Verslag nieuwjaarsreceptie N-VA (31 januari 2016) – deel 1

POLITIEK & PERCEPTIE

Een gure wind waait zenuwachtig rond wanneer we het wandelpad naar de kantine van KFC Eendracht op wandelen.

De voorbije weken kreeg N-VA en meer specifiek de burgemeester geregeld de wind van voren. In de ‘Ten huize van …’-reeks op DeZoerselaar werd de partij onervarenheid verweten en gaven verschillende politici aan dat ze geen visie achter de maatregelen konden ontwaren die de nieuwe bestuursploeg onder N-VA-leiding nam. Op de laatste gemeenteraad van 2015 had coalitiepartner CD&V de dotatie aan de politie, die burgemeester Verstreken met haar collega-burgemeesters had voorbereid, naar de prullenmand verwezen, na een uitvoerige tussenkomst van CD&V-fractieleider Van Elsacker.

Als een Vlaamse filmscenarist een openingsbeeld zou moeten bedenken om de verwachte stemming in N-VA-geledingen te omschrijven, zou dat er één zijn met een zompig voetbalterrein met in de verte een kantine die schuil gaat achter een sluier van motregen.

Wanneer we de zaal binnen komen, is burgemeester Verstreken net aan haar speech begonnen. De bijna 140 aanwezigen luisteren geïnteresseerd naar haar tussenkomst.

Enkele weken geleden speechte de burgemeester nog op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zoals een notaris een notariële akte voorleest. De speech die ze op de N-VA-receptie brengt, is met uitzondering van enkele openingswoorden, niet in de verste verte te vergelijken met die van toen. Vooral de stijl waarmee Verstreken de speech brengt, valt op: ze is vurig en spitant. De speech getuigt van een dosis welgeplaatste humor en is ook inhoudelijk sterk.

Feilloos pareert ze de kritiek die de partij en zij persoonlijk als boegbeeld heeft gekregen en kadert ze de genomen beslissingen in een visie die neerkomt op ‘durven veranderen, wat altijd zo was’. Dankzij N-VA wordt binnen de gemeente nu een kerntakendebat gevoerd. Zo is er de rationalisering van de dienstverlening die op termijn ook de personeelslast voor de gemeente moet verminderen, net als de keuze om gepensioneerde medewerkers van de gemeente niet te vervangen. En recent ook de beslissing om huwelijksceremonies niet langer in het kasteel, maar in het Bethaniënhuis te laten plaatsvinden omwille van de druk op de werking. Of het ter beschikking stellen van het kasteel aan ondernemers zonder dat de bezoekers van het park er hinder van ondervinden. ‘Het zijn kleine voorbeelden van wat anders kan als je nadenkt over wat echt moet en wat eerder leuk is om te hebben, maar niet essentieel is,’ besluit de burgemeester.

Verstreken erkent dat er een wereld van verschil schuilt tussen intenties op papier en daden in de realiteit, en dat het hard werken is, elke dag opnieuw. Maar ‘van hard werken gaat ge niet dood.’

Ze bedankt daarom uitdrukkelijk alle militanten en de mandatarissen die zich samen blijven inzetten voor Zoersel en voor de partij.

Opvallend is ook dat ze Tania Kohlen in de bloemen zet. Kohlen was na een zoveelste stoelenwissel binnen N-VA een tijdlang schepen, maar liet het schepenambt staan omwille van professionele redenen. De burgemeester noemt het vertrek van Kohlen een verlies voor Zoersel, een compliment dat haar zeker deugd gedaan zal hebben. Ook in de reeks ‘Ten huize van …’ hadden verschillende politici Kohlen als beloftevolle politicus getypeerd met een brede dossierkennis.

Slechts enkele lokale politici van andere partijen waren trouwens aanwezig op de receptie zelf: Jos Vekemans van Heerlijk Zoersel, Hilde Huygen en Jurgen Joossens van Open VLD en Roel van Elsacker van CD&V. In tegenstelling tot op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zijn er geen CD&V-schepenen aanwezig, ook OCMW-voorzitter Katrien Schryvers is er niet.

