Verslag winterwandeling CD&V (21 februari 2016) – deel 1

SFEER & GEZELLIGHEID

Ondanks de paar momenten waarop de zon voorzichtig repeteerde voor de lente die binnen een maand voor de deur staat, ging het de afgelopen week op meteorologisch vlak van nat naar zompig. Ook vanochtend zet een gure wind de toon en striemt de regen in brede sluiers naar beneden.

Dat belooft voor de winterwandeling van CD&V, denken we. Op het programma staat immers een 8 kilometerlange tocht door de Zoerselse en Oelegemse bossen gevolgd door een Breugheltafel. Het is ondertussen een traditie geworden dat de christendemocraten een wandeling en een stevige brunch verkiezen boven het klassieke concept van een nieuwjaarsreceptie.

Wanneer we aankomen aan het Koetshuis in Halle staat een delegatie van Heerlijk Zoersel buiten te wachten tot de wandelstoet zich in gang trekt. De partij van Jos Vekemans is ruim vertegenwoordigd met 10 wandelaars. In het Koetshuis zelf heerst een gezellige drukte. Iedereen is vertrekkensklaar en de sfeer zit er goed in.

Gemeenteraadslid Jan de Prins loopt samen met Steven, een jongen met het syndroom van Down, voorop en zet zo de koers. Zo’n 80 wandelaars volgen in hun zog. De laatste drupjes miezer verdwijnen uit de lucht. “We hebben ‘chance’ met het weer” moet zowat de meest gehoorde zinsnede zijn vanmorgen.

Jong en oud wandelt mee en wat opnieuw opvalt, is de sterke aanwezigheid van het middenveld. Verenigingen als de Landelijke Gilden en KVLV zijn goed vertegenwoordigd. Het is al decennia een belangrijke ruggengraat van de partij en als we ons mogen baseren op de opkomst, zal dit nog wel even zo blijven.

Net over de helft van de wandeling duikt een wit partytentje op ter hoogte van de kruising van de Lemmekensbaan en het Antitankkanaal. Gemeenteraadslid Luc Peeters vangt er met een delegatie de wandelaars op met gluhwein, jenever, chocomelk en cake. Na een klein half uur zet de wandelkaravaan zich verder zodat we rond 12.15 uur opnieuw aan het Koetshuis zijn.

Ondertussen hebben andere CD&V-raadsleden en hun partners het Koetshuis tot een warme welkomstplaats omgetoverd. Het buffet lonkt uitnodigend naar de hongerige wandelaars, de bain-maries pruttelen gezellig en terwijl de laatste wandelaars arriveren, vinden de meesten hun weg al naar de toog voor een drankje.

In totaal schuiven 120 mensen hun benen onder tafel. Het publiek is een goede mix van de Zoerselse bevolking al zijn de jongeren een beetje ondervertegenwoordigd in het geheel. Spreekt de formule hen minder aan of hebben ze gewoon nog veel andere bezigheden? Bij andere partijen is de aanwezigheid van jongeren op dit soort activiteiten vergelijkbaar, maar CD&V heeft de voorbije jaren wel meer dan andere partijen geïnvesteerd in een stevige jongerenwerking die de partij op termijn geen windeieren zal leggen. Misschien is het een idee de jongeren hun stempel nog iets meer te laten drukken op de wandeling zodat er meer jong volk zijn weg vindt naar de wandeling en misschien zelfs naar de partij.

Deze diashow vereist JavaScript.

Ten huize van … CD&V (5)

Vandaag beantwoordt CD&V de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

CD&V: “Roel van Elsacker. Zijn grote betrokkenheid was een reden om hem te vragen om zich mee in te spannen voor CD&V. Hij voelt zich thuis in onze ploeg en iedereen gelooft in hem als fractieleider. Hij heeft de wil om dossiers grondig te bestuderen.
Vanuit de oppositie denken we aan Jos Vekemans, niet als ‘beloftevolle politicus’, maar wel omdat hij iemand is die we appreciëren omdat hij er nog steeds voor wil blijven gaan met Heerlijk Zoersel.
Met Emery Frijters (Groen) hebben we in het OCMW ook goed samengewerkt.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

