Ten huize van … Vlaams Belang (2)

Vandaag evalueert Vlaams Belang het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Jos Van Dongen en gemeenteraadslid Stan Meeussen van Vlaams Belang.

Foto 27-12-15 14 28 57.jpg

Wat is het rapport van de meerderheid?

Meeussen: “De megalomane CD&V-politiek wordt verder gezet. In de vorige legislatuur zijn er grote projecten gerealiseerd die ons nu nog altijd veel geld kosten zoals het Bethaniënhuis, of zijn er plannen goedgekeurd die nu moeten worden uitgevoerd. Veel bewegingsruimte is er dus niet meer. Het huidige bestuur voert nu uit wat het vorige in gang heeft gezet.
Misschien maar goed ook dat Zoersel nu budgettair minder ruimte heeft, anders zou aan de bouwwoede geen einde komen. Ik heb me laten vertellen dat Katrien Schryvers van Sint-Antonius een soort van tussenstad wil maken, netjes in het midden van de as Antwerpen-Turnhout. Dat is de reden waarom het Bethaniënhuis een bestuursfunctie en cultureel centrum heeft gekregen in plaats van een zorgkarakter wat veel logischer geweest zou zijn. Als het woon- en zorgcentrum, de kinderopvang en dergelijke daar waren gehuisvest, was alle zorg op één plaats gecentraliseerd, samen met de psychiatrie en het ziekenhuis.”

Van Dongen: “Alle nieuwe woningen die nu nieuw gebouwd worden, zijn wel de verantwoordelijkheid van dit bestuur. Niet dat er geen woningen bij mogen komen uiteraard, maar het bestuur geeft blijk van weinig toekomstvisie als het bouwvergunningen toekent. Er wordt nog steeds op belangrijke assen niet voor gekozen om de rooilijn naar achteren te trekken. Als je alleen nog maar Halle-Dorp neemt, dat is een zijspiegelkerkhof. De woningen die daar de laatste 10 jaren zijn bijgekomen, hadden een aantal meter naar achteren gebouwd moeten worden. Op die manier zouden we over enkele decennia tenminste ruimte hebben in de dorpskern. Maar als ze er niet mee beginnen, gaan we er nooit geraken.”

Meeussen: “De keuze om de oude turnzaal in Halle niet af te breken zodat bij de bouw van de nieuwe school het verkeer niet gehinderd zal worden, is nog zoiets. Het gebouw belemmert het verkeer van de Halmolenweg langs waar het bestuur het schoolverkeer wil geleiden. Als ik dan op een overleg over PPS Halle hoor dat het bestuur erover denkt om een aantal voortuinen te onteigenen zodat dat oude energievretende gebouw kan blijven staan, dan denk ik er het mijne over. Ik vraag me soms af of ik de enige normaal denkende persoon aan de tafel ben.”

Van Dongen: “Je krijgt zogezegd inspraak in deze materie, maar uiteindelijk doen ze toch hun zin.”

Meeussen: “In dit soort dossiers drukt N-VA wel haar stempel op de beslissingen, al is het volgens mij alleen maar om sentimentele redenen.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

Meeussen: “Eigenlijk niks. Het bestuur kabbelt gewoon verder. Van een ‘kracht van verandering’ is bitter weinig te merken.”

Van Dongen: “Er zijn binnen de meerderheid naast Katrien Schryvers en Liesbeth Verstreken maar een paar enkelingen die er bovenuit steken. Ik vind dat Danny Van de Velde zich enorm smijt voor zijn job. Hij luistert naar de mensen, komt ter plaatse. Of hij het nadien ook gerealiseerd krijgt, is nog iets anders. Ook Tania Kohlen die een tijd voorzitter van de gemeenteraad en ook schepen is geweest vind ik zeer bekwaam. Jammer eigenlijk dat ze niet meer in het college zit. Nu ze gewoon in de gemeenteraad zetelt, is ze een van de weinige raadsleden uit de meerderheid die ook een kritische noot durft te laten horen over personeelszaken en financiën. Dat was in vorige bestuursperiodes ondenkbaar.”