Over het verstandshuwelijk met CD&V doet Verstreken in het openbaar geen uitspraken. Ook in de ‘Ten huize van …’ was ze veel terughoudender over haar coalitiepartner dan CD&V was over N-VA. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de burgemeester geen olie op het vuur gooit in haar speech. Slechts één keer kun je een verwijzing naar de moeilijke samenwerking met CD&V ontwaren in haar speech en dat is bij de introductie van gastspreker Siegfried Bracke.

Deze diashow vereist JavaScript.


De Kamervoorzitter wordt door Verstreken geroemd om zijn werk dat hij ‘op grootse wijze doet’. Naast nationaal actief, is Bracke ook oppositieleider in Gent. Verstreken verwijst naar de eerste strofe van het Niebelungenlied, een oud-Germaanse sage waarin Siegfried onsterfelijk werd door zijn bad in drakenbloed, behalve op een klein plaatsje op zijn rug. ‘Let goed op uw rug, Siegfried, want het kan gebeuren in de gemeentepolitiek,’ geeft ze de eerste burger van het land nog mee.

In de speech van Bracke zit ook een duidelijke lijn, namelijk de boodschap dat voortschrijdend inzicht bij sommigen nogal traag gaat en dat N-VA vooral verder moet gaan op de uitgezette koers.

N-VA zit sinds enkele jaren stevig ingebed op alle politieke niveaus van het land. En de partij is overal overtuigend veel groter dan de eerstvolgende politieke partij. Dat zorgt voor wantrouwen en afgunst. ‘Op zich niet vreemd,’ vindt Bracke, ‘want wie gaat er nu graag eten met kannibalen?’

Volgens de Kamervoorzitter speelt zich telkens hetzelfde ritueel af wanneer N-VA iets voorstelt: ‘In het begin is iedereen tegen, Kris Peeters voorop, maar uiteindelijk worden onze voorstellen mondjesmaat toch uitgevoerd.’

Bracke pleit ook schuldig wanneer het neerkomt op informatiedoorstroming naar de bevolking, en in het bijzonder naar de N-VA-achterban die zich afvraagt waar nu precies de ‘kracht van verandering’ zit.

Hij geeft twee voorbeelden. Zo vindt Bracke de pensioenhervorming fundamenteel. Het betekent een besparing van 4% van het bnp. Hij geeft ter indicatie aan dat dat overeenkomt met de volledige kost van al onze politiediensten en het leger samen. Een besparing die volgens hem geen impact heeft op de huidige gepensioneerden en slechts beperkt op de bijna gepensioneerden. Wie nog ver staat van zijn of haar pensioen doet wel een grotere bijdrage, maar kan meestal ook genieten van extra pensioenpijlers.

Ook de tax shift wordt in de verf gezet: de verschuiving van de belasting op arbeid naar kapitaal, milieu, enz. ‘Belastingen op arbeid vernietigen arbeid,’ zegt Bracke met een ietwat dreigende stem. ‘We moeten onze bedrijven competitiever maken en de eerste resultaten zijn nu reeds zichtbaar, want de werkgelegenheid trekt nu opnieuw aan.’

Op het einde van zijn speech doet Bracke nog een masochistische oproep. De Kamervoorzitter vraagt de militanten om hun nationale vertegenwoordigers te dwingen meer uitleg te geven over hun beleid. ‘Hoe komt het dat we dit niet weten?’ is volgens Bracke de meest gehoorde uitspraak die hij voor de voeten geworpen krijgt als hij ten velde het beleid gaat toelichten aan de hand van een Powerpoint. Over het waarom moet Bracke niet lang nadenken: de media lusten N-VA niet en berichten niet (correct) over het gevoerde beleid en het constante gekibbel tussen de meerderheidspartijen spuit ook de nodige mist waardoor het voor een buitenstaander niet altijd gemakkelijk is om alles goed te kunnen plaatsen.

Bracke krijgt luid applaus en wordt in de bloemen gezet door de burgemeester.