CD&V: “Het grootste politieke talent in de Zoerselse politiek is ongetwijfeld Katrien Schryvers. Katrien heeft overduidelijk de meeste politieke kilometers op haar teller: als schepen, burgemeester, provincieraadslid, federaal parlementslid en nu Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter. Haar jongste verkiezingscampagne: “Katrien aan de bel voor wonen/kinderen/zorg” vatte het perfect samen.
Verschillende dossiers uit de Zoerselse politiek worden door haar op hogere niveaus onder de aandacht gebracht. In het parlement vervult ze haar rol als ambassadrice voor de brede regio met verve. En met haar ervaring vanuit de verschillende commissies kan ze ook de Zoerselse politiek kruiden: getuige hiervan de talrijke initiatieven die ze de afgelopen 3 jaar heeft genomen als OCMW-voorzitter.
Katrien is een welbespraakte en doorgewinterde politica die verder kijkt dan de waan van de dag.
Met een duidelijke visie en doel voor ogen heeft ze Zoersel de afgelopen jaren mee ge(s)maakt.
Binnen de oppositie heeft Stan Bartholomeeusen het meeste politieke talent.  Hij heeft natuurlijk ook ervaring als burgemeester. Op de gemeenteraad ben ik altijd zeer geïnteresseerd en benieuwd naar zijn tussenkomsten, hij vormt voor mij toch een soort graadmeter van ons gevoerde beleid.  En hij is niet te beroerd om de meerderheid een pluim te geven.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

CD&V: “Het zetelaantal is enorm afhankelijk van hoe de partijen naar de kiezer gaan en hoeveel partijen er deelnemen. Met CD&V/N-VA hadden we in 2006 11 zetels met 39% van de stemmen. Nu heeft N-VA 12 zetels met 35% van de stemmen.
We zouden graag op 10 zetels uitkomen in 2018.”


Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

CD&V: “Vlaams Belang omwille van hun standpunten.”
 

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

CD&V: “Een meerderheid die een programma wil maken waar wij ons in kunnen vinden. Het inhoudelijke komt altijd eerst. We denken dat we met een ander partijlandschap naar de verkiezingen zullen trekken dan de partijen die nu in de gemeenteraad zitten.
De huidige coalitie verderzetten, is voor ons een keuze, maar niet dé keuze. De Zoerselaar beslist.”

Ten huize van … CD&V (4)

Vandaag kijkt CD&V vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 14-01-16 20 42 07 (1)Schryvers: “Hoe fracties en partijen gaan evolueren, is koffiedik kijken. Ik doe daar ook niet graag uitspraken over. Ik denk dat binnen CD&V onze jongeren zich wel steeds meer zullen laten gelden.
Ik hoop in elk geval dat we voor zover als mogelijk ons bestuursakkoord kunnen uitvoeren.”

Van Elsacker: “In de laatste twee jaar van de bestuursperiode zal onze partij het met een schepen minder moeten doen. Dat gaat de inzet van onze schepenen niet verminderen, wel integendeel.”

Schryvers: “De Zoerselaar moet kunnen verwachten dat het bestuur voor hem werkt. Wij willen hier vanuit CD&V in elk geval alles aan doen.”

Van Elsacker: “We willen ook dicht bij de burger blijven staan. Zo organiseren we vanaf dit weekend wijkbevragingen in alle deelgemeenten.”

Schryvers: “We vragen bewust buiten de verkiezingsperiode aan de burger wat hij van de voorbije drie jaar vond en wat hij van de komende drie jaar verwacht.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Van Elsacker: “PPS Halle en PPS Zoersel. PPS Halle bijvoorbeeld is veel ruimer dan alleen de school.”

