Verslag nieuwjaarsreceptie N-VA (31 januari 2016) – deel 1

POLITIEK & PERCEPTIE

Een gure wind waait zenuwachtig rond wanneer we het wandelpad naar de kantine van KFC Eendracht op wandelen.

De voorbije weken kreeg N-VA en meer specifiek de burgemeester geregeld de wind van voren. In de ‘Ten huize van …’-reeks op DeZoerselaar werd de partij onervarenheid verweten en gaven verschillende politici aan dat ze geen visie achter de maatregelen konden ontwaren die de nieuwe bestuursploeg onder N-VA-leiding nam. Op de laatste gemeenteraad van 2015 had coalitiepartner CD&V de dotatie aan de politie, die burgemeester Verstreken met haar collega-burgemeesters had voorbereid, naar de prullenmand verwezen, na een uitvoerige tussenkomst van CD&V-fractieleider Van Elsacker.

Als een Vlaamse filmscenarist een openingsbeeld zou moeten bedenken om de verwachte stemming in N-VA-geledingen te omschrijven, zou dat er één zijn met een zompig voetbalterrein met in de verte een kantine die schuil gaat achter een sluier van motregen.

Wanneer we de zaal binnen komen, is burgemeester Verstreken net aan haar speech begonnen. De bijna 140 aanwezigen luisteren geïnteresseerd naar haar tussenkomst.

Enkele weken geleden speechte de burgemeester nog op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zoals een notaris een notariële akte voorleest. De speech die ze op de N-VA-receptie brengt, is met uitzondering van enkele openingswoorden, niet in de verste verte te vergelijken met die van toen. Vooral de stijl waarmee Verstreken de speech brengt, valt op: ze is vurig en spitant. De speech getuigt van een dosis welgeplaatste humor en is ook inhoudelijk sterk.

Feilloos pareert ze de kritiek die de partij en zij persoonlijk als boegbeeld heeft gekregen en kadert ze de genomen beslissingen in een visie die neerkomt op ‘durven veranderen, wat altijd zo was’. Dankzij N-VA wordt binnen de gemeente nu een kerntakendebat gevoerd. Zo is er de rationalisering van de dienstverlening die op termijn ook de personeelslast voor de gemeente moet verminderen, net als de keuze om gepensioneerde medewerkers van de gemeente niet te vervangen. En recent ook de beslissing om huwelijksceremonies niet langer in het kasteel, maar in het Bethaniënhuis te laten plaatsvinden omwille van de druk op de werking. Of het ter beschikking stellen van het kasteel aan ondernemers zonder dat de bezoekers van het park er hinder van ondervinden. ‘Het zijn kleine voorbeelden van wat anders kan als je nadenkt over wat echt moet en wat eerder leuk is om te hebben, maar niet essentieel is,’ besluit de burgemeester.

Verstreken erkent dat er een wereld van verschil schuilt tussen intenties op papier en daden in de realiteit, en dat het hard werken is, elke dag opnieuw. Maar ‘van hard werken gaat ge niet dood.’

Ze bedankt daarom uitdrukkelijk alle militanten en de mandatarissen die zich samen blijven inzetten voor Zoersel en voor de partij.

Opvallend is ook dat ze Tania Kohlen in de bloemen zet. Kohlen was na een zoveelste stoelenwissel binnen N-VA een tijdlang schepen, maar liet het schepenambt staan omwille van professionele redenen. De burgemeester noemt het vertrek van Kohlen een verlies voor Zoersel, een compliment dat haar zeker deugd gedaan zal hebben. Ook in de reeks ‘Ten huize van …’ hadden verschillende politici Kohlen als beloftevolle politicus getypeerd met een brede dossierkennis.

Slechts enkele lokale politici van andere partijen waren trouwens aanwezig op de receptie zelf: Jos Vekemans van Heerlijk Zoersel, Hilde Huygen en Jurgen Joossens van Open VLD en Roel van Elsacker van CD&V. In tegenstelling tot op de nieuwjaarsreceptie van Heerlijk Zoersel zijn er geen CD&V-schepenen aanwezig, ook OCMW-voorzitter Katrien Schryvers is er niet.