Even later neemt voorzitter Bert Claessens het woord en hij zet op zijn beurt Liesbeth Verstreken in de bloemetjes. Hij heeft haar destijds bij de N-VA betrokken, zegt Claessens, ‘iets wat je mij waarschijnlijk al verschillende keren verweten hebt’, verwijzend naar de moeilijke tijden die de burgemeester heeft meegemaakt. En ook de N-VA-voorzitter pareert een stuk van de kritiek op de burgemeester, namelijk dat ze te weinig zichtbaar is. ‘Liesbeth is heel sportief en komt bijna overal met de fiets naartoe tenzij het zeer slecht weer is natuurlijk. Onze burgemeester houdt het sober. Haar zul je niet opvallend de parking zien oprijden met een dure Audi of BMW.’

En ook Liesbeth mag rekenen op een stevig applaus.

N-VA Zoersel kent woelige tijden, maar de partij en haar burgemeester rechten hun rug en doen stelselmatig meer ervaring op. Ze pikken de commentaren op die ze her en der krijgen, en doen er iets mee.

De manier waarop Verstreken haar publiek toespreekt op deze laatste januaridag, kan maar op één manier samengevat worden: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger!’

Foto 31-01-16 15 15 28

Ten huize van … N-VA (5)

Vandaag beantwoordt N-VA de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

N-VA: “In de meerderheid: Roel van Elsacker (CD&V) omdat hij zich laat gelden. Ook Paul van Wesenbeeck (CD&V) vinden we beloftevol: het mag dan wel een oude rot zijn, hij heeft nog veel in zijn mars en wordt gerespecteerd. Vanuit onze eigen rangen denken we aan Geert Heeres omwille van zijn tomeloze inzet, zijn brede interesse en het feit dat hij erg sociaal is.
In de oppositie zijn er niet echt nieuwkomers, dus daar moeten we voor passen. We hadden even gehoopt op Seppe Carlier (Open VLD) maar hij lijkt van het politieke plan verdwenen.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

N-VA: “Bart Sebreghts (CD&V) omwille van zijn inzicht, dossierkennis, creativiteit en het feit dat hij niet altijd in beeld wil staan. In de oppositie zijn Jos van Dongen (Vlaams Belang) en Stan Bartholomeeussen (Open VLD) sterke politici omwille van hun dossierkennis, al lijkt Stan minder geëngageerd dan vroeger.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

N-VA: “Een status quo. 12 zetels dus.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

N-VA: “Vlaams Belang. Dit zou nooit aanvaard worden vanuit nationaal.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

N-VA: “Liefst een absolute meerderheid natuurlijk. Als we een meerderheid moeten vormen met een andere partij zijn er programatorisch matchen met verschillende partijen. Er zijn dus wel wat mogelijkheden. We vinden het ook wel belangrijk met welke personen we rond de tafel gaan zitten en een bestuur gaan vormen in dat geval.”

Ten huize van … CD&V (5)

Vandaag beantwoordt CD&V de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

CD&V: “Roel van Elsacker. Zijn grote betrokkenheid was een reden om hem te vragen om zich mee in te spannen voor CD&V. Hij voelt zich thuis in onze ploeg en iedereen gelooft in hem als fractieleider. Hij heeft de wil om dossiers grondig te bestuderen.
Vanuit de oppositie denken we aan Jos Vekemans, niet als ‘beloftevolle politicus’, maar wel omdat hij iemand is die we appreciëren omdat hij er nog steeds voor wil blijven gaan met Heerlijk Zoersel.
Met Emery Frijters (Groen) hebben we in het OCMW ook goed samengewerkt.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