Schryvers: “We hebben veel geleerd van het project Bethaniënhuis om dingen in een groter geheel te zien.
Persoonlijk ben ik nog altijd blij dat we in Halle destijds de schoolfusie hebben kunnen realiseren. Anders was er mogelijk geen school in Halle meer geweest. De twee scholen liepen begin jaren 2000 zo achteruit in leerlingenaantallen dat bijna alleen nog de optie van graadklassen overbleef. We hebben toen iedereen samen gebracht en we zijn er uit geraakt. Halle was de eerste fusie ooit van een vrije school en een gemeenteschool die daarna als gemeenteschool is verder gegaan.
Redelijk snel na de fusie hebben we subsidieaanvragen ingediend voor de bouw van een nieuwe school, twee zelfs. Eén via het subsidietraject ‘Scholen voor morgen’ en een via het reguliere subsidietraject. We hebben in de loop der jaren zelf de keuze gemaakt om uit het eerste traject te stappen omdat in dat geval geen sprake kon zijn van een brede school die multifunctioneel kon worden ingezet met bijvoorbeeld een geïntegreerde kinderopvang.
We mikken nog steeds op een oplevering van de school tegen het einde van de legislatuur. De bouw start volgend jaar met maar liefst 5,2 miljoen subsidies.
PPS Zoersel is er natuurlijk ook nog. En ook daar is er nog werk. We moeten een alternatief zoeken voor verenigingen die nu gebruik maken van het Zonneputteke en voor de technische dienst. En uiteraard moet ook de herinrichting van de dorpskern nog aangepakt worden als de omleidingsweg er ligt. Voorlopig zijn de onteigeningen nog steeds voorzien in 2017. De procedures hebben we echter niet in de hand.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Schryvers: “Als je het over uitdagingen hebt, moet je sowieso verder kijken dan de eerstkomende drie jaar. Ik zie er wel enkele.
Zorg en welzijn bijvoorbeeld. Zoersel vergrijst heel sterk; we moeten hier samen met Vlaanderen een antwoord op bieden. Met het zorgstrategisch plan proberen we iedereen die met zorg te maken heeft te laten samenwerken. De uitdagingen zijn immers enorm.
Een andere uitdaging is dat we ons dorp een dorp willen laten blijven. Mensen moeten elkaar blijven kennen. Daarom vinden we wijkraden, buurtbabbels en andere buurtinitiatieven zo belangrijk. We zouden ook graag terug het wijkoverleg inrichten zoals in de vorige legislatuur, net als het onthaal van nieuwe inwoners.
Mobiliteit en verkeersveiligheid is nog een immense uitdaging. Hopelijk slaagt men er in Vlaanderen in om een oplossing te vinden voor onze regio. De verkeersproblematiek rond Antwerpen is zeer ernstig. Als we hier niet uit geraken, gaan er steeds meer sluipwegen gebruikt worden en dat is nefast voor de verkeersveiligheid.”

Van Elsacker: “Voor veiligheid is het ook belangrijk dat we voldoende in de pap te brokken blijven hebben. We betalen veel voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden maar of we er meer resultaat en service door hebben, is nog maar de vraag.”

Schryvers: “De politie van nu is natuurlijk niet meer te vergelijken met de gemeentepolitie van vroeger. Nu zijn er meer acties mogelijk, maar het nadeel is dat ze vaak veel verder van de bevolking staan en de kostprijs hoger uitvalt.
Een andere uitdaging is onze gemeentelijke organisatie. Gaan we in de toekomst moeten fusioneren? Kunnen we meer samenwerkingsverbanden aangaan om te komen tot meer efficiëntie en expertise, maar tegelijk ook dicht bij de burger blijven?
Ook moeten we vermijden dat onze gemeente op twee snelheden gaat evolueren. Ik vind dat een enorm risico. Er zijn veel mensen in Zoersel die het goed tot zelfs riant hebben, maar vaak ontbreekt het besef dat er veel mensen zijn die het ook moeilijk hebben. Sensibilisering is hier heel belangrijk, vind ik. In het dossier van de asielcrisis zetten wij onze deuren open vanuit een positieve blik. We werken bewust kleinschalig met doel op een zo goed mogelijke integratie. Het vraagt veel inspanningen en we moeten hierover blijven communiceren met de bevolking. Gelukkig zijn er in onze gemeente ook veel vrijwilligers die hier mee hun schouders onder zetten.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van Elsacker: “We zullen tevreden zijn als in de uitslag te zien is dat we de 6 jaar ervoor hard en goed gewerkt hebben en dat we het hebben kunnen overbrengen naar de bevolking. We willen in elk geval terug vooruit gaan.”

Schryvers: “We hopen dat de kiezer ons DNA herkent in het beleid.”

