan ook een dikke buis!”

Frijters: “In elke beslissing die de meerderheid neemt, primeert inderdaad de centenkwestie. Terwijl je ook perfect een beleid kunt voeren wanneer je de tering naar de nering moet zetten.”

De Cordt: “Als wij deel zouden uitmaken van de meerderheid zouden we met kleine initiatieven het verschil kunnen maken. Neem nu het concept van schoolstraten waar het bij het begin en het einde van de schooldag verboden is om er met gemotoriseerd vervoer te rijden. Wij hebben dit als punt geagendeerd op de gemeenteraad omdat er vanuit de meerderheid niks kwam op dit vlak, terwijl we schoolstraten wel zien opduiken in andere Vlaamse gemeenten. Ons punt werd goedgekeurd in de gemeenteraad, maar uiteindelijk is er maar op één klein stukje in de gemeente sprake van een ‘schoolstraat’.
Ook bij de (her)inrichting van de dorpskernen kost het weinig geld om meer ruimte te voorzien voor fietsers, voetgangers en rolstoelpatiënten.”

Frijters: “Of de gratis vuilniszakken. Wij zijn er nooit voorstander van geweest. Waarom moet de eigenaar van een villa gratis vuilzakken van de gemeente krijgen? Dat geld zou je heel anders kunnen besteden. Als je dan zelfs in de gemeentelijke nieuwsbrief moet lezen dat de gemeente voor restafval niet kiest voor een Diftar-systeem waarbij je meer betaalt als je meer vervuilt, dan kun je toch niet anders besluiten dat er een gebrek aan visie is en dat alleen de centen tellen?”

De Cordt: “Los van milieu en mobiliteit vind ik het ook vreemd dat de inspraak van de bevolking is verdwenen. De meerderheid beslist. In de vorige legislatuur zijn we gestart met wijkvergaderingen waarop vanuit het beleid een toelichting werd gegeven over wat er in de wijk stond te gebeuren in de daarop volgende jaren en waarop bewoners hun grieven konden voorleggen aan het bestuur.
Het is ook opvallend hoe weinig er nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In andere gemeenten agendeert de meerderheid ook dossiers waarover de oppositie zich wettelijk gezien niet moet uitspreken om ervoor te zorgen dat er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd wordt over de grenzen van meerderheid en oppositie.”

Frijters: “In Zoersel dus niet. Ook de gemeenteraadscommissies waar meerderheid en oppositie zich samen buigen over belangrijke dossiers zijn eerder uitzondering dan regel geworden.”

De Cordt: “Om toch ook iets positiefs te zeggen: ik vind het zeer positief dat de stedenband met Bohicon en het Noord-Zuid-beleid niet werden afgebouwd. En ook het sociaal beleid is niet gebuisd. Zo scoort Zoersel met haar initiatieven in de vluchtelingencrisis boven het gemiddelde.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

De Cordt: “Wat nu gebeurt, is meestal gewoon een verder zetten van wat er in de vorige legislatuur werd beslist. We zien bitter weinig nieuwe initiatieven.”

Frijters: “Veel beleidsdomeinen hebben ook gewoon veel last van de strijd tussen N-VA en CD&V. Als je met ambtenaren praat na een overleg met de meerderheidspartijen over een bepaalde problematiek, hoor je zelden iets over wat er beslist is, maar wel over de verschillen tussen de meerderheidspartijen.”

De Cordt: “Het personeelbestand van de gemeente wordt drastisch verminderd door deze meerderheid. Wie met pensioen gaat, wordt niet vervangen. De dienstverlening lijdt hieronder. Zo werden de gemeentelijke antennes afgeschaft die in de vorige legislatuur werden opgericht, gewoon om budgettaire redenen. Je zou voortaan bij de bibliotheekfilialen in elke deelgemeente terecht kunnen, klonk het toen vanuit de meerderheid. Ik heb de proef op de som genomen: ondanks alle goede wil van de bibliotheekmedewerkster kon ze me niet verder helpen met basisdingen.
Ambtenaren geven ook aan dat ze dingen grondiger willen doen dan het haastwerk dat ze nu moeten verrichten. Groen is blijkbaar de enige partij die zich hier zorgen over maakt. Voor ons is de ondergrens op dit vlak bereikt.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

De Cordt: “Sta ons toe geen rapport op te maken van de andere oppositiepartijen en ons hier te concentreren op ons eigen oppositiewerk.”

Frijters: “In deze legislatuur hebben we al heel wat punten op de agenda van de gemeenteraad gezet die ook vaak werden goedgekeurd. Dat is ongezien.”