CD&V: “Het grootste politieke talent in de Zoerselse politiek is ongetwijfeld Katrien Schryvers. Katrien heeft overduidelijk de meeste politieke kilometers op haar teller: als schepen, burgemeester, provincieraadslid, federaal parlementslid en nu Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter. Haar jongste verkiezingscampagne: “Katrien aan de bel voor wonen/kinderen/zorg” vatte het perfect samen.
Verschillende dossiers uit de Zoerselse politiek worden door haar op hogere niveaus onder de aandacht gebracht. In het parlement vervult ze haar rol als ambassadrice voor de brede regio met verve. En met haar ervaring vanuit de verschillende commissies kan ze ook de Zoerselse politiek kruiden: getuige hiervan de talrijke initiatieven die ze de afgelopen 3 jaar heeft genomen als OCMW-voorzitter.
Katrien is een welbespraakte en doorgewinterde politica die verder kijkt dan de waan van de dag.
Met een duidelijke visie en doel voor ogen heeft ze Zoersel de afgelopen jaren mee ge(s)maakt.
Binnen de oppositie heeft Stan Bartholomeeusen het meeste politieke talent.  Hij heeft natuurlijk ook ervaring als burgemeester. Op de gemeenteraad ben ik altijd zeer geïnteresseerd en benieuwd naar zijn tussenkomsten, hij vormt voor mij toch een soort graadmeter van ons gevoerde beleid.  En hij is niet te beroerd om de meerderheid een pluim te geven.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

CD&V: “Het zetelaantal is enorm afhankelijk van hoe de partijen naar de kiezer gaan en hoeveel partijen er deelnemen. Met CD&V/N-VA hadden we in 2006 11 zetels met 39% van de stemmen. Nu heeft N-VA 12 zetels met 35% van de stemmen.
We zouden graag op 10 zetels uitkomen in 2018.”


Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

CD&V: “Vlaams Belang omwille van hun standpunten.”
 

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

CD&V: “Een meerderheid die een programma wil maken waar wij ons in kunnen vinden. Het inhoudelijke komt altijd eerst. We denken dat we met een ander partijlandschap naar de verkiezingen zullen trekken dan de partijen die nu in de gemeenteraad zitten.
De huidige coalitie verderzetten, is voor ons een keuze, maar niet dé keuze. De Zoerselaar beslist.”

Ten huize van … Open VLD (5)

Vandaag beantwoordt Open VLD de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Walter Van Hofstraeten en ondervoorzitter Hilde Huygen.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Open VLD: “Tania Kohlen (N-VA) omdat ze op korte tijd enorm is gegroeid, het kan overbrengen en uitstraling heeft. Jammer dat ze nu maar gewoon raadslid is. In de oppositie zijn er niet echt nieuwkomers die we ‘beloftevol’ kunnen noemen.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Open VLD: “Stan Bartholomeeussen (Open VLD) omwille van zijn dossierkennis en uitstraling. In de meerderheid blijft Katrien Schryvers (CD&V) zich in de picture werpen. Ze blijft een natuurlijke leider, wat niet wil zeggen dat we haar per se als burgemeester willen.” (lacht)

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Open VLD: “4 zetels”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Open VLD: “Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Open VLD: “Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar de N-VA omwille van de programmatorische raakvlakken. Het zal financieel in elk geval makkelijker zijn dan met de CD&V. Uiteraard hangt het ook af van de mensen waarmee je een team moet vormen.”

Ten huize van … Vlaams Belang (5)

Vandaag beantwoordt Vlaams Belang de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Vlaams Belang: “In de meerderheid Danny Van de Velde, omdat hij zo zit ingebed in het weefsel en Tania Kohlen, alleen heeft ze meer tijd en goesting nodig om zich te smijten. In de oppositie zien we niet direct iemand die ‘beloftevol’ genoemd kan worden; het zijn allemaal mensen op hun retour.”

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Vlaams Belang: “In de meerderheid zonder twijfel Katrien Schryvers. Ze steekt met kop en schouders boven de rest uit. In de oppositie vinden we Stan Bartholomeeussen van Open VLD het sterkst met zijn expertise op het vlak van begroting en omwille van zijn ervaring en maturiteit.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Vlaams Belang: “We gaan voor 4 zetels.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Vlaams Belang: “Nee, uiteraard niet. Alleen denken we dat niet alle Zoerselse politici even gemakkelijk zijn om mee samen te werken.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Vlaams Belang: “Een absolute meerderheid zal er voor ons niet inzitten, zeker? (lacht) Dan willen we gaan voor een meerderheid met N-VA. Gesteld dat ze op hun aantal zetels blijven en wij groeien met twee zetels, dan hebben we een comfortabele Vlaamsgezinde meerderheid.”