Van Elsacker: “Onze ploeg staat er en ook onze jeugd gaat ervoor. Dus hopen we op de nodige appreciatie van de kiezer. Iedereen die de vorige keer op ons gestemd heeft, heeft denk ik nu opnieuw reden om op ons te stemmen. Iedereen die we nieuw kunnen overtuigen, is winst.”

Schryvers: “Voor ons is niet alleen de uitslag belangrijk. We willen ook uitdagingen en dossiers blijven omzetten in beleid.”

Ten huize van … CD&V (3)

Vandaag blikt CD&V terug op de eerste drie jaren van de bestuursperiode.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wat is volgens u het belangrijkste politieke wapenfeit in Zoersel van de voorbije drie jaar?

Foto 14-01-16 20 42 08 (1)Schryvers: “Voor onszelf? Dat we samen met N-VA een coalitie hebben gevormd en ons beleid hebben kunnen verderzetten. We zijn ook kunnen starten met sterke schepenen met ervaring.”

Van Elsacker: “Als we niet mee hadden gedaan, had Zoersel er ondertussen anders uit gezien.”

Schryvers: “Voor Zoersel vind ik het belangrijk dat de twee grootste partijen de handen in elkaar geslagen hebben in plaats van elkaar tegen te werken.”
 

Wat is de belangrijkste realisatie van uw partij de voorbije drie jaar?

Schryvers: “Het woonzorgcentrum en het zorgstrategisch plan waarin we in de toekomst kijken naar de noden van zorg: de residentiële zorg en de thuiszorg, de professionele zorg en de vrijwilligerszorg.”

Van Elsacker: “Als je ziet wat we hierrond allemaal doen.”
Schryvers: “Het woonzorgcentrum is ondertussen zo verweven met de Zoerselse dorpskern dat niemand het er nog kan wegdenken.
Ook het project rond betaalbaar wonen in het Klooster is iets waar we trots op zijn.”

Hoe staat Zoersel er nu voor?

Schryvers: “Zoersel is al jaren financieel onder controle dankzij een heel sterke schepen van financiën.”

Van Elsacker: “We staan er goed voor, ook dankzij de PPS-constructies. We hebben niets moeten stoppen van wat we hadden opgestart.”

Schryvers: “We zijn als Zoersel ook nog steeds koploper ten opzichte van andere gemeenten. De integratie van gemeente en OCMW onder één dak is zo een voorbeeld. Het Bethaniënhuis is voor mij nog steeds een godsgeschenk: de prijs die we er maar voor hebben moeten geven en de manier waarop we dit alles hebben kunnen financieren. Een gebouw met een van oorsprong zorgend karakter is nu het centrum geworden van ons bestuur. Het is absoluut een meerwaarde voor de bevolking. Weet je dat we met ons geïntegreerde OCMW nu 50% meer mensen bereiken dan vroeger?
Politiek kun je veel plannen, maar soms moet je opportuniteiten ook gewoon grijpen.  Het Bethaniënhuis was zoiets, niet alleen de integratie, maar ook het feit dat nu alles onder één dak zit.”

Ten huize van … CD&V (2)

Vandaag evalueert CD&V het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wat is het rapport van de meerderheid?

Schryvers: “Het is heel lang zoeken geweest met alle wissels bij N-VA, in de gemeenteraad, de OCMW-raad en ook in het college.”Foto 14-01-16 22 26 15 (1).jpg

Van Elsacker: “We zijn moeilijk vertrokken omwille van het wantrouwen dat er was tegenover Katrien. Alles wat CD&V zei, was per definitie verdacht. We kregen zelfs voor evidente zaken tegenwind. Het heeft lang geduurd voor dit zich gezet heeft.”

Schryvers: “Wat in het begin erg meespeelde, was dat iedereen binnen de N-VA z’n rol nog moest zoeken. Er moest heel veel teruggekoppeld worden met de achterban vanuit het college waardoor vergaderingen soms eindeloos duurden.
Uiteraard was het voor ons ook aanpassen gezien de heel andere rol die we nu speelden. Onze mensen waren in het verleden al politiek actief geweest dus was het ook voor hen aanpassen om een eigen plek te zoeken.
We hebben belangrijke bevoegdheden waar onze mensen aan trekken en sleuren en als we erin slagen om projecten te realiseren, geeft dat een enorme voldoening.”