De Cordt: “Groen is nooit een partij van nee-stemmers geweest. We willen constructief oppostie voeren. De punten die wij agenderen, zijn missers van de meerderheid; zaken die de meerderheid niet ziet of wil zien. We moeten meestal zelfs het warm water niet uitvinden, maar omdat er zelfs geen lauw water stroomt, volstaat het om punten op de agenda te zetten die de meerderheid laat liggen, zoals het charter sterk fietsbeleid.
Uiteraard hebben we ook concrete dossiers en agendapunten die we nu niet agenderen, maar opsparen voor de volgende verkiezingen. En geloof me dat dat andere punten zijn dan die van andere partijen. Groen is immers geen mainstreampartij. We kiezen soms ook voor de moeilijke weg.”

Frijters: “In de vorige legislatuur is de beleidsnota grotendeels gebaseerd op het programma van GPS (kartel Groen, sp.a en spirit). Deze visie zal dan wel zo slecht niet geweest zijn, zeker? Ook al had CD&V de belangrijke bestuursfuncties, het beleid was er een dat in grote mate mee door Groen was geschreven. Het Groen-programma is immers ruimer dan alleen de groene thema’s, al leggen we uiteraard wel de focus op de groene thema’s.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Frijters: “Met een kleine oppositie kun je weinig verschil maken. Je kunt het de meerderheid numeriek niet moeilijk maken, wel met argumenten, maar dan nog. Wat nu in de politieraad gebeurt en op de laatste gemeenteraad, is vuurwerk waar de oppositie niet voor gezorgd heeft, maar alleen te wijten is aan de meerderheidspartijen die niet door eenzelfde deur kunnen.”

De Cordt: “In de vorige legislatuur zaten we mee in de meerderheid en was die meerderheid heel nipt (14 tegen 13). Ook in die tijd had de meerderheid weinig last van de oppositie, maar toen kwam de meerderheid tenminste overeen.”

Frijters: “Ik heb de indruk dat de meerderheid wel oor heeft voor ‘technische interventies’ zoals die van Jos van Dongen van Vlaams Belang.”

De Cordt: “En heel soms, gaan ze ook wel eens inhoudelijk mee als er een terechte opmerking wordt gemaakt. Ik herinner me mijn tussenkomst toen het ging over subsidies voor de aanpassing van verenigingslokalen. Deze was volgens mij te beperkt geformuleerd. Op mijn vraag werd het subsidiereglement uitgebreid zodat nu niet alleen groendaken gesubsidieerd worden maar ook het toegankelijk maken voor mindervaliden. De meerderheid is toen gevolgd.”

Ten huize van … Groen (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar Groen 1 zetel wist te bekomen.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Foto 4-01-16 20 45 27

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

De Cordt: “Onze hoop lag op twee zetels. Dat zou mooi geweest zijn. Nu hadden we er maar één wat op zich in lijn is met de score van Groen in de buurgemeenten. Je merkt het op de politieke kaart van Vlaanderen dat Groen goed scoort in de stedelijke kernen en dat het stemmenaantal vermindert naarmate je verder van deze kernen woont.”

Frijters: “De methode-Imperiali die voor het gemeentelijke niveau gebruikt wordt om zetels toe te kennen, is weinig gunstig voor kleine partijen. Het aantal beschikbare zetels wordt immers verdeeld in functie van de voor de deelnemende partijen uitgebrachte stemmen. Als Groen en sp.a samen waren opgekomen, hadden we waarschijnlijk samen 3 zetels kunnen hebben. Ook Heerlijk Zoersel werd als kleine partij benadeeld. De zetel van de partij van Jos Vekemans is uiteindelijk naar Open VLD gegaan.
Het succes van N-VA is grotendeels nationaal te verklaren. Al zijn er ongetwijfeld ook heel wat foert-stemmers bij de N-VA terecht gekomen.”

De Cordt: “Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat Zoersel op een bepaald ogenblik in HUMO kwam met “Zwarte zondag in Zoersel”. Het toenmalige Vlaams Blok haalde toen een monsterscore. Maar bij de vorige verkiezingen was het in Zoersel weer van dat!”

Frijters: ”Bij de verkiezingen van 2006 gingen CD&V en N-VA nog als kartel naar de kiezer en moest N-VA geen volledige lijst vullen. Nu haalde N-VA een enorm aantal zetels binnen, en werden er ook mensen verkozenen waar je je op z’n minst vragen bij kunt stellen. Een rechtstreeks gevolg mijns inziens van de instructies die vooraf vanuit Brussel waren gekomen om liever niet in kartel naar de kiezer te gaan.”

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Frijters: “We waren geen partij waarmee rekening gehouden moest worden. Het was ook al snel duidelijk dat N-VA aan zet was, niet alleen omdat het de grootste partij was, maar ook omdat CD&V zelfs samen met Open VLD en de andere partijen samen geen meerderheid kon vormen.
N-VA had koudwatervrees en was bang om een bestuur te vormen met weinig of geen ervaring. Daarom was deze meerderheid relatief snel beklonken.”