Extra infomoment over PPS Halle na petitie Hallenaren

school-halle

Op 17 mei organiseerde de gemeente een druk bijgewoonde infoavond over PPS Halle in de kapel van het Bethaniënhuis. De aanleiding was de bouw van de nieuwe school op de locatie Halle-Velden die in een stroomversnelling was geraakt na positief advies vanuit de Vlaamse overheid.

De nieuwe school op Halle-Velden is slechts één van de vele projecten die de komende jaren op til staan in de Halse dorpskern. Zo zal de site Lindedreef, waar dit jaar alle kinderen van de lagere school tijdelijk samen huizen tot de nieuwe school klaar is, herbestemd worden. Op deze locatie komen woongelegenheden.

Of er nog ruimte is voor de parochiezaal op die plaats is twijfelachtig, aangezien in de plannen van de architect deze functie niet in de Lindedreef maar op de site van de pastorij is voorzien. Aan de pastorij wordt een zaal voorzien waar ook toneelvoorstellingen en feesten georganiseerd kunnen worden.

Met de verhuis van de groendienst (die nu op de Blokskens gesitueerd is) naar de school, zal ook deze site een nieuwe bestemming krijgen en aan de andere kant van het kerkhof ligt de Villa Markey, een gebouw dat de gemeente via een erfenis in haar patrimonium heeft gekregen en volgens het testament een culturele invulling moet krijgen.

Ook het dorpsplein met de kiosk en de oude turnzaal is een site in het PPS-verhaal, net als de site Watermolen achter de vroegere bedrijventerreinen van Van Aerde waar in de nabije toekomst heel wat woningen zullen bij komen.

Na de infovergadering van 17 mei was het voor de aanwezigen duidelijk wat op de site Halle-Velden zou gebeuren, maar over de timing en de functies van de andere sites werd geen duiding gegeven. Afhankelijk van wie men aansprak op de receptie na het infomoment, kreeg men te horen dat de invulling van de andere sites nog niet bekend was, terwijl andere politici te kennen gaven dat alles reeds in detail was uitgetekend.

Verschillende burgers uit Halle hebben daarop de koppen bijeen gestoken om inzicht te krijgen in de toekomstplannen en ook inspraak te hebben in de herbestemming van de sites.

In de zomervakantie werd daarom een petitieronde opgestart in Halle die leidde tot een kleine 400 handtekeningen. De petitie had slechts één vraag: organiseer in het najaar een wijkvergadering in Halle waarop de gemeente tekst en uitleg geeft over de timing en de invulling van de andere sites.

De petitie werd eind augustus aan de burgemeester overhandigd. Deze week bereikte ons het nieuws dat er een Infomoment georganiseerd zal worden op zaterdag 5 en zondag 6 november in de Parochiezaal Sint-Maarten in Halle.

Hopelijk verdwijnt op dat ogenblik de mist rond PPS Halle.

Bartholomeeussen ere-burgemeester

foto-27-09-16-22-01-10Na 34 jaar nam Stan Bartholomeeussen gisteravond afscheid van de gemeentepolitiek. In zijn afscheidsspeech haalde hij herinneringen op aan zijn rijk gevulde carrière. 34 is lang, zo stelde het liberale kopstuk vast.

Zo bestelde hij in zijn eerste legislatuur de eerste fax voor de gemeente en stond hij mee aan de wieg van de uitbreiding van de school van Halle eind jaren 80, een school die ondertussen vervangen wordt door een gloednieuwe school- en sportinfrastructuur. Stan was ook een van de bezielers van Eurozoersel, het Lindepaviljoen en de Zoezel.

De oud-burgemeester gaf drie redenen waarom hij er nu een eindstreep onder trekt. Eind 2015 werd Bartholomeeussen voorzitter van Plan België. Hoewel het nergens in de statuten staat, vindt hij beter om dit niet te combineren met een politiek mandaat. Daarnaast kondigde hij ook aan dat de komende weken in het teken zouden staan van bestuursverkiezingen om het bestuur van Open VLD Zoersel samen te stellen. Volgens Bartholomeeussen is het tijd voor een verjongingskuur. Tot slot is er ook een persoonlijke reden: Stan wil graag meer tijd voor zichzelf en zijn gezin en kijkt uit naar langere verblijven in zijn geliefde Andalusië.

Na een lang en oprecht applaus vanop de banken van de meerderheid en de oppositie nam Katrien Schryvers het woord. Met het vertrek van Stan verdwijnt de laatste politicus uit de periode 83-88 van het toneel. Het maakt Katrien Schryvers tot de ouderdomsdeken in Zoersel en dat stemt haar tot nadenken.