Van Elsacker: “Onze schepenen staan sterk in de ploeg. Zonder hen zou het een heel ander beleid worden.
Samenwerken is echter ook een ploeggeest creëren en daar is, vind ik, te weinig schot in gekomen. Zo zijn we pas zeer laat begonnen met gemeenschappelijke coalitievergaderingen met alle verkozenen.”

Schryvers: “Initiatieven moeten nog zeer vaak van ons komen, maar ondertussen hebben we toch al heel wat zaken geconcretiseerd. We zetten stappen voorwaarts.
Toch is het niet evident: je zit vanaf moment 1 in een besparingslogica en dat maakt het niet gemakkelijk. Je kunt niet én én én … We hebben discussies gehad over de sluiting van de antennes, de kerntaken, enz. Dat je van in het begin hierover keuzes moet maken, zet druk op een coalitie.”


Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Van Elsacker: “We hebben het nu moeilijker om onze dossiers binnen de meerderheid te realiseren, maar merkt de Zoerselaar dat? Dat weet ik niet. De dossiers lopen gewoon voort. Continuïteit is voor mij geen vies woord. De vorige coalitie heeft het goed gedaan. Dat is trouwens de reden waarom ik in de politiek ben gegaan en voor deze fractie heb gekozen.”

Schryvers: “CD&V heeft een DNA dat bestaat uit twee grote actiepunten. Enerzijds willen we gaan voor een ‘zorgzaam Zoersel’. We willen dat iedereen erbij hoort. Mensen die het met minder moeten doen, oudere Zoerselaars, enz. We willen ons hiervoor inzetten en iedereen hierrond sensibiliseren.
Bij N-VA ligt dat anders. Ook in het vorige bestuur merkte ik al dat N-VA minder mee was in het verhaal van het woonzorgcentrum en nu is er weer discussie over. Ze vinden het veel minder belangrijk. Bij het project rond betaalbaar wonen in het Klooster was het net hetzelfde. Sommige N-VA-schepenen trekken het nut van een dergelijk project in twijfel met uitspraken als “Ik heb mijn huis ook met elke cent zelf gebouwd.”
Een tweede actiepunt waar we voor zullen blijven strijden, is een ‘bruisend Zoersel’. We willen niet dat Zoersel een slaapgemeente wordt. We willen mensen bij elkaar brengen, infrastructuur ter beschikking stellen, activiteiten in de Kapel organiseren, een buurtzorgnetwerk uitbouwen, enz.
Het is belangrijk hier een visie over te ontwikkelen: hoe willen we dat dit evolueert de komende jaren? De PPS’en bieden hier alvast heel wat kansen. Ze kunnen een hefboom zijn. Zo hebben we gronden aan het woonzorgcentrum aangekocht. Dit is een strategische keuze. Opnieuw schrikken we in zo’n dossier van de houding van N-VA: dat ze dat niet willen en dat ze hier ook geen visie over hebben.”

Van Elsacker: “Een N-VA-schepen zei me: “De grond ligt moeilijk bij ons.” Terwijl ik dit net een ‘no brainer’ vind.”

Schryvers: “Wij zeggen niet dat je alles zelf moet doen, maar laat ons op z’n minst de regie bepalen door te kijken wat er nodig is en dan mee de invulling te bepalen.
Gelukkig hebben we een goed uitgewerkte beleidsnota, net als ons beleidsplan waarin alle strategische doelstellingen staan. Wij vinden hier heel duidelijk de fundamenten van ons programma in terug, ons DNA.”


Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Schryvers: “De oppositie is klein en inhoudelijk niet echt sterk. Het is natuurlijk niet gemakkelijk als je maar alleen voor je partij in de gemeenteraad zit. Alle dossierkennis moet dan in één persoon zitten. Bovendien profileren de oppositiepartijen zich zowel links als rechts van de meerderheid. Dan trek je zelden aan hetzelfde zeel.”

