De nieuwe school in Halle is de eerste van 6 werven

Het schooljaar loopt op z’n einde, net als de dagen van de bestaande schoolgebouwen gelegen op de site Halle-Velden.

In mei organiseerde de gemeente een infovergadering voor de bevolking. Aan de stoelen die vooraf werden geplaatst te zien, verwachtte het bestuur geen grote opkomst. De Hallenaren bleken echter enorm geïnteresseerd om te vernemen wat er in hun dorp zou gebeuren, en dus werden er voortdurend extra stoelen bijgeplaatst. De bouw van de nieuwe school is immers maar één project. De herbestemming van de site Lindedreef en de villa Markey (die de gemeente via een erfenis had bekomen) behoren net als de site kerk (met de pastorij) en de herinrichting van het plein tot PPS Halle.

De toelichting door de gemeente ging op de infovergadering uitsluitend over de bouw van de nieuwe school en de praktische consequenties voor het komende schooljaar.

Tot 17 juni kreeg de bevolking de mogelijkheid om bezwaren in te dienen en voorstellen in te dienen bij deze eerste werf.

Schepen Bart Sebreghts (CD&V) licht toe dat de gemeente zich alleen nog maar geëngageerd heeft voor de eerste werf, namelijk de werf gelegen op de site Halle-Velden, en nog niet voor de andere sites, ook al heeft Van Roey hiervoor reeds plannen ingediend.

Stan Bartholomeeussen (Open VLD) komt tussen met de boodschap dat van de 6 werven die in PPS Zoersel waren voorzien nog maar één werf werd gerealiseerd, nl. de nieuwe bibliotheek. De 5 andere moeten nog gerealiseerd worden terwijl de werkgroep, waar Bartholomeeussen deel van uitmaakt,  nog geen enkele keer is samengekomen. In PPS Halle zijn er opnieuw 6 werven waarvan er nu weer één gerealiseerd zal worden. Over de anderen blijven we in het ongewisse volgens het liberale kopstuk dat zich afvraagt hoe er prioriteit gegeven zal worden binnen de resterende 10 werven.

Bartholomeeussen stelt zich ook de vraag of er al iets beslist is over het voorstel dat werd ingediend op 21 mei voor de herindeling van het hoofdgebouw van de school. De herindeling houdt in dat een grote polyvalente ruimte van 360 m² gecreëerd zou worden binnen het schoolgebouw door de refter van 200 m² en 160 m² te integreren in het verlengde van de luifel. Omdat de nieuwe cafetaria van de sporthal zich op de eerste verdieping bevindt, zou er bij de schakeling van de cafetaria van de school aan de polyvalente ruimte een ruimte gecreëerd worden voor toekomstige grote activiteiten op de school zoals een grootouderfeest, een schoolfeest, de quiz, enz. Met deze herindeling zou ook het concept ‘open school’ gerealiseerd worden, zodat ook verenigingen en particulieren er gebruik van kunnen maken.

Stan Meeussen (Vlaams Belang) sluit zich aan bij deze laatste vraag en herhaalt zijn vraag naar onderkeldering van het gebouw en stelt ook voor om de oude turnzaal op het dorpsplein te slopen in functie van een betere verkeersdoorstroming.

Bart Sebreghts geeft aan dat hij zich geen zorgen maakt over de realisatie van een heel aantal werven. De sites Blokskens en Lindedreef zijn volgens Sebreghts inkomstenposten en zijn dus budgettair voor de gemeente geen probleem. Over de site van het dorpsplein is er volgens schepen Sebreghts nog niets definitief beslist en zou het dus nog steeds kunnen dat de oude turnzaal afgebroken zal worden.

Liesbeth Verstreken (N-VA) geeft aan dat er een negatief advies op het ingediende voorstel is gekomen van de schooldirectie en de architect. Volgens de ontwerpers is er geen nood aan een schakeling van de twee ruimten omdat ze via een deur met elkaar in verbinding staan. Volgens de directie was de centrale positie van de leraarskamer expliciet gevraagd door de school en wilde men de twee polyvalente klassen niet splitsen. De plannen blijven dus jammer genoeg zoals initieel voorzien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s