Ten huize van … Groen (5)

Vandaag beantwoordt Groen de eindejaarsvragen van DeZoerselaar

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Groen: “Roel van Elsacker (CD&V) is zeker een sterke nieuwkomer binnen de meerderheid. Hij weet waar hij mee bezig is, kent zijn dossiers en kan het ook op een aangename manier brengen. In de oppositie is Marc de Cordt (Groen) de enige echte nieuwkomer, dus hij is ook de enige die voor deze titel in aanmerking komt. Marc heeft zeker een pak dossierkennis en weet punten op de agenda te plaatsen.”
 

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Groen: “In de meerderheid zijn er wel enkele namen die we kunnen noemen. Danny Van de Velde (N-VA) omdat hij voor oplossingen gaat i.p.v. alleen voor de eigen partij te rijden. Liesbeth Verstreken (N-VA) omdat ze als persoonlijkheid de rol van verzoener met overtuiging opneemt. Katrien Schryvers (CD&V) is natuurlijk een zeer sterk figuur in de Zoerselse politiek. Ze draait ook op Vlaams niveau mee, dat geeft aan dat ze echt van tel is. Maar ook Bart Sebreghts (CD&V) is sterk omwille van zijn dossierkennis. Voor de oppositie passen we, tenzij we onszelf mogen roemen (lacht).

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Groen: “Drie graag, al zijn twee zetels meer realistisch.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Groen: “Vlaams Belang.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

Groen: “Die hebben we niet. Sp.a is steeds onze bevoorrechte partner geweest, maar we zetten geen rangschikking in de andere partijen.”

Ten huize van … sp.a (5)

Vandaag beantwoordt sp.a de eindejaarsvragen van DeZoerselaar

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc Somers en OCMW-raadslid Frederika Houwelijckx.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

sp.a: “In de meerderheid Roel van Elsacker (CD&V), hij is gedreven en heeft visie. Hij heeft meer capaciteiten dan een aantal schepenen. In de oppositie is er maar één nieuwkomer die dus met deze titel zou kunnen gaan lopen, maar ik vind Marc de Cordt niet echt ‘beloftevol’.

Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

sp.a: “Wie anders dan Katrien Schryvers (CD&V)? Ze heeft een groot palmares en is beroepspoliticus. Bij N-VA zie ik niemand, ook Liesbeth niet. Het is een brave madam, maar daar stopt het dan ook mee. In de oppositie zitten er zeker bekwame mensen, maar geen echt politiek talent. Stan Bartholomeeussen (Open VLD), misschien?”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

sp.a: “1 zetel als we alleen opkomen. In kartel mogelijk twee, anders zouden we wel teleurgesteld zijn.”

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

sp.a: “Vlaams Belang.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?

sp.a: “Terug naar de vorige ploeg wat ons betreft. CD&V samen met ons en eventueel Groen erbij.”

Ten huize van … Heerlijk Zoersel (5)

Vandaag beantwoordt Heerlijk Zoersel de eindejaarsvragen van DeZoerselaar.

DeZoerselaar heeft een gesprek met partijvoorzitter Jos Vekemans en mede-oprichter Daniël Talpe.

Wie is de meest beloftevolle Zoerselse politicus, in de meerderheid/in de oppositie?

Heerlijk Zoersel: “Jos Vekemans! (lacht) Jos is ons boegbeeld. De partij staat volledig achter hem. Vanuit de meerderheid denken we aan Roel van Elsacker (fractieleider CD&V). Hij is mondig, zeer dynamisch en durft kritisch te zijn voor het beleid en de eigen partij. We denken dat het aangenaam samenwerken kan zijn met Roel.”
Wie is het grootste politieke talent in Zoerselse politiek, in de meerderheid/in de oppositie?

Heerlijk Zoersel: “Die naam geven we nog niet vrij, maar je zult hem leren kennen bij de volgende verkiezingen!
In de meerderheid gaat deze titel zonder twijfel naar Katrien Schryvers. Ze is politiek door de wol geverfd, heeft ervaring, kennis, presence en is lokaal enorm geëngageerd.”

