Vertrouwensbreuk binnen de Zoerselse meerderheid en binnen de N-VA

De dotatie voor de politiezone voor het jaar 2016 zorgt voor oud-Romeinse toestanden in de Zoerselse gemeenteraad. Brutus en Caesar in het Bethaniënhuis.

Eerst de cijfers: de bijdrage van de gemeente bedraagt zo’n 54.000 euro meer dan vorig jaar, nl. 2.183.000 euro. Dit is 22,6 % van alle gemeentelijke dotaties.

Na een zeer uitgebreide toelichting door de burgemeester neemt Stan Bartholomeeussen (Open VLD) het woord. Hij klaagt zoals elk jaar het gebrek aan informatiedoorstroming vanuit de meerderheid naar de gemeenteraad aan. De oppositie is daarenboven niet vertegenwoordigd in de politieraad en daarom is het zeer moeilijk om hier een debat over te hebben.

Roel van Elsacker (fractieleider van de CD&V) is wel vanuit de gemeente Zoersel lid van de politieraad en houdt een opmerkelijke tussenkomst.

Het raadslid beschrijft wat er zich op de vorige politieraad afspeelde toen de goedkeuring van de begroting en de plaatsing van nieuwe camera’s in de politiezone op de agenda stonden. Het budget van de politiezone werd op de politieraad goedgekeurd, maar met een groot aantal onthoudingen.

Het voorstel dat Van Elsacker daaropvolgend deed om eerst een evaluatie van de bestaande camera’s te doen (werking, exploitatiekost, enz.) alvorens over te gaan tot de installatie van nieuwe camera’s leek op de nodige bijval te mogen rekenen van de andere raadsleden, tot Luc Aerts (CD&V), burgemeester van Brecht, onverwacht het woord nam.

Aerts bracht de politieraad ervan op de hoogte dat de installatie van de camera’s in Brecht en Schilde pasmunt is voor het moratorium op de politiedotatie. In mensentaal: de camera’s ter waarde van 546.000 euro, exploitatiekosten niet meegerekend, zijn een compensatie voor het niet verhogen van de lagere dotatie van de gemeenten Zoersel en Malle. Dit werd, volgens Aerts, zo afgesproken in het politiecollege waarin vanuit de gemeenten alleen de burgemeesters vertegenwoordigd zijn.

Roel van Elsacker gaat verder: “Collega’s, onze fractie heeft vragen bij deze manier van werken. In het politiecollege zijn blijkbaar afspraken gemaakt met betrekking tot de dotaties, waarvan noch de leden van de politieraad van onze gemeente, noch de leden van het schepencollege op de hoogte waren. Dit stoot ons tegen de borst. Deze informatie had op zijn minst door de burgemeester moeten worden gedeeld, zodat ook het schepencollege en de raadsleden hierover een standpunt hadden kunnen innemen. Het achterhouden van deze informatie door de burgemeester vindt onze fractie onaanvaardbaar.De Zoerselse politieraadsleden in de politieraad, en met ons het Zoersels college, werden voor voldongen feiten geplaatst. Voldongen feiten die onze gemeente veel centen kosten. (…) Een goed gemeentelijk beleid is maar mogelijk wanneer in een geest van vertrouwen op een constructieve manier kan worden samengewerkt binnen het schepencollege, met de raadsleden en de burgemeester. Slechts zo kan een bestuur ook vertrouwen uitstralen naar de burger. (…) Onze fractie betreurt eensgezind dit gebrek aan vertrouwen en informatiedeling, en wil een sterk signaal uitzenden. De politiedotatie zal door ons om bovenvermelde redenen niet worden goedgekeurd.”

Het is gezegd. De CD&V steunt de burgemeester niet in de beslissing die ze nam in het politiecollege en zal tegen stemmen.

Marc Somers (SP.a) hekelt de burgemeester vervolgens dat ze aan de raad vraagt om de dotatie in vertrouwen goed te keuren, terwijl blijkt dat zelfs binnen de meerderheid er geen vertrouwen is in de burgemeester. Marc de Cordt (Groen) vindt het anderzijds wel goed dat er blijkbaar ook vanuit de meerderheid een kritische stem te horen is.

Burgemeester Verstreken is duidelijk aangeslagen door de felle en uitgebreide tussenkomst van de fractieleider van haar coalitiepartner.

Verstreken licht toe dat de verdeelsleutel tussen de gemeenten destijds werd bepaald op basis van een aantal parameters, parameters die niet de lokale overheden bepalen, maar wel in Brussel werden vastgelegd. De verdeelsleutel tussen de gemeenten werd in de loop der jaren nooit aangepast, wat bv. de gemeente Schilde een doorn in het oog is omdat ze per inwoner meer dient te betalen dan de gemeente Zoersel en Malle. Omdat er geen oplossing werd gevonden om deze verschillen weg te werken, kwamen de burgemeesters tot een compromis bij de begrotingsbespreking. Zo zouden de gemeenten die minder betalen per inwoner ‘een loyale investeringsbereidheid’ tonen voor het plaatsen van camera’s, ook al worden deze geplaatst in de gemeenten die momenteel meer betalen.

De burgemeester besluit nederig dat ze er niet van uit ging dat ze de gemeente Zoersel zou benadelen in een dergelijke constructie omdat hierdoor niet geraakt zou worden aan de lagere Zoerselse dotatie. Haar tussenkomst is oprecht, maar de opgesomde feiten vallen haar zwaar.

Jos van Dongen (Vlaams Belang) spreekt zich na de tussenkomst van de burgemeester niet uit over wie gelijk heeft omdat hij niet over alle cijfers beschikt en kondigt aan dat de partij zich zal onthouden.

Bij de stemming blijkt dat ook binnen de N-VA sommige raadsleden zich niet kunnen vinden in het verhaal van de burgemeester die uit eigen rangen komt. Van de 9 N-VA-raadsleden stemmen immers maar 7 voor het agendapunt. 2 andere partijgenoten onthouden zich, net als het Vlaams Belang. De voltallige oppositie en coalitiepartner CD&V stemmen tegen.

De oppositie was in de wandelgangen al deels op de hoogte van de frictie tussen de meerderheidspartijen, maar waren niettemin zwaar verrast door de felheid van het betoog van raadslid Van Elsacker.

Het is zeer lang geleden dat een probleem binnen de meerderheid zo publiek en pijnlijk duidelijk wordt. Verstreken beleefde vanavond ongetwijfeld de zwaarste politieke avond van haar burgemeesterschap.

(16 december 2015)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s