Schryvers bedankte Stan uitvoerig voor zijn inzet voor Zoersel en de Zoerselaars. Volgens de huidige OCMW-voorzitter bracht Stan met zijn DDV (De DorpsVernieuwing) heel veel frisse ideeën in de lokale politiek. Zo was communicatie en inspraak een van de speerpunten van DDV. De GGD (de voorganger van ZoerselMagazine) werd toen opgestart, de kantooruren van de politie (8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds) werden uitgebreid naar een 24-uur permanentie en een samenwerking met de gemeente Schilde werd opgezet.

Schryvers haalde naast de initiatieven die Bartholomeeussen zelf had opgesomd ook de rol van Stan in de ontwikkelingssamenwerking aan die uiteindelijk leidde tot de stedenband met Bohicon. Ze haalde ook fijne herinneringen op aan de eerste reizen naar Crucea, het eerste Kerstspel op Einhoven en hun inzet voor de Bijl.

De oud-burgemeester had het in haar speech ook over de rivaliteit tussen beide kopstukken. Volgens Schryvers is rivaliteit in de politiek normaal, maar er was ook veel respect.

Vanuit de CD&V fractie werd Bartholomeeussen bedankt met enkele attenties, o.a. een cadeaupakket Westmalle.

 

Daarop nam Liesbeth Verstreken het woord namens het bestuur. Verstrekens historiek met Stan gaat een stuk minder lang terug dan die van Schryvers en haar speech was dus een stuk korter.

 

Ze benadrukte zijn belangrijke rol als uitdager in de oppositie, zijn retorische talenten en de oprechtheid waarmee hij oppositie voerde.

 

Als dank voor zijn jarenlange inzet overhandigde Verstreken een tekening van de Lindeboom in Zoersel.

 

Bartholomeeussen kreeg gisteren de titel van ere-burgemeester van de gemeente Zoersel. In de stemming was er naast de ja-stemmen van de volledige raad slechts één onthouding: die van Bartholomeeussen zelf.

 

Licht uit, zonder gevolgen?

donker

In maart dit jaar trad het lichtplan van de gemeente Zoersel in werking. Tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends wordt sindsdien het merendeel van de straatverlichting gedoofd.

Raadslid Jos van Dongen (Vlaams Belang) vraagt op de gemeenteraad of er naast de besparing die er gerealiseerd is, ook al zicht is op de gevolgen op het vlak van inbraken en verkeersveiligheid.

Burgemeester Liesbeth Verstreken antwoordt dat ze vanochtend nog overleg heeft gehad met de politie. Daaruit bleek dat er begin dit jaar een piek was in de inbraken, maar dat was voor het lichtplan in voege trad. Voorlopig heeft het doven van de lichten nog niet geleid tot meer inbraken. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn er nog geen markante cijfers bekend en de details m.b.t. zwakke weggebruikers zijn er ook nog niet.

Raadslid Stan Meeussen (Vlaams Belang) repliceert dat hij persoonlijk al verschillende keren heeft ervaren dat automobilisten hun grootlichten opzetten op niet verlichte straten waardoor je als zwakke weggebruiker verblind wordt. Hij stelt zich de vraag hoe lang het zal duren voor er ongelukken gebeuren als gevolg van het lichtplan.

Meeussen heeft een punt, want zelfs na de evaluatieperiode van het lichtplan blijven er gevaarlijke punten onverlicht. De dorpskernen zijn nog steeds een hindernissenparcours voor zwakke weggebruikers die struikelen over afboordingen, paaltjes en andere obstakels die stammen uit een tijd dat je die nog kon opmerken.

Een besparing van tienduizenden euro’s per jaar is in deze budgettair moeilijke tijden natuurlijk mooi meegenomen, maar of er behalve enkele principes zoals het laten branden van een lantaarn op gevaarlijke punten echt sprake is van een lichtplan (met nadruk op ‘plan’) is maar de vraag.

Ons inziens zou er echt sprake zijn van een lichtplan die naam waardig als er tegelijk ook geïnvesteerd zou worden in energiezuinige verlichting en slimme lichtpalen.

Het zou een mooie zaak zijn, mocht de gemeente een extra hoofdstuk toevoegen aan haar lichtplan met daarin een meerjarentraject om slimme, energievriendelijke verlichting te plaatsen. Het zou volledig in lijn zijn met de pas goedgekeurde Burgemeestersconvenant, zonder dat het bestuur elke avond Zoersel terug katapulteert naar de middeleeuwen.

Let the games begin!

