“Waar blijft de beleidsnota?”

Groen, sp.a en Open VLD vragen de meerderheid waar de beleidsnota blijft. De burgemeester geeft hierover geen engagement.

De eerste twee maatregelen van de nieuwe ploeg is het afschaffen van twee subsidies zonder dat het duidelijk is in welke visie dit kadert.

Marc Somers (sp.a) stelt voor om de afschaffing van de subsidies te verdagen tot het globale kader van het bestuursakkoord besproken wordt op de gemeenteraad.

Dit voorstel werd gesteund door Open VLD en Groen, maar werd door de meerderheid en Vlaams Belang weggestemd.

(21 januari 2013)

Nog steeds geen beleidsnota in Zoersel, wel al de eerste besparingen

In tegenstelling tot wat eerder te lezen was in DeZoerselaar zal op de eerstkomende gemeenteraad de beleidsnota voor deze legislatuur niet worden besproken. De meerderheid komt dus terug op de belofte die ze maakte na de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari.

Op de agenda van de volgende gemeenteraad staan echter wel al 2 besparingsmaatregelen. Zo zal Zoersel in de toekomst niet langer de installatie van zonnepanelen ondersteunen. Tot nu toe was een maximumtussenkomst van 200 euro per installatie van kracht. Op zich een begrijpelijke maatregel omdat de kostprijs van dergelijke installaties een stuk is gedaald en zelfs zonder tussenkomst van de overheid de terugverdientijd betrekkelijk kort is.
De nieuwe meerderheid schaft binnenkort echter ook de tussenkomst af voor de beveiliging van particuliere woningen. Ze verwijst hiervoor naar betere tussenkomsten gegeven door de federale overheid. Voor deze beslissing kunnen we minder begrip opbrengen, zeker gezien de recente inbrakenplaag in o.a. de deelgemeente Halle.

We vragen ons dan ook af in welke beleidsvisie het schrappen van deze subsidiemaatregelen kadert.

(16 januari 2013)

Nog steeds geen beleidsnota in Zoersel

Waar grote steden als Antwerpen en Gent reeds in geslaagd zijn, is in Zoersel nog steeds niet gebeurd.
De beleidsintenties, laat staan de beleidsnota, zijn nog steeds niet bekend gemaakt.

Een lid van de meerderheid zei ons na afloop van de gemeenteraad dat dit enerzijds te maken heeft met agendaproblemen, maar ook omdat N-VA en CD&V voor de rit goed en wel begint ten gronde over alles gesproken willen hebben.

We kunnen begrip opbrengen voor dit laatste argument en verwachten ons dan ook aan een lijvig document.

We rekenen erop dat de gemeenteraadsleden de nota tijdig ontvangen zodat een stevig inhoudelijk debat gevoerd kan worden op de volgende gemeenteraad van 21 januari.

(3 januari 2013)