Is een engagementsverklaring een vodje papier?

Op verzoek van Groen werd op de gemeenteraad een engagementsverklaring geagendeerd voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden recent door alle wereldleiders onderschreven: geen armoede, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid verminderen, enz.

Fractieleider Marc de Cordt vraagt dat Zoersel net als zoveel andere gemeenten zich achter het initiatief van de VVSG schaart om ook op lokaal vlak deze ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Koen Paredaens (N-VA) reageert met de boodschap dat Zoersel reeds zeer veel doet op dit vlak met bijvoorbeeld de stedenband met Bohicon. Hij kondigt aan dat de gemeente deze engagementsverklaring vrijdag aanstaande zal ondertekenen en dat het college dit reeds op 9 mei heeft beslist.

Fractieleider Stan Bartholomeeussen van Open VLD feliciteert Groen dat de partij dit punt op de agenda zet en hekelt tegelijk de tussenkomst van Paredaens. Volgens het raadslid vernauwt Paredaens de engagementsverklaring tot het punt van internationale samenwerking. Hij vraagt zich ook af waarom het college dit punt zelf niet agendeerde op de gemeenteraad als het toch al had beslist om de engagementsverklaring te ondertekenen. Staat de meerderheid wel volledig achter de verklaring? En is ze wel voldoende bereid om ‘duurzaamheid’ in alle facetten van het gemeentelijke beleid in te bedden?

Bartholomeeussen gelooft er niet in en vraagt de meerderheid om op geregelde momenten proactief een stand van zaken te geven op de gemeenteraad zodat de raadsleden de initiatieven en het beleid van de meerderheid hierop kunnen evalueren.

Stan Meeussen (Vlaams Belang) steekt daarop een kwartierlang betoog op over de overbevolking van de aarde en duidt dit aan als het echte probleem dat aangepakt moet worden. Als de gemeente een extra doelstelling toevoegt, nl. humane initiatieven om de wereldbevolking niet meer te laten stijgen, dan is het Vlaams Belang bereid de andere 17 utopische doelen erbij te nemen, dixit Meeussen.

Volgens fractieleider Roel van Elsacker (CD&V) is de ondertekening van de doelstellingen op zich een no brainer. Hij onderschrijft dat Zoersel inderdaad al heel wat initiatieven neemt op dit vlak en dat er ook heel wat in de beleidsnota staat beschreven.
Hij stelt voor, om dit extra agendapunt echt te laten renderen, dat elke schepen voor zijn bevoegdheden enkele nieuwe initiatieven neemt die nog niet gepland zijn waarop Stan Bartholomeeussen luid begint te applaudisseren.

De meerderheid gaat echter niet in op het voorstel van het liberale raadslid om op geregelde tijdstippen hiermee terug te komen naar de raad.

Nieuw raadslid bij CD&V

Rik Wens heeft op de gemeenteraad van mei de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor CD&V. Hij volgt Sofi Van Ussel op.

Met Wens komt er opnieuw een jongere in de raad voor de christendemocraten die geëngageerd is in het middenveld.

We wensen het kersverse raadslid veel succes.