Nog twee jaar en we zitten op dit ogenblik in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vier jaar geleden schudde de kiezer de kaarten zeer grondig door elkaar. N-VA werd in één klap de grootste partij en werd incontournable: een meerderheid zonder N-VA vormen kon niet, tenzij ook Vlaams Belang mee aan boord genomen werd.
Groen en sp.a kwamen niet meer op als kartel en eindigden samen met één zetel minder.
Vlaams Belang kreeg zeer zware klappen en viel terug van 7 naar 2 zetels. Alles doet vermoeden dat heel wat VB-stemmen naar N-VA zijn gegaan.
Heerlijk Zoersel, een spin-off van Open VLD die zich als politiek neutrale gemeentepartij wilde profileren, kwam nog maar net piepen in het verkiezingsjaar en wist geen zetel te veroveren.

De verkiezingsuitslag van 2018 voorspellen op dit ogenblik kan niemand. Hoe zal de kiezer het beleid beoordelen? Welke nationale tendensen spelen mee op het moment dat de kiezer in het kieshokje staat?

Op twee jaar tijd kan er nog zeer veel gebeuren. De uitslag correct inschatten, is al even complex als voorspellen dat het op de verkiezingsdag zelf 16 of 26 graden zal zijn. Weersvoorspellen voor gevorderden dus.

Op dit ogenblik worden de strategische kaarten op tafel gelegd binnen de partijbesturen om de komende verkiezingsstrijd voor te bereiden: hoe gaan we naar de kiezer: samen of apart? welke topics gaan we uitspelen? hoe gaan we ons profileren? enz. 

Een cruciale oefening, want de keuzes die nu gemaakt worden, zullen de Zoerselse politiek niet alleen na de verkiezingen bepalen. Ook de twee volgende jaren zullen erdoor gekleurd worden.

De LTA-relatie (Living Together Apart) van N-VA en CD&V kabbelt nu al vier jaar zonder passie verder. Het is weinig waarschijnlijk dat CD&V die de scepter terug in handen wil krijgen, zich zal tevreden stellen met een ‘knechtjesrol’ in de verkiezingscampagne. De partij kan niet anders dan de kaart te spelen ‘met ons was het beter’ en zal N-VA nog minder cadeaus geven dan de voorbije jaren. We achten de kans klein dat er vanaf nu nog veel wezenlijke beslissingen genomen zullen worden. Een kartel tussen beide partijen, zoals in 2006, is verder weg dan ooit.

Een kartel tussen Groen en sp.a is ook weinig waarschijnlijk, ook al liggen de partijen programmatorisch zeer dicht bij elkaar. De reden hiervoor is deels nationaal te zoeken. Groen heeft momenteel de wind in de zeilen, terwijl sp.a van de ene crisis naar de andere strompelt; Groen heeft dus weinig te winnen door samen naar de kiezer te trekken. Ook de lokale situatie speelt mee. sp.a Zoersel is een eenmanspartij geworden die reactief oppositie voert, terwijl Groen zichzelf met allerlei acties en agendapunten in de kijker probeert te spelen. Het zou ons zelfs niet verbazen mocht sp.a bij de eerstkomende stembusslag niet meer opkomen. Als in zo’n situatie Groen de stemmen van sp.a zou kunnen oppikken, zouden de groenen door het systeem Imperiali kunnen klimmen naar twee of zelfs drie zetels.

Heerlijk Zoersel zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Niet alleen heeft de partij de voorbije 4 jaar stand gehouden, wat niemand had verwacht omdat Heerlijk Zoersel het zonder ook maar één euro afdrachten moest doen. Ze heeft zich stilaan een reputatie weten op te bouwen als feestpartij, organiseert zeer veel activiteiten die geld in het laatje brengen en is overal aanwezig. De partij mist echter een duidelijk programma: vraag aan een Zoerselaar waar de partij voor staat en hij zal het antwoord waarschijnlijk schuldig moeten blijven. Verder is er naast Jos Vekemans zelf niemand met ervaring in de lokale politiek.

Voor Heerlijk Zoersel zou een liaison met een andere partij dus wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn, ook voor de partij trouwens waarmee wordt samengeklit. Open VLD lijkt de meest logische match voor Jos en de zijnen nu Stan Bartholomeeussen de politieke arena verlaat. Toch kijken ook N-VA en CD&V naar de enthousiaste ploeg militanten die Vekemans rond zich weet te verzamelen. Alleen naar de kiezer trekken is natuurlijk ook een optie, maar het reeds genoemde systeem Imperiali is zeer nadelig voor kleine partijen. We illustreren dit met een voorbeeld: als in 2012 Heerlijk Zoersel met Open VLD was opgekomen, zouden ze samen drie zetels gehad hebben i.p.v. twee voor Open VLD. Mocht er toen nog een kleine partij minder (apart) opgekomen zijn, zouden de twee partijen samen zelfs vier zetels gescoord hebben.

