Extra infomoment over PPS Halle na petitie Hallenaren

school-halle

Op 17 mei organiseerde de gemeente een druk bijgewoonde infoavond over PPS Halle in de kapel van het Bethaniënhuis. De aanleiding was de bouw van de nieuwe school op de locatie Halle-Velden die in een stroomversnelling was geraakt na positief advies vanuit de Vlaamse overheid.

De nieuwe school op Halle-Velden is slechts één van de vele projecten die de komende jaren op til staan in de Halse dorpskern. Zo zal de site Lindedreef, waar dit jaar alle kinderen van de lagere school tijdelijk samen huizen tot de nieuwe school klaar is, herbestemd worden. Op deze locatie komen woongelegenheden.

Of er nog ruimte is voor de parochiezaal op die plaats is twijfelachtig, aangezien in de plannen van de architect deze functie niet in de Lindedreef maar op de site van de pastorij is voorzien. Aan de pastorij wordt een zaal voorzien waar ook toneelvoorstellingen en feesten georganiseerd kunnen worden.

Met de verhuis van de groendienst (die nu op de Blokskens gesitueerd is) naar de school, zal ook deze site een nieuwe bestemming krijgen en aan de andere kant van het kerkhof ligt de Villa Markey, een gebouw dat de gemeente via een erfenis in haar patrimonium heeft gekregen en volgens het testament een culturele invulling moet krijgen.

Ook het dorpsplein met de kiosk en de oude turnzaal is een site in het PPS-verhaal, net als de site Watermolen achter de vroegere bedrijventerreinen van Van Aerde waar in de nabije toekomst heel wat woningen zullen bij komen.

Na de infovergadering van 17 mei was het voor de aanwezigen duidelijk wat op de site Halle-Velden zou gebeuren, maar over de timing en de functies van de andere sites werd geen duiding gegeven. Afhankelijk van wie men aansprak op de receptie na het infomoment, kreeg men te horen dat de invulling van de andere sites nog niet bekend was, terwijl andere politici te kennen gaven dat alles reeds in detail was uitgetekend.

Verschillende burgers uit Halle hebben daarop de koppen bijeen gestoken om inzicht te krijgen in de toekomstplannen en ook inspraak te hebben in de herbestemming van de sites.

In de zomervakantie werd daarom een petitieronde opgestart in Halle die leidde tot een kleine 400 handtekeningen. De petitie had slechts één vraag: organiseer in het najaar een wijkvergadering in Halle waarop de gemeente tekst en uitleg geeft over de timing en de invulling van de andere sites.

De petitie werd eind augustus aan de burgemeester overhandigd. Deze week bereikte ons het nieuws dat er een Infomoment georganiseerd zal worden op zaterdag 5 en zondag 6 november in de Parochiezaal Sint-Maarten in Halle.

Hopelijk verdwijnt op dat ogenblik de mist rond PPS Halle.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s