Van Elsacker: “Ik stel ook vast dat de achterban van de oppositiepartijen ondertussen heel klein is geworden en niet echt als een ploeg klaar staat. Op zich wel jammer dat er zo weinig weerwerk wordt geboden of alternatieven worden voorgesteld. Ook in de gemeentelijke commissies verwacht, of beter hoop ik dat er veel input komt vanuit de oppositie. Op dat moment is het dé gelegenheid om beleid mee te vormen. En dan is het jammer dat er zo weinig wordt voorgesteld.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Schryvers: “In krappe meerderheden blijf je enorm wakker omdat het dan niet gemakkelijk is. Je moet er zijn met alle mensen van de meerderheid, anders krijgt de meerderheid het mogelijk moeilijk. Hetzelfde geldt in dat geval ook voor de oppositie. Bij een meerderheid van 14 tegen 13, moet je ook steeds voltallig zijn om het de meerderheid moeilijk te kunnen maken als die om de een of de andere reden niet volledig aanwezig is.”

Van Elsacker: “De oppositie komt af en toe met voorstellen op de gemeenteraad. Ik ben van het principe dat ik goede voorstellen wil steunen. Groen heeft zo al enkele punten op de agenda gezet die we hebben gevolgd.”

Schryvers: “Er zijn ook oppositieleden waar we in het verleden mee hebben samengewerkt. Dat geeft appreciatie voor elkaar. In de OCMW-raad voel ik me breed gesteund, ook door de oppositie trouwens.”

Ten huize van … CD&V (1)

Vandaag blikken we terug op de verkiezingen van 2012 waar CD&V voor het eerst in jaren niet meer de grootste partij werd.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Foto 14-01-16 20 42 06 (1)

De verkiezingsuitslag, hoe kijkt uw partij hierop terug?

Schryvers: “Natuurlijk vonden we het spijtig dat we niet langer de grootste partij waren, temeer omdat we in de vorige legislatuur heel wat hadden gerealiseerd en opgestart. We voelden ons echter niet afgestraft. Onze mensen hebben individueel zeer goed gescoord.
Helemaal onverwacht was de uitslag niet. We wisten op voorhand dat de verkiezingen van 2012 niet alleen zouden afhangen van onze eigen uitslag, maar ook van de uitslag van de andere partijen, meer dan bij eerdere verkiezingen. Wat zou er met Vlaams Belang en Open VLD gebeuren? Dat het Vlaams Belang sterk zou teruglopen, hadden we verwacht. Open VLD had vooraf heel wat moeilijkheden bij de lijstvorming en de partij had ook een heel negatieve campagne gevoerd. Uiteindelijk liepen deze partijen bijna leeg. Zo’n 25 à 30% van de totale stemmen werden in een keer herverdeeld.
Deze stemmen zijn naar N-VA gegaan. De reden hiervoor is niet eenvoudig te verklaren. Er is nationaal gestemd, dat weten we. En voor sommigen was ons beleid misschien niet goed. Anderzijds zat N-VA ook mee in de vorige meerderheid. In de campagne heeft N-VA zich echter als het alternatief geprofileerd.”

Van Elsacker: “Het was ook opvallend dat de partij overal in Vlaanderen met quasi hetzelfde programma opkwam. Er zaten bijna geen punten in die specifiek met Zoersel te maken hadden.”

Schryvers: “De krachtlijnen die N-VA bij de onderhandelingen naar voren schoof waren ook weinig lokaal: geen bijkomende lasten, de afbouw van het apparaat, enz.”
 

Hoe hebben jullie de samenstelling van de nieuwe meerderheid drie jaar geleden ervaren?

Schryvers: “Bij ons was er al snel terug de drive om ons engagement op te nemen. De burger heeft onze partij immers in grote mate het vertrouwen gegeven.”

Van Elsacker: “Alle andere partijen waren zo goed als afgestraft.”