Wat is uw pronostiek voor het aantal zetels voor uw partij binnen drie jaar?

Heerlijk Zoersel: “2 zetels, maar met 3 zijn we ook niet ontevreden.” (lacht)

Zijn er partijen waarmee u geen meerderheid wil vormen? Welke?

Heerlijk Zoersel: “Vlaams Belang. Het cordon sanitaire is een van de meest ondemocratische dingen die ooit zijn uitgevonden, maar ideologisch vinden we dat de partij foute keuzes maakt. Van de andere partijen hebben we met Groen en sp.a het minste affiniteit, maar dat wil niet zeggen dat we er niet mee zouden kunnen samenwerken.”

Wat is uw gedroomde meerderheid gesteld dat het zetelaantal een voldoende grote meerderheid zou vertegenwoordigen?
Heerlijk Zoersel: “Onze voorkeur gaat naar CD&V, maar niet onvoorwaardelijk. We willen niet alles opgeven om erbij te kunnen zijn.”

Ten huize van … N-VA (4)

Vandaag kijkt N-VA vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met burgemeester Liesbeth Verstreken en schepen Danny Van de Velde.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Van de Velde: “Wat ik in ieder geval niet meer wil, is het voortdurend geschuif binnen onze partij met mandaten en raadsleden.” (lacht)

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Foto 5-01-16 21 26 20Verstreken: “Zonder twijfel: PPS Halle. Het project is immers ruimer dan de school alleen. Waar gaan er woningen bijkomen? Waar komt het alternatief voor de parochiezaal als die wordt afgebroken?

Van de Velde: “Ook de dorpsploeg aan de Blokskens zal verdwijnen. Maar dat kan uiteraard pas als de school er effectief is en de materialen van de dorpsploeg geherlokaliseerd worden naar een ruimte bij de school en de nieuwe technische dienst.”

Verstreken: “De site aan de Lindedreef zal herbestemd moeten worden. Hier zullen woningen komen, met respect voor de identiteit van ons dorp. We moeten ermee rekening houden dat de manier van wonen verandert. Percelen en woningen wonen steeds kleiner, maar men wil nog een stukje groen om tot rust te komen. Dat is niet evident. Bovendien stijgen samenlevingsproblemen als mensen dichter bij elkaar wonen.”

Van de Velde: “En een goede sociale mix is belangrijk. We moeten voorzien in een aanbod voor jong en oud, uiteraard met de nodige hulp en ondersteuning via thuiszorg. Onze sociale dienst levert hier uitstekend werk.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Verstreken: “We moeten durven verder denken en vooruit plannen. Wat gaan we in de toekomst doen met onze kerken, met de pastorijen, enz.? Hoe gaan we daar mee om?

Van de Velde: “Waar gaat onze jeugd in de toekomst zwemmen als het preventorium in Pulderbos niet meer beschikbaar is of voldoet aan de verwachtingen? We gaan hier sowieso over de grenzen van de gemeente moeten kijken.”

Verstreken: “We moeten ook nog ruimtelijke structuurplannen maken en stedenbouwkundige verordeningen opstellen. Waar mogen welke ruimtelijke ontwikkelingen komen? Als de omleidingsweg rond Zoersel wordt aangelegd in 2017 is er een enorme opportuniteit om van Zoerseldorp meer een dorpsstraat te maken dan een doorgangsweg. Het centrum moet er verkeersluwer worden: de bus moet er zeker nog door kunnen, maar de focus ligt vanaf dan op de fietser en de voetganger.”

Van de Velde: “Het personeelskader is ook een uitdaging: wat kunnen we ons nog veroorloven? De uitleendienst bijvoorbeeld. Hoe kunnen we die optimaliseren, zodat de verenigingen nog steeds geholpen worden en deze taak minder belastend is voor de gemeente? Kunnen we dit deels uitbesteden aan een private partner?”

