Geen gemeenteraad wegens te weinig agendapunten

De gemeenteraad van volgende week dinsdag zal niet plaatsvinden “wegens een te beperkt aantal punten op de gemeenteraad”.

Als je weet dat elke gemeenteraad +/- 150 euro/raadslid kost, moet er inderdaad niet vergaderd worden om te vergaderen en de zitpenning op te strijken.
Ook in de vorige legislatuur werd af en toe in dat geval een gemeenteraad geskipt.

Toch klaagt het Vlaams Belang het wegvallen van deze gemeenteraad aan. Fractieleider Jos van Dongen richt zich met onderstaande mail naar de voorzitter van de gemeenteraad, met alle fractieleiders in CC.
Hij dringt aan op een open debat over de kerntaken van de gemeente, iets waar de meerderheid zich eerder positief over had uitgelaten maar geen verdere stappen voor had gezet.

De volledige mail vindt u hieronder:

Beste Tania,

Op 7 februari ontvingen de gemeenteraadsleden een bericht met de melding ‘Wegens een te beperkt aantal punten op de agenda van de gemeenteraad, werd beslist de gemeenteraadszitting van 18 februari 2014 niet te laten doorgaan’. Als Zoerselse Vlaams Belangafdeling staan ook wij met beide voeten op de grond. Ook wij zijn van mening dat elke mogelijkheid tot besparing ten volle moet worden benut en dat overbodige vergaderingen best worden vermeden. Om die reden hebben wij in het verleden nooit opmerkingen gemaakt wanneer er gemeenteraden werden afgeblazen wegens gebrek aan agendapunten. Dit zelfs indien daardoor, zoals dit de voorbije jaren meermaals het geval was, het minimum aantal vergaderingen van 10 per jaar (dit is het aantal dat wordt voorgeschreven in het gemeentedecreet) niet werd gehaald. De regelgeving moet hier immers wijken voor het gezond verstand.

Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 verklaarde de burgemeester als inleiding op de agendapunten A2 t.e.m. A6 (artikels die handelen over de goedkeuringen van belastingen, retributies, dotaties, meerjarenplan en budget 2014) onder andere ‘Het uitschrijven van het meerjarenplan (MJP) was een hele uitdaging en we hebben daarvoor het hele jaar 2013 meer dan nodig gehad. Het traject dat we voorzien hadden is door de externe begeleider die ons bij de aanvang heeft begeleid uitzonderlijk genoemd omdat hij nog nooit eerder en nergens anders gezien had dat zo’n brede inspraakmogelijkheden werden gegeven aan alle actoren in de gemeente’. Met de raadsleden van ocmw&gemeente zijn er drie sessies geweest. Eerst in april, vervolgens in mei en een derde keer in november’.

Inspraakmogelijkheden? Als de toestand niet zo schrijnend was zou men met deze verklaring kunnen lachen. Hoe is inspraak mogelijk wanneer het debat dat aan de basis moet liggen van alle beslissingen steevast en ondanks herhaaldelijk aandringen uit de weg wordt gegaan. Wanneer er moet worden beslist over belastingen en besparingen zou men toch ten minste verwachten dat er in de eerste plaats een debat wordt gevoerd over de kerntaken van de gemeente. Welke taken moeten er absoluut door de gemeente worden uitgevoerd, welke taken kunnen er eventueel worden uitbesteed, welke taken kunnen worden afgebouwd en welke taken zouden er moeten bijkomen. Pas daarna kan er met kennis en visie worden beslist over belastingen, retributies en besparingen.

In dezelfde inleiding verklaarde de burgemeester ‘De verschillende afdelingen van het bestuur hebben gewerkt aan kerntakennota’s en die zijn aangewend in de laatste rechte lijn om tot een sluitend plan te kunnen komen. Het kerntakendebat is dus met administratie en bestuur voorlopig beperkt intern gevoerd maar het zal blijvend gevoerd moeten worden de hele bestuursperiode door’.

Toen de fractieleider van sp.a Zoersel opmerkte dat dit debat openbaar zou moeten worden gevoerd, in de gemeenteraad, antwoordde de burgemeester ‘Het zou inderdaad interessant zijn om het kerntakendebat te voeren met de gemeenteraad.’!

In januari 2014 geen kerntakendebat. In februari 2014 geen gemeenteraad wegens ‘onvoldoende agendapunten’. Dit is totaal onbegrijpelijk. Indien men echt ‘inspraak’ hoog in het vaandel draagt zou dit immers de gelegenheid zijn om
– een debat te voeren over de kerntaken van de gemeente
– een debat te voeren over de ophaling van het huisvuil volgens het diftar-systeem (zonder enige inspraak van de gemeenteraad heeft het schepencollege op 18 november 2013 met IGEAN een principe-akkoord afgesloten tot aankoop van containers voor ophaling huisvuil in 2015)
– een debat te voeren over de afbraak van ‘De Wijnstok’ (deze laagbouw, die aansluit aan het gemeentehuis, werd door de gemeente verworven na vertrek van de kloosterzusters. Geruchten doen de ronde dat de beslissing tot afbraak van dit gebouw reeds zou genomen zijn door het schepencollege)
– een debat te voeren over de toekomst van ‘Het Lindepaviljoen’ (op de agenda van de culturele raad van 11 februari staat ‘Lindepaviljoen: toekomstperspectieven’. Na kennisname van de bevindingen van de culturele raad zou een debat hierover tijdens de gemeenteraad van 18 februari zeker op zijn plaats geweest zijn)
– een debat te voeren over de aankoop door IGEAN (op vraag van de gemeente Zoersel) van bosgrond te Halle-Zoersel met het oog op de realisatie van een gemeentelijk woonproject tegen de prijs van 5.817.000 euro. Het ontwerp van de verkoopovereenkomst werd door het schepencollege goedgekeurd op 13 januari 2014
– een debat te voeren over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals dit reeds herhaaldelijk werd gevraagd door de raadsleden van de oppositiepartijen

Stof genoeg dus om ideeën uit te wisselen om daarna met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De bestuursmeerderheid heeft hier echter een andere visie op ‘te weinig punten op de agenda’. Deze keer hebben de leden van deze meerderheid zeker gelijk, er staan inderdaad te weinig punten op de agenda. Eens te meer een gemiste kans.

Jos van Dongen
gemeenteraadslid,
fractieleider
Vlaams Belang Zoersel

(10 februari 2014)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s