Schryvers: “We hadden ook nog heel veel op stapel staan: het woonzorgcentrum, de integratie van gemeente en OCMW, de PPS’en in Zoersel en Halle, enz. Dit wilden we niet loslaten.
Met N-VA hebben we nu een zeer grote meerderheid in de gemeenteraad. Dat is de sterkte van de coalitie, anderzijds is de discipline nu minder groot dan vroeger: tot nu toe is de meerderheid nog geen enkele keer voltallig aanwezig geweest op de gemeenteraad.
De vorming van de coalitie is heel moeilijk verlopen en heeft lang geduurd. Enerzijds was het al snel duidelijk dat Christiaan Janssens en Tom Valgaeren, de onderhandelaars van N-VA, Zoersel te weinig kenden. Ze onderhandelden vanuit principes. Wij wilden continuïteit met het woonzorgcentrum, de PPS’en, enz. Anderzijds stelden ze zelf ook wel vast dat het goede dossiers waren en wilden ze er eigenlijk zelf ook voor kiezen, maar tegelijk wilden ze het element van ‘verandering’ weerspiegeld zien.
Wat de mandaten betreft, viel het sneller in de plooi. Alleen was er reeds van in het begin de vraag “Wat met Katrien?” Ik heb N-VA vanaf moment 1 duidelijk gezegd dat als ik geen burgemeester kon zijn, ik maar één alternatief mandaat wilde opnemen, namelijk dat van OCMW-voorzitter.
Achteraf gezien moet ik zeggen dat ik deze job heel graag doe. Ik zit ook in de commissie Welzijn in het Vlaams parlement en kan zo het beleid in Zoersel vertalen, maar ook omgekeerd problematieken die ik in Zoersel vaststel, omzetten in regelgeving.
Ik heb de voorbije jaren ook veel geleerd. Mensen zeggen me dat deze rol me blijkbaar wel ligt.
Dat ik nog een actieve rol zou opnemen, was ook de vraag vanuit onze groep. Ik vond het ook naar de Zoerselaar niet correct dat de persoon met het hoogste aantal voorkeurstemmen niets met die stemmen zou doen omdat ze geen burgemeester kon worden.”

Slechts vier partijen organiseren een ‘nieuwjaarsactiviteit’ in Zoersel

DE KLASSIEKE NIEUWJAARSRECEPTIE HEEFT AFGEDAAN

Wie dit jaar wil klinken met onze lokale politici op het nieuwe jaar kan maar bij vier partijen terecht, waarvan er slechts twee kiezen voor de formule van een traditionele nieuwjaarsreceptie: op zondag 10 januari kun je in het koetshuis Hallehof terecht voor de receptie van Heerlijk Groot Zoersel en exact drie weken later vindt in de kantine van KFC Eendracht in Zoersel de nieuwjaarsreceptie van N-VA plaats.

CD&V kiest voor een wandeling in februari en ook Groen blijft weg uit de maand januari om het nieuwe jaar in te luiden.

SP.a en Vlaams Belang organiseerden de voorbije jaren hun nieuwjaarsrecepties samen met andere lokale afdelingen van hun partij omdat de opkomst binnen de eigen gemeentegrenzen tegenviel. Dit jaar doen de partijen er zelfs geen meer. Ook bij Open VLD die twee jaar geleden nog heel wat kopstukken wist te strikken in het Zonneputteke is de animositeit weg. De partij focust zich op haar lentebrunch in april.

We zitten momenteel in de helft van de legislatuur en dat is traditioneel een dieptepunt in het enthousiasme van de verkozenen en de militanten om alle registers open te trekken: de vorige verkiezingen met de bijhorende ambitie om erin te vliegen, liggen op dit moment het verst verwijderd van de verkiezingsavond waarop de kaarten werden geschud, maar ook de komende verkiezingen liggen nog zeer ver verwijderd.

(2 januari 2016)

Zoersel doet het binnen een jaar met een schepen minder

In budgettair krappe tijden krijgt elk bestuur lovende woorden als het overgaat tot logische besparingen (of ‘savings’ in managersjargon) die de burger niet raken.

Het schrappen van een schepenmandaat voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode is zo’n logische saving en stemt de oppositieleden dan ook positief.

Even ter duiding: bij de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V in 2012 werd beslist dat de schepenpost van Bart Sebreghts (CD&V) zou overgenomen worden in de twee laatste jaren van de legislatuur door Tania Kohlen van de N-VA. Dit om de electorale evenwichten ook te vertalen in mandaten, lees: N-VA zou onderbedeeld zijn zonder een dergelijke regeling. Deze keuze mag dan wel het resultaat zijn van het betere politiek gemarchandeer, de Zoerselaar kreeg er geen beter bestuur door. Mandaten werden gewoon verdeeld over meer koppen.