Verstreken: “De betaalbaarheid en de organisatie van de politie en de brandweer is ook zeker een uitdaging. Beiden worden steeds professioneler, maar kosten de gemeente ook meer. Uiteraard heb ik alle begrip voor een verdere optimalisering, maar wordt de hulpverlening er beter van? Dat weet ik nog zo niet. Onze vrijwillige brandweer deed ook uitstekend werk. Zoersel betaalt momenteel ten opzichte van omliggende gemeenten weinig voor de brandweer. We hebben 1 professionele brandweerman tegenover een ploeg van een tiental professionelen in Malle, wat een kleinere gemeente is. Onze kazerne barst ondanks dat uit haar voegen. We vertrekken hier met een achterstand en het zal duidelijk zijn dat we in een toekomstig scenario niet in elke gemeente de infrastructuur zullen kunnen behouden.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van de Velde: “Als we de absolute meerderheid hebben! (lacht) Dan zou je meer kunnen doen. Of dit realistisch is, is wat anders. Nochtans is dat de pronostiek van Bert Claessens, onze voorzitter, en hij heeft er de laatste verkiezingen in zijn prognoses nog nooit naast gezeten.”

Verstreken: “We willen terug deelnemen aan het beleid. In de meerderheid heb je de kans om effectief dingen te realiseren i.p.v. erover te praten. Veiligheid bijvoorbeeld is een thema waar Vlaams Belang mee uitpakt, maar wij kunnen er tenminste in de realiteit iets rond doen.
Qua zetels zal ik zeer tevreden zijn als we terug hebben wat we nu hebben. Ondertussen blijven we verder werken en blijven we meer ervaring opdoen om er in 2018 meer te staan.”

Van de Velde: “Als we onze zetels kunnen houden, zal dat een blijk van vertrouwen van de bevolking zijn.”

Ten huize van … CD&V (4)

Vandaag kijkt CD&V vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met OCMW-voorzitter Katrien Schryvers en fractieleider Roel van Elsacker.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 14-01-16 20 42 07 (1)Schryvers: “Hoe fracties en partijen gaan evolueren, is koffiedik kijken. Ik doe daar ook niet graag uitspraken over. Ik denk dat binnen CD&V onze jongeren zich wel steeds meer zullen laten gelden.
Ik hoop in elk geval dat we voor zover als mogelijk ons bestuursakkoord kunnen uitvoeren.”

Van Elsacker: “In de laatste twee jaar van de bestuursperiode zal onze partij het met een schepen minder moeten doen. Dat gaat de inzet van onze schepenen niet verminderen, wel integendeel.”

Schryvers: “De Zoerselaar moet kunnen verwachten dat het bestuur voor hem werkt. Wij willen hier vanuit CD&V in elk geval alles aan doen.”

Van Elsacker: “We willen ook dicht bij de burger blijven staan. Zo organiseren we vanaf dit weekend wijkbevragingen in alle deelgemeenten.”

Schryvers: “We vragen bewust buiten de verkiezingsperiode aan de burger wat hij van de voorbije drie jaar vond en wat hij van de komende drie jaar verwacht.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Van Elsacker: “PPS Halle en PPS Zoersel. PPS Halle bijvoorbeeld is veel ruimer dan alleen de school.”