Over het verstandshuwelijk met CD&V doet Verstreken in het openbaar geen uitspraken. Ook in de ‘Ten huize van …’ was ze veel terughoudender over haar coalitiepartner dan CD&V was over N-VA. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de burgemeester geen olie op het vuur gooit in haar speech. Slechts één keer kun je een verwijzing naar de moeilijke samenwerking met CD&V ontwaren in haar speech en dat is bij de introductie van gastspreker Siegfried Bracke.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De Kamervoorzitter wordt door Verstreken geroemd om zijn werk dat hij ‘op grootse wijze doet’. Naast nationaal actief, is Bracke ook oppositieleider in Gent. Verstreken verwijst naar de eerste strofe van het Niebelungenlied, een oud-Germaanse sage waarin Siegfried onsterfelijk werd door zijn bad in drakenbloed, behalve op een klein plaatsje op zijn rug. ‘Let goed op uw rug, Siegfried, want het kan gebeuren in de gemeentepolitiek,’ geeft ze de eerste burger van het land nog mee.

In de speech van Bracke zit ook een duidelijke lijn, namelijk de boodschap dat voortschrijdend inzicht bij sommigen nogal traag gaat en dat N-VA vooral verder moet gaan op de uitgezette koers.

N-VA zit sinds enkele jaren stevig ingebed op alle politieke niveaus van het land. En de partij is overal overtuigend veel groter dan de eerstvolgende politieke partij. Dat zorgt voor wantrouwen en afgunst. ‘Op zich niet vreemd,’ vindt Bracke, ‘want wie gaat er nu graag eten met kannibalen?’

Volgens de Kamervoorzitter speelt zich telkens hetzelfde ritueel af wanneer N-VA iets voorstelt: ‘In het begin is iedereen tegen, Kris Peeters voorop, maar uiteindelijk worden onze voorstellen mondjesmaat toch uitgevoerd.’

Bracke pleit ook schuldig wanneer het neerkomt op informatiedoorstroming naar de bevolking, en in het bijzonder naar de N-VA-achterban die zich afvraagt waar nu precies de ‘kracht van verandering’ zit.

Hij geeft twee voorbeelden. Zo vindt Bracke de pensioenhervorming fundamenteel. Het betekent een besparing van 4% van het bnp. Hij geeft ter indicatie aan dat dat overeenkomt met de volledige kost van al onze politiediensten en het leger samen. Een besparing die volgens hem geen impact heeft op de huidige gepensioneerden en slechts beperkt op de bijna gepensioneerden. Wie nog ver staat van zijn of haar pensioen doet wel een grotere bijdrage, maar kan meestal ook genieten van extra pensioenpijlers.

Ook de tax shift wordt in de verf gezet: de verschuiving van de belasting op arbeid naar kapitaal, milieu, enz. ‘Belastingen op arbeid vernietigen arbeid,’ zegt Bracke met een ietwat dreigende stem. ‘We moeten onze bedrijven competitiever maken en de eerste resultaten zijn nu reeds zichtbaar, want de werkgelegenheid trekt nu opnieuw aan.’

Op het einde van zijn speech doet Bracke nog een masochistische oproep. De Kamervoorzitter vraagt de militanten om hun nationale vertegenwoordigers te dwingen meer uitleg te geven over hun beleid. ‘Hoe komt het dat we dit niet weten?’ is volgens Bracke de meest gehoorde uitspraak die hij voor de voeten geworpen krijgt als hij ten velde het beleid gaat toelichten aan de hand van een Powerpoint. Over het waarom moet Bracke niet lang nadenken: de media lusten N-VA niet en berichten niet (correct) over het gevoerde beleid en het constante gekibbel tussen de meerderheidspartijen spuit ook de nodige mist waardoor het voor een buitenstaander niet altijd gemakkelijk is om alles goed te kunnen plaatsen.

Bracke krijgt luid applaus en wordt in de bloemen gezet door de burgemeester.

Even later neemt voorzitter Bert Claessens het woord en hij zet op zijn beurt Liesbeth Verstreken in de bloemetjes. Hij heeft haar destijds bij de N-VA betrokken, zegt Claessens, ‘iets wat je mij waarschijnlijk al verschillende keren verweten hebt’, verwijzend naar de moeilijke tijden die de burgemeester heeft meegemaakt. En ook de N-VA-voorzitter pareert een stuk van de kritiek op de burgemeester, namelijk dat ze te weinig zichtbaar is. ‘Liesbeth is heel sportief en komt bijna overal met de fiets naartoe tenzij het zeer slecht weer is natuurlijk. Onze burgemeester houdt het sober. Haar zul je niet opvallend de parking zien oprijden met een dure Audi of BMW.’

En ook Liesbeth mag rekenen op een stevig applaus.

N-VA Zoersel kent woelige tijden, maar de partij en haar burgemeester rechten hun rug en doen stelselmatig meer ervaring op. Ze pikken de commentaren op die ze her en der krijgen, en doen er iets mee.

De manier waarop Verstreken haar publiek toespreekt op deze laatste januaridag, kan maar op één manier samengevat worden: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger!’

Foto 31-01-16 15 15 28

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s