Vlaams Belang leeft ook in Zoersel vooral op de nationale trends. De partij zit momenteel opnieuw federaal in de lift. Als we de peilingen mogen geloven verdubbelt ze haar gewicht ten opzichte van de vorige verkiezingen, ten koste van N-VA. Indien dit ook in Zoersel zou plaatsvinden, verliest N-VA hierdoor mogelijk een groot stuk van haar voorsprong ten opzichte van CD&V.

Het moge duidelijk zijn: de kaarten zijn verre van geschud.

Let the games begin!

 

Stan Bartholomeeussen neemt ontslag als gemeenteraadslid

Het nieuws bereikte ons als een kleine donderslag bij een heldere nazomerhemel: Stan Bartholomeeussen, gemeenteraadslid voor Open VLD neemt dinsdag aanstaande ontslag op de gemeenteraad van september.

stan

Bartholomeeussen is sinds begin jaren 80 actief in de Zoerselse politiek. Van 1983 tot 2000 was hij schepen met zeer uiteenlopende bevoegdheden en tussen 88 en 94 was hij burgervader van Zoersel, tot Katrien Schryvers (CD&V) de fakkel van hem over nam.

In die tijd maakte Bartholomeeussen deel uit van DDV, De DorpsVernieuwing, een partij die voor het laatst opkwam in 1994. In 2000 nam Bartholomeeussen niet meer deel aan de lokale verkiezingen.

Iedereen ging ervan uit dat de periode Stan er definitief op zat, tot in de aanloop van de verkiezingen van 2006 de foto van Stan plots op de voorpagina van een verkiezingskrantje van VLD verscheen. Stan wilde er opnieuw voor gaan en werd in één klap de liberale lijsttrekker. Katrien Schryvers had er ineens een uitdager van formaat bij.

Ondanks de bekendheid van Stan bleef VLD status quo in aantal zetels. Bartholomeeussen werd fractieleider van de tweede grootste oppositiepartij (Vlaams Belang had toentertijd 7 zetels, VLD 6).

Ook al had Bartholomeeussen liever op de meerderheidsbanken gezeten, het oppositieleider zijn, ging hem steeds goed af. Dankzij zijn jarenlange ervaring als bestuurder wist hij feilloos de pijnpunten in de budgettaire situatie van de gemeente op de gemeenteraad te brengen, al ging zijn interesse ook uit naar het Zoerselse verenigingsleven, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bartholomeeussen is een van de weinige oppositieraadsleden die de regels van de retorica onder de knie heeft. Zonder vooraf volledig uitgeschreven tussenkomst weet hij tot de essentie van de zaak te komen, argumenten neer te leggen die stuk voor stuk een repliek vanuit de meerderheid verdienen en als de bevoegde schepen er even geen zin in heeft dan weet Bartholomeeussen steeds de schepen of burgemeester te prikken met een spitante opmerking, zodat die wel moet reageren.

De meest legendarische verbale veldslagen voerde Bartholomeeussen met schepen van financiën Bart Sebreghts (CD&V). Het ging vaak hard tegen onzacht, maar er was respect.

Met Bartholomeeussen verliest de gemeente Zoersel een politieke topper en de meerderheid een strijdvaardige challenger. Stan werd over de grenzen van meerderheid en oppositie gewaardeerd omwille van zijn tussenkomsten, dat bleek nog in de ‘Ten huize van’-reeks op DeZoerselaar begin dit jaar.

Ook voor Open VLD is het vertrek van Stan een serieuze aderlating qua ervaring.

Anderzijds zou het vertrek van Bartholomeeussen de politieke kaarten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel eens grondig door elkaar kunnen schudden en de liberalen in de meerderheid kunnen brengen.

Net voor de vorige lokale stembusslag stichtte oud-Open VLD’er Jos Vekemans een eigen lokale partij H-Eerlijk Zoersel na onenigheid binnen Open VLD. Vekemans en Bartholomeeussen waren de jaren voordien water en vuur. Nu een van de antagonisten de lokale politieke arena verlaat, staat nog maar weinig een hereniging van beide kampen in de weg.
Een versterkt liberaal kamp zonder Bartholomeeussen zou ook voor CD&V wel eens de gedroomde coalitiepartner kunnen zijn, tenminste als de kiezer de partijen voldoende stemmen geeft. Dat het niet boterde tussen Katrien Schryvers en Stan Bartholomeeussen is geen geheim en de huidige coalitie met N-VA is voor CD&V niet echt een match made in heaven. 

Waarom Stan ontslag neemt uit de gemeenteraad is nog niet bekend. Mogelijk wil hij zich meer toeleggen op zijn andere activiteiten, zoals zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Plan België.

Bartholomeeussen wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Caroline Jansen.