Ondertussen is er veel veranderd in de samenstelling van de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Verschillende raadsleden hebben in de loop der jaren de raad verlaten, schepenen werden vervangen en ook Tania Kohlen heeft haar mandaat als voorzitter van de gemeenteraad ondertussen omwille van professionele besognes ingeruild voor dat van een gewoon raadslid.

Het schrappen van een schepenmandaat gedurende een jaar brengt de gemeente 53.000 euro op. Meer dan 100.000 euro savings dus voor de laatste twee jaren van de bestuursperiode.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) stelt zich de vraag waarom de meerderheid ook in 2016 geen schepenmandaat laat vallen. Het zou een extra besparing zijn zonder gevolgen voor de burger.

In de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is het de enige vraag vanuit de raad die onbeantwoord blijft vanuit de meerderheid.

Wij stellen ons vanuit DeZoerselaar de vraag of alleen budgettaire redenen aan de basis liggen van deze beslissing van de meerderheid. Heeft de N-VA binnen haar verkozenen, naast de huidige schepenen nog voldoende politiek talent in huis om een dergelijk zwaar mandaat over te nemen en heeft de partij daarom er niet zelf voor gekozen deze kelk aan zich voorbij laten gaan?

(16 december 2015)

Meerderheid overtuigt met woonbeleidsplan

Op de gemeenteraad staat de gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen geagendeerd, kortweg het gemeentelijk woonbeleidsplan. Dit plan bestaat naast een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse vooral uit strategische en operationele doelstellingen en acties.

In een uitvoerige toelichting overloopt burgemeester Verstreken (N-VA) de verschillende doelstellingen in een perfecte tandem met OCMW-voorzitter Schryvers (CD&V). Beiden maken een overtuigende indruk die ook door de oppositie wordt opgemerkt.

Vanuit alle oppositiepartijen klinkt waardering voor het lijvige document dat een duidelijke visie uitstraalt. Er volgt geen enkel fundamenteel punt van kritiek, behalve de opmerking dat het beleid zich uiteindelijk zal moeten tonen in de realisaties, maar dat geldt natuurlijk voor alle beleidsplannen.

Walter Van Hofstraeten (Open VLD) vraagt om voortaan dergelijke uitgebreide plannen ook in geprinte vorm aan elke fractie te bezorgen. Als je als meerderheid dit soort vragen als enige tussenkomst krijgt, heb je een mooi werkstuk afgeleverd in moeilijke omstandigheden aangezien de medewerker van Igean gedurende de ontwikkeling van het plan zelden beschikbaar was.

Het doet ons ook plezier te zien dat de twee meerderheidspartijen stilaan hun draai hebben gevonden en elkaar voldoende licht gunnen om te groeien.

(24 juni 2014)

Zoersel zendt haar dochters uit

25 MEI MET EEN ZOERSELSE TOETS

Als CD&V opnieuw deelneemt aan de meerderheid op Vlaams niveau, is Katrien Schryvers als eerste opvolger zeker van een verlenging van haar mandaat als Vlaams parlementslid.

Na de CD&V keurde gisteren ook N-VA de definitieve kandidatenlijsten goed voor de Kamer en het Vlaams parlement.

Onze burgemeester Liesbeth Verstreken staat als 9de opvolger op de kamerlijst en zal dus per definitie niet in het parlement zetelen. Deze keuze is waarschijnlijk door de burgemeester zelf gemaakt. Het is duidelijk dat Verstreken 100% voor Zoersel kiest.

Zoals we reeds voorspelden kiest N-VA dus niet voor Christiaan Janssens (lokaal voorzitter van N-VA) maar voor Liesbeth Verstreken.

Janssens heeft het voorbije jaar alles in de strijd gegooid om een niveau hoger te kunnen spelen. Nu hij zelfs niet kan opkomen voor de partij, vragen we ons af in hoeverre hij de komende 5 jaar politiek zal overbruggen. Zal zijn aandacht, in tegenstelling tot het voorbije jaar, alsnog op Zoersel komen te liggen, blijft hij hogere ambities koesteren of haakt hij politiek af?

(23 februari 2014)