What’s new?

De nieuwe meerderheid wil een aantal nieuwe projecten realiseren in de komende legislatuur. Hieronder een overzicht van de keuzes die gemaakt zijn.
– fotoclub Obscura en toneelgroep Tilia krijgen een stek in de cultuurschuur in het kader van PPS Zoersel (p. 14)
– de harmonie van Zoersel krijgt een nieuwe plek (p. 14)
– toneelgroep WIK krijgt een lokaal in het kader van PPS Halle (p. 14)
– fotoclub Nenufar en toneelgroep Jukschot krijgen een stek in een van de gebouwen voor het Bethaniënhuis (p. 14)
– er komen buitenvolleybalterreinen (p. 15)
– er komt een spelaanbod voor oudere kinderen in het park van Halle (p. 16)
– de speelpleinwerking wordt uitgebreid voor kinderen met een beperking (p. 16)

De nog onduidelijke plannen en mogelijke onderzoeken werden in bovenstaand lijstje niet opgenomen.

(21 mei 2013)

De kracht van de verandering? (2)

In de nota met beleidsintenties lezen we een aantal nieuwe voorstellen of intenties tot onderzoek.

Na grondige screening van de beleidsintenties merken we echter weinig afwijkingen ten opzichte van het beleid van de vorige bestuursploeg, wat je wel zou verwachten na alle vreugdeberichten van N-VA-raadsleden op Facebook en andere sociale media.

Hieronder het volledige overzicht van keuzes die afwijken van het vorige beleid:
– zodra mogelijk wordt de exploitatie van het woon- en zorgcentrum overgedragen naar een gespecialiseerde zorginstelling (p. 5)
– openbare bewakingscamera’s, nummerplaatdetectie, trajectcontrole en verkeerssluizen zullen worden ingezet (p. 8)

Als de koerswijziging zo beperkt is, is het niet opportuun hierover zo euforisch te toeteren.

(21 mei 2013)

De kracht van verandering?

De meerderheidspartijen van de nieuwe ploeg hebben ook in de vorige legislatuur samen bestuurd. Het uitwerken van een beleidsnota die verder bouwt op het reeds uitgezette beleid, waar zowel N-VA als CD&V 100% achter kunnen staan, zou dan ook geen probleem mogen zijn.

Toch verraadt de lange periode die nodig was om tot de beleidsintenties te komen dat er meer aan de hand was.

N-VA is immers naar de kiezer getrokken met de boodschap ‘De kracht van verandering’. Deze verandering moest dan ook duidelijk te zien zijn in de tekst, zonder het verleden te ontkennen. Geen sinecure.

Bovendien is de verschuiving van het zwaartepunt binnen de meerderheid van CD&V naar N-VA lange tijd problematisch geweest. Enerzijds omdat N-VA te weinig ervaren politiek personeel in huis had dat kon optornen tegen de decennialange wezenlijke bestuurservaring van CD&V. Anderzijds omdat CD&V moeilijkheden ondervond om de nieuwe rol waar te nemen als eerste violist i.p.v. als dirigent van het orkest.

Het resultaat van maandenlange besprekingen is een vage tekst die veel vragen onbeantwoord laat. In elk geval leest de tekst niet als een ambitie om veel te veranderen of te verbeteren.

Jos van Dongen van het VB geeft terecht aan dat de beknopte toelichting van de intenties door de burgemeester meer details bevatte dan de nota zelf, bv. over het afbreken van het Zonneputteke nadat de nieuwe bibliotheek gerealiseerd is waarover niets te lezen is in de tekst.

Ook Marc de Cordt van Groen herkent zeer veel punten die een verderzetting zijn van het vorige bestuur en mist de kracht van verandering.

(21 mei 2013)

Beleidsintenties Zoersel eindelijk op de gemeenteraad

Het is 21 mei. We zijn 7 maanden en 8 dagen na de verkiezingen. Vandaag worden eindelijk de beleidsintenties van het nieuwe bestuur in Zoersel besproken op de gemeenteraad.

In steden als Gent en Antwerpen met veel grotere financiële issues en extra grootstedelijke uitdagingen slaagden de nieuwe ploegen erin om een maand na de verkiezingen een bestuursakkoord met concrete beleidspunten af te ronden en te communiceren.

In Zoersel scoorde N-VA Zoersel 220 dagen geleden een eclatante verkiezingsoverwinning. Sindsdien wordt er blijkbaar druk vergaderd tussen N-VA en CD&V over hoe het beleid er moet uitzien de komende jaren.

We zijn dan ook zeer benieuwd naar de ‘beleidsintenties’ die vandaag besproken zullen worden. De nota die vooraf werd bezorgd, geraakt immers niet verder dan enkele vage intenties.

