Ten huize van … Groen (4)

Vandaag kijkt Groen vooruit naar de drie laatste jaren van de bestuursperiode en de verkiezingen van 2018.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Wat mogen we de komende jaren nog verwachten in de Zoerselse politiek?

Foto 4-01-16 20 45 23De Cordt: “Ik verwacht een voortzetting van de voorbije drie jaar. Maar in hoeverre zullen de tegenstellingen tussen N-VA en CD&V nog verder escaleren? Ik zou het persoonlijk dom vinden om de zaken op de spits te drijven en te laten escaleren.”

Frijters: “Heel de meerderheid zal er dan sowieso op afgerekend worden;”

De Cordt: “In Zoersel is er eigenlijk maar één alternatief denkbaar, namelijk dat N-VA met Open VLD in zee zou gaan. CD&V weet dat het wiskundig niet in staat is om zelf een alternatieve meerderheid te vormen.
Ik verwacht dus niet veel meer. Als de twee meerderheidspartijen op de tippen van hun tenen lopen om alleen nog maar door dezelfde deur te kunnen, zal er niet veel meer gebeuren of initiatief genomen worden. Dan kan de burger alleen maar hopen op betere tijden.”

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste dossiers die nog voor ons liggen?

Frijters: “Zonder twijfel de realisatie van PPS Halle. Niet alleen omwille van de school maar ook voor de herbestemming van de site aan de Lindedreef, de pastorij, de gronden aan de Watermolen, enz. Voor ons is er geen discussie over mogelijk: we moeten van dit project een toonbeeld van duurzaamheid maken met goed geïsoleerde en geventileerde gebouwen die quasi energieneutraal zijn.

De Cordt: “Ook het feit dat we van de school in Halle een brede school willen maken getuigt van een duurzame kijk. De school moet open staan voor de hele leefgemeenschap, dus ook voor verenigingen en particulieren. Net daarom waren wij tegen het plan om de school te verplaatsen naar de Watermolen, omdat je op die manier de school volledig uit het centrum zou weghalen.
Ook op de invulling van de site aan de Linderdreef hebben we een duidelijke visie. We willen geen koekendozen-appartementencomplex. Een project als PPS Halle kan alleen maar bestaan door inbreng van private partners, maar dat mag niet ten koste van alles gaan.”

Frijters: “De inplanting van de wooneenheden moet inderdaad op schaal van Halle blijven. En waarom ook niet denken over concepten als ‘samentuinen’ waarbij niet iedereen meer over een eigen lapje grond beschikt, maar dat er een grotere gemeenschappelijke buitenruimte is?
Er zijn nog enkele andere infrastructuurprojecten die er zitten aan te komen, maar daarin heeft de gemeente soms maar weinig vat. Ik bedoel dan de omleidingsweg rond Zoersel. De Raad van State moet zich nog uitspreken over de bezwaren die werden ingediend, maar de timing hiervan is nog redelijk onzeker.”

De Cordt: “Ik kom er nog even op terug maar ook de ondertekening van de burgemeestersconvenant is écht wel een serieus engagement voor de toekomst. Als Zoersel hierin meegaat, vraagt dit echt echt wel structurele maatregelen die de gemeente zal moeten nemen op het vlak van isolatie, het wagenpark, enz. De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven en de burgers en bedrijven moeten activeren om de broeikasgassen naar beneden te krijgen, al dan niet met premies. Op zich staat er geen boete op het niet behalen van deze doelstellingen, maar je gaat als lokale overheid wel serieus af als je er niet in slaagt om de doelstellingen effectief te realiseren.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor ons?

Frijters: “Zonder twijfel: het leefbaar maken en houden van de dorpskernen waarbij we vooral in Zoerseldorp dankzij de omleidingsweg een enorme opportuniteit hebben.”

De Cordt: “Zoerseldorp moet volledig verkeersluw gemaakt worden. Als het van Groen afhangt, maken we er een modeldorp van met een zone 30 van aan de school tot aan de afslag naar Sint-Antonius en vanaf de kerk tot aan de afslag naar Westmalle een fietsstraat waar de fietser primeert. Bussen en auto’s kunnen er nog wel door maar op het tempo van de fietser. We zijn ervan overtuigd dat je hiermee en met het installeren van veilige fietsenparkings het fietsverkeer stimuleert en het autorijden ontmoedigt. Hierdoor wordt de kern van Zoerseldorp een stuk veiliger en zal er meer gefietst worden naar de school, naar winkels, enz.”

Frijters: “Je doorbreekt hiermee de vicieuze cirkel dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen omdat de schoolomgeving onveilig lijkt door het teveel aan auto’s.”

De Cordt: “Idealiter zouden ook andere dorpskernen aangepakt worden, maar je kunt niet alles tegelijkertijd structureel aanpakken. PPS Halle biedt hier wel zeer veel mogelijkheden. Een situatie zoals in de Achterstraat moeten we in elk geval vermijden in de toekomst. Dat is een gemiste kans geweest in het verleden.”

Frijters: “Soms zijn er maar kleine inspanningen nodig om straten een stuk veiliger te maken. Neem nu in Halle. Als je van de Ploeg Halle binnenrijdt, heb je aan de rechterkant een veilig fietspad dat plotseling stopt omwille van parkeervakken voor het kapsalon. Waarom het fietspad daar niet gewoon door trekken?”

De Cordt: “Een uitdaging voor het bestuur is ook de luisterbereidheid naar de bevolking die nu totaal ontbreekt.”

Frijters: “Mensen krijgen zelden een antwoord op vragen of klachten over rioleringen, het aanleggen van opritten, hindernissen op fiets- en voetpaden, enz.”

Wanneer zal uw partij tevreden zijn op verkiezingsavond?

De Cordt: “We zullen tevreden zijn als we twee zetels halen. Als Groen apart opkomt is dat een na te streven aantal. Hoger zou alleen kunnen als door een natuurramp zoals een overstroming de focus van de media en de bevolking volledig gaat naar milieuthema’s. Maar noteer het zeer duidelijk: Groen wil mee besturen in de volgende legislatuur, maar wel zonder de broek tot onder de knieën te laten zakken.”

Frijters: “Groen kàn het verschil maken. Kijk maar naar het vorige bestuur. Het kan dus blijkbaar ook anders en beter (lacht). Groen is geen machtspartij, maar een verantwoorde beleidspartij.”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s