Schryvers: “We hebben veel geleerd van het project Bethaniënhuis om dingen in een groter geheel te zien.
Persoonlijk ben ik nog altijd blij dat we in Halle destijds de schoolfusie hebben kunnen realiseren. Anders was er mogelijk geen school in Halle meer geweest. De twee scholen liepen begin jaren 2000 zo achteruit in leerlingenaantallen dat bijna alleen nog de optie van graadklassen overbleef. We hebben toen iedereen samen gebracht en we zijn er uit geraakt. Halle was de eerste fusie ooit van een vrije school en een gemeenteschool die daarna als gemeenteschool is verder gegaan.
Redelijk snel na de fusie hebben we subsidieaanvragen ingediend voor de bouw van een nieuwe school, twee zelfs. Eén via het subsidietraject ‘Scholen voor morgen’ en een via het reguliere subsidietraject. We hebben in de loop der jaren zelf de keuze gemaakt om uit het eerste traject te stappen omdat in dat geval geen sprake kon zijn van een brede school die multifunctioneel kon worden ingezet met bijvoorbeeld een geïntegreerde kinderopvang.
We mikken nog steeds op een oplevering van de school tegen het einde van de legislatuur. De bouw start volgend jaar met maar liefst 5,2 miljoen subsidies.
PPS Zoersel is er natuurlijk ook nog. En ook daar is er nog werk. We moeten een alternatief zoeken voor verenigingen die nu gebruik maken van het Zonneputteke en voor de technische dienst. En uiteraard moet ook de herinrichting van de dorpskern nog aangepakt worden als de omleidingsweg er ligt. Voorlopig zijn de onteigeningen nog steeds voorzien in 2017. De procedures hebben we echter niet in de hand.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Schryvers: “Als je het over uitdagingen hebt, moet je sowieso verder kijken dan de eerstkomende drie jaar. Ik zie er wel enkele.
Zorg en welzijn bijvoorbeeld. Zoersel vergrijst heel sterk; we moeten hier samen met Vlaanderen een antwoord op bieden. Met het zorgstrategisch plan proberen we iedereen die met zorg te maken heeft te laten samenwerken. De uitdagingen zijn immers enorm.
Een andere uitdaging is dat we ons dorp een dorp willen laten blijven. Mensen moeten elkaar blijven kennen. Daarom vinden we wijkraden, buurtbabbels en andere buurtinitiatieven zo belangrijk. We zouden ook graag terug het wijkoverleg inrichten zoals in de vorige legislatuur, net als het onthaal van nieuwe inwoners.
Mobiliteit en verkeersveiligheid is nog een immense uitdaging. Hopelijk slaagt men er in Vlaanderen in om een oplossing te vinden voor onze regio. De verkeersproblematiek rond Antwerpen is zeer ernstig. Als we hier niet uit geraken, gaan er steeds meer sluipwegen gebruikt worden en dat is nefast voor de verkeersveiligheid.”

Van Elsacker: “Voor veiligheid is het ook belangrijk dat we voldoende in de pap te brokken blijven hebben. We betalen veel voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden maar of we er meer resultaat en service door hebben, is nog maar de vraag.”

Schryvers: “De politie van nu is natuurlijk niet meer te vergelijken met de gemeentepolitie van vroeger. Nu zijn er meer acties mogelijk, maar het nadeel is dat ze vaak veel verder van de bevolking staan en de kostprijs hoger uitvalt.
Een andere uitdaging is onze gemeentelijke organisatie. Gaan we in de toekomst moeten fusioneren? Kunnen we meer samenwerkingsverbanden aangaan om te komen tot meer efficiëntie en expertise, maar tegelijk ook dicht bij de burger blijven?
Ook moeten we vermijden dat onze gemeente op twee snelheden gaat evolueren. Ik vind dat een enorm risico. Er zijn veel mensen in Zoersel die het goed tot zelfs riant hebben, maar vaak ontbreekt het besef dat er veel mensen zijn die het ook moeilijk hebben. Sensibilisering is hier heel belangrijk, vind ik. In het dossier van de asielcrisis zetten wij onze deuren open vanuit een positieve blik. We werken bewust kleinschalig met doel op een zo goed mogelijke integratie. Het vraagt veel inspanningen en we moeten hierover blijven communiceren met de bevolking. Gelukkig zijn er in onze gemeente ook veel vrijwilligers die hier mee hun schouders onder zetten.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

Van Elsacker: “We zullen tevreden zijn als in de uitslag te zien is dat we de 6 jaar ervoor hard en goed gewerkt hebben en dat we het hebben kunnen overbrengen naar de bevolking. We willen in elk geval terug vooruit gaan.”

Schryvers: “We hopen dat de kiezer ons DNA herkent in het beleid.”

Van Elsacker: “Onze ploeg staat er en ook onze jeugd gaat ervoor. Dus hopen we op de nodige appreciatie van de kiezer. Iedereen die de vorige keer op ons gestemd heeft, heeft denk ik nu opnieuw reden om op ons te stemmen. Iedereen die we nieuw kunnen overtuigen, is winst.”

Schryvers: “Voor ons is niet alleen de uitslag belangrijk. We willen ook uitdagingen en dossiers blijven omzetten in beleid.”