(21 mei 2013)

foto van Tom Sleeuwaert.

Geen gemeenteraad wegens ‘geen agendapunten’

Vandaag zijn we 14 april. Exact een half jaar na de verkiezingen. Zoersel heeft nog steeds geen beleidsnota.

Op de vorige gemeenteraad kondigde de burgemeester nochtans aan dat op de gemeenteraad van april de beleidsnota voorgesteld zou worden.

Een maand later is er nog geen nota, sterker nog: de gemeenteraad gaat niet door omdat er ‘geen agendapunten zijn’.

(14 april 2013)

Alles behalve een ‘Sinterklaasbegroting’ in Zoersel (1)

Schepen voor financiën Bart Sebreghts stelt het budget 2013 en het financieel meerjarenplan voor de komende drie jaren voor.

De extra kost van het Woon- en Zorgcentrum en de infrastructuur in de Achterstraat weegt vanaf 2013 voor het eerst door op het budget. “Dat zorgt er mede voor dat op andere punten gesaneerd moet worden zonder dat het niveau van de dienstverlening (voor kerntaken weliswaar) erop achteruit zal gaan”, verklaart Sebreghts.

Het is ook de intentie van de meerderheid om de schuld onder controle te houden. De details hiervan worden niet gegeven.
Net zomin mogen de raadsleden zich vastpinnen op deze documenten volgens Sebreghts. Ze bieden slechts een kader.

Het maakt het voor de raadsleden onmogelijk om in detail de discussie aan te gaan, want ook de beleidsnota is immers nog niet bekend.

(19 maart 2013)

Meerderheid schrapt toelage voor verenigingen

Jubilerende verenigingen kregen in het verleden een toelage van 186 tot 372 euro als bedanking vanuit het bestuur voor hun werking. Vroeger werden ze ook op hun vraag uitgenodigd op een receptie georganiseerd door de gemeente.

De meerderheid besluit deze toelage en de mogelijkheid tot een receptie af te schaffen. De cultuurraad had hierover nochtans een negatief advies gegeven.

De burgemeester licht toe dat er veel nuttiger steunmaatregelen zijn voor verenigingen zoals het voorzien van betaalbare infrastructuur voor allerhande activiteiten.

Toch staat op deze gemeenteraad ook het financieel meerjarenplan 2013-2015 geagendeerd waarin te lezen staat dat ook het gebruik van zowel infrastructuur als materiaal van de uitleendienst duurder zullen worden.

Al bij al een zeer vreemde beslissing dus, wetende dat de kosten voor de afschaffing van deze toelage op jaarbasis gemiddeld slechts ongeveer 1000 euro zal opbrengen voor de gemeente.

(19 maart 2013)

Het leven wordt duurder in Zoersel

In het meerjarenplan lezen we dat inwoners en verenigingen binnenkort meer zullen moeten betalen voor een aantal diensten.

– de ophaling van groot vuil
– huisvuilzakken
– materialen lenen van de uitleendienst
– het gebruik van lokalen die de gemeente verhuurt

Zoersel zet de tering naar de nering

Ook Zoersel ontkomt niet aan besparingen op de uitgaven. Dat leert ons het financieel meerjarenplan 2013-2015.

Als algemeen principe wordt gehanteerd dat budgetten worden voorzien om de huidige werking minimaal te blijven garanderen.
Het nieuwe bestuur schaft daarenboven een aantal premies en tussenkomsten af en wil kosten besparen op een aantal diensten.
– Zoersel Magazine moet goedkoper
– Ook op het mailsysteem zal bespaard worden
– Abonnementen op tijdschriften worden kritisch tegen het licht gehouden
– Er wordt bespaard op recepties
– Geen gratis vuilniszakken meer per gezin vanaf 2015
– Premie voor inbraakpreventie vervalt
– Premie en receptie voor jubilerende verenigingen vervalt
– De gemeentelijke tussenkomst voor kinderopvang via de landelijke kinderopvang (Teuntje) vervalt
-Premies voor gezinsvervangende tehuizen, beschutte werkplaatsen en instellingen voor thuiszorg vervallen

(14 maart 2013)

Zoersel wil het met minder gemeentepersoneel doen

Uit het meerjarenplan valt af te leiden dat Zoersel het met minder gemeentepersoneel wil doen. Er komen echter geen directe ontslagen, voor zover we kunnen afleiden.

– Er komen geen extra aanwervingen gedurende de komende 3 jaar.
– Als er vervangingen nodig zijn, worden deze binnen het huidige personeelskader opgevangen.
– De werking van de antennes (loketdiensten) en de groendienst zal geoptimaliseerd worden.
– 2 fulltimes zullen waarschijnlijk van de gemeente/OCMW verhuizen naar het woon- en zorgcentrum.

(14 maart 2013)