Ten huize van … Groen (2)

Vandaag evalueert Groen het werk van de meerderheid en de oppositie.

DeZoerselaar heeft een gesprek met fractieleider Marc de Cordt en voorzitter Emery Frijters.

Foto 4-01-16 20 45 30

Wat is het rapport van de meerderheid?

De Cordt: “Ik ervaar op heel wat domeinen zoals mobiliteit en milieu gewoon géén beleid. En het beleid dat wel gevoerd wordt, is alleen maar geïnspireerd door geld: de centen tellen. Beleid voeren, is meer dan zien dat de rekening klopt. Voor mij krijgt deze meerderheid dan ook een dikke buis!”

Frijters: “In elke beslissing die de meerderheid neemt, primeert inderdaad de centenkwestie. Terwijl je ook perfect een beleid kunt voeren wanneer je de tering naar de nering moet zetten.”

De Cordt: “Als wij deel zouden uitmaken van de meerderheid zouden we met kleine initiatieven het verschil kunnen maken. Neem nu het concept van schoolstraten waar het bij het begin en het einde van de schooldag verboden is om er met gemotoriseerd vervoer te rijden. Wij hebben dit als punt geagendeerd op de gemeenteraad omdat er vanuit de meerderheid niks kwam op dit vlak, terwijl we schoolstraten wel zien opduiken in andere Vlaamse gemeenten. Ons punt werd goedgekeurd in de gemeenteraad, maar uiteindelijk is er maar op één klein stukje in de gemeente sprake van een ‘schoolstraat’.
Ook bij de (her)inrichting van de dorpskernen kost het weinig geld om meer ruimte te voorzien voor fietsers, voetgangers en rolstoelpatiënten.”

Frijters: “Of de gratis vuilniszakken. Wij zijn er nooit voorstander van geweest. Waarom moet de eigenaar van een villa gratis vuilzakken van de gemeente krijgen? Dat geld zou je heel anders kunnen besteden. Als je dan zelfs in de gemeentelijke nieuwsbrief moet lezen dat de gemeente voor restafval niet kiest voor een Diftar-systeem waarbij je meer betaalt als je meer vervuilt, dan kun je toch niet anders besluiten dat er een gebrek aan visie is en dat alleen de centen tellen?”

De Cordt: “Los van milieu en mobiliteit vind ik het ook vreemd dat de inspraak van de bevolking is verdwenen. De meerderheid beslist. In de vorige legislatuur zijn we gestart met wijkvergaderingen waarop vanuit het beleid een toelichting werd gegeven over wat er in de wijk stond te gebeuren in de daarop volgende jaren en waarop bewoners hun grieven konden voorleggen aan het bestuur.
Het is ook opvallend hoe weinig er nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In andere gemeenten agendeert de meerderheid ook dossiers waarover de oppositie zich wettelijk gezien niet moet uitspreken om ervoor te zorgen dat er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd wordt over de grenzen van meerderheid en oppositie.”

Frijters: “In Zoersel dus niet. Ook de gemeenteraadscommissies waar meerderheid en oppositie zich samen buigen over belangrijke dossiers zijn eerder uitzondering dan regel geworden.”

De Cordt: “Om toch ook iets positiefs te zeggen: ik vind het zeer positief dat de stedenband met Bohicon en het Noord-Zuid-beleid niet werden afgebouwd. En ook het sociaal beleid is niet gebuisd. Zo scoort Zoersel met haar initiatieven in de vluchtelingencrisis boven het gemiddelde.”

Welke verschillen merkt u ten opzichte van de vorige legislatuur?

De Cordt: “Wat nu gebeurt, is meestal gewoon een verder zetten van wat er in de vorige legislatuur werd beslist. We zien bitter weinig nieuwe initiatieven.”

Frijters: “Veel beleidsdomeinen hebben ook gewoon veel last van de strijd tussen N-VA en CD&V. Als je met ambtenaren praat na een overleg met de meerderheidspartijen over een bepaalde problematiek, hoor je zelden iets over wat er beslist is, maar wel over de verschillen tussen de meerderheidspartijen.”