Meeussen: “Klopt, maar zoals Roel van Elsacker (CD&V-fractieleider) in de gemeenteraad van december de poten onder de stoel van de burgemeester zaagde met een vooraf uitgeschreven interventie is nooit gezien. Hij slaat en zalft tegelijk, een echte tjeef. Op de politieraad was hij veel minder fel. Een beetje kietelen deed hij daar, maar daarna smeerde hij er weer een ferme ‘klot zeep’ over. De argumenten waren zeker terecht. Er was te weinig terugkoppeling geweest in het college en naar de coalitiepartner, maar de manier waarop was niet correct. Het was tjevenpolitiek op het hoogste niveau waar Martens en Leterme nog iets van zouden kunnen leren. Wij waren van plan om tegen te stemmen bij dit agendapunt, maar omwille van de reactie van CD&V hebben we ons onthouden.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

Van Dongen: “Is de oppositie eigenlijk wel belangrijk? De meerderheid doet toch gewoon haar zin. Behalve als ik fouten haal uit teksten die ter goedkeuring komen op de gemeenteraad luistert men aandachtig, omdat men weet dat ik ze er uit haal.”

Meeussen: “Ik zou als bestuur beschaamd zijn omdat het er zelfs met zo’n uitgebreide administratie niet in slaagt om die fouten eruit te halen.
Stan Bartholomeeussen van Open VLD doet uitstekend oppositiewerk op het vlak van begroting, daar kan niemand van de oppositie tegenop. Marc De Cordt (Groen) speelt in op verkeersveiligheid en mobiliteit en Marc Somers (sp.a) hoor je af en toe over sociale correcties, maar eigenlijk breken ze geen potten. Het Vlaams Belang heeft een veel breder spectrum in haar tussenkomsten.”

Van Dongen: “De gemeenteraad is de enige plek waar de oppositie haar zeg kan doen en de rol van deze gemeenteraad wordt hoe langer hoe meer uitgehold. Steeds meer beslissingen worden buiten de raad genomen: in het college, in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, enz. De meerderheid vaardigt alleen ja-knikkers af naar de gemeenteraad en naar de oppositie wordt alleen uit beleefdheid geluisterd.”

Meeussen: “Het probleem voor de oppositie is dat de meerderheid steeds vaker beroep doet op deskundigen en externe bureaus die alles zo complex maken en verwoorden dat je er vanuit de oppositie niet in detail op kunt ingaan. Ik ben er zeker van dat ook niet alle schepenen de teksten begrijpen die dit soort mensen opleveren. Waarom ook niet eens het gezond boerenverstand gebruiken? Als bepaalde verkeersremmende maatregelen niet werken, doe er dan iets aan in plaats van vast te houden aan het advies van een ‘expert’ die iets heeft getekend van achter zijn bureau.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Van Dongen: “Het is moeilijk om met een beperkt aantal oppositieraadsleden het verschil te maken. Als het verschil in zetels minder groot zou zijn, zouden we nog druk kunnen zetten. Maar nu is er eigenlijk geen beginnen aan.”

Meeussen: “Ik ervaar wel meer respect en elementaire beleefdheid vanuit de meerderheid. In het verleden kregen we zelfs geen hand van de schepenen. Bob Peeters (Groen) was zo iemand die dacht dat het Vlaams Belang bevolkt werd door racisten die niet konden lezen of schrijven en wilde daarom op geen enkele manier contact met ons hebben. Iemand als Guido Pacquée (sp.a) heeft ons wel altijd correct behandeld.”

Van Dongen: “Ik apprecieer ook sterk dat de gemeentesecretaris onze volledige tussenkomsten opneemt in het verslag van de gemeenteraad, tenminste als we ze volledig uitgeschreven aan hem bezorgen voor de zitting begint. Eigenlijk moet hij dit niet letterlijk overnemen, maar op deze manier worden onze tussenkomsten steeds correct opgenomen in het verslag.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s