De Cordt: “Het personeelbestand van de gemeente wordt drastisch verminderd door deze meerderheid. Wie met pensioen gaat, wordt niet vervangen. De dienstverlening lijdt hieronder. Zo werden de gemeentelijke antennes afgeschaft die in de vorige legislatuur werden opgericht, gewoon om budgettaire redenen. Je zou voortaan bij de bibliotheekfilialen in elke deelgemeente terecht kunnen, klonk het toen vanuit de meerderheid. Ik heb de proef op de som genomen: ondanks alle goede wil van de bibliotheekmedewerkster kon ze me niet verder helpen met basisdingen.
Ambtenaren geven ook aan dat ze dingen grondiger willen doen dan het haastwerk dat ze nu moeten verrichten. Groen is blijkbaar de enige partij die zich hier zorgen over maakt. Voor ons is de ondergrens op dit vlak bereikt.”

Wat is het rapport van de oppositie? In hoeverre slaagt de oppositie erin het verschil te maken?

De Cordt: “Sta ons toe geen rapport op te maken van de andere oppositiepartijen en ons hier te concentreren op ons eigen oppositiewerk.”

Frijters: “In deze legislatuur hebben we al heel wat punten op de agenda van de gemeenteraad gezet die ook vaak werden goedgekeurd. Dat is ongezien.”

De Cordt: “Groen is nooit een partij van nee-stemmers geweest. We willen constructief oppostie voeren. De punten die wij agenderen, zijn missers van de meerderheid; zaken die de meerderheid niet ziet of wil zien. We moeten meestal zelfs het warm water niet uitvinden, maar omdat er zelfs geen lauw water stroomt, volstaat het om punten op de agenda te zetten die de meerderheid laat liggen, zoals het charter sterk fietsbeleid.
Uiteraard hebben we ook concrete dossiers en agendapunten die we nu niet agenderen, maar opsparen voor de volgende verkiezingen. En geloof me dat dat andere punten zijn dan die van andere partijen. Groen is immers geen mainstreampartij. We kiezen soms ook voor de moeilijke weg.”

Frijters: “In de vorige legislatuur is de beleidsnota grotendeels gebaseerd op het programma van GPS (kartel Groen, sp.a en spirit). Deze visie zal dan wel zo slecht niet geweest zijn, zeker? Ook al had CD&V de belangrijke bestuursfuncties, het beleid was er een dat in grote mate mee door Groen was geschreven. Het Groen-programma is immers ruimer dan alleen de groene thema’s, al leggen we uiteraard wel de focus op de groene thema’s.”

Hoe ervaart u de verhouding meerderheid-oppositie?

Frijters: “Met een kleine oppositie kun je weinig verschil maken. Je kunt het de meerderheid numeriek niet moeilijk maken, wel met argumenten, maar dan nog. Wat nu in de politieraad gebeurt en op de laatste gemeenteraad, is vuurwerk waar de oppositie niet voor gezorgd heeft, maar alleen te wijten is aan de meerderheidspartijen die niet door eenzelfde deur kunnen.”

De Cordt: “In de vorige legislatuur zaten we mee in de meerderheid en was die meerderheid heel nipt (14 tegen 13). Ook in die tijd had de meerderheid weinig last van de oppositie, maar toen kwam de meerderheid tenminste overeen.”

Frijters: “Ik heb de indruk dat de meerderheid wel oor heeft voor ‘technische interventies’ zoals die van Jos van Dongen van Vlaams Belang.”

De Cordt: “En heel soms, gaan ze ook wel eens inhoudelijk mee als er een terechte opmerking wordt gemaakt. Ik herinner me mijn tussenkomst toen het ging over subsidies voor de aanpassing van verenigingslokalen. Deze was volgens mij te beperkt geformuleerd. Op mijn vraag werd het subsidiereglement uitgebreid zodat nu niet alleen groendaken gesubsidieerd worden maar ook het toegankelijk maken voor mindervaliden. De meerderheid is